Scientologická justice

SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV BUDAPEST

HCO ETICKÝ ROZKAZ č.

PROHLÁŠENÍ ZDROJE POTÍŽÍ TYPU „C“

na________veřejně

____ vyhrožoval, že nahlásí církev, slíbil, že se obrátí na tisk v případě, že nezvládneme jeho cyklus dost rychle.

Definice zdroje potíží typu C:

„Osoby, které někdy vyhrožovali, že budou žalovat nebo zostuzovat nebo útočit, nebo které veřejně zaútočiliy na Scientologie, nebo byly účastné takového útoku a všechny jejich bezprostřední rodiny by nikdy neměly být přijaty k procesingu Centrální Organizací nebo auditorem. Mají minulost sloužení jiným cílům, než ziskům na případu a běžně se znovu obrací proti organizaci či auditorovi. Již se zabarikádovali svými vlastními overty vůči Scientologii a jsou tedy příliš obtížní na to, aby se jim pomohlo. Jelikož nemohou otevřeně aceptovat pomoc od těch, který se snažili ublížit.

HCO PL 27. října 1964, revidováno 15. listopadu 19(?87)
Směrnice na fyzické léčení, šílenství a zdroje potíží

Založeno na předcházejícím tímto prohlašuji __________ typem C zdrojem potíží
„Abychom shrnnuli zdroje potíží, směrnice obecně je useknout komunikaci, neboť čím déle je prodlužována, tím více potíží tu je. Neznám žádný případ kde tyto typy osob, vyjmenované výše, byly zvládnuty auditingem nebo instrukcemi. Znám mnoho případů, kde byly zvládnuty pevnými stáními u soudu, ignorací, dokud nezměnily názor, nebo prostě otočením se k nim zády.

HCO PL 27. října 1964, revidováno 15. listopadu 19(?87)
Směrnice na fyzické léčení, šílenství a zdroje potíží

Dokud viz výše existuje, nemůže mu být dán ani auditing, ani tréning a nemůže se účastnit církevních událostí.

Musí se setkat s Etickým Důstojníkem, aby se vypracoval program podle standardní tehcnologie, aby se plně zvládla tato situace, aby mohl permanentně mít zisky dosažitelné Dianetickou a Scientologickou technologií.

Vedoucí EO

schváleno
LRH-KOMUNIKÁTOR BUDAPEST

pro
SCIENTOLOGICKOU CÍRKEV

 

SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV EVROPY
CLO EU ETICKÝ ROZKAZ ČÍSLO___
všechny Orgy, všechny Mise
PROHLÁŠENÍ O UTLAČOVATELSKÉ OSOBĚ

___ bývalý CLO EU stafák se tímto prohlašuje za Utlačovatelskou Osobu.
_____ Opustil EU základnu 1. červen 200…….
Byl kontaktován mnohokrát v psané podobě a přes telefon a bylo na něj naléháno, aby se vrátil a byl standardně směrován, ale neučinil tak. ___ se nevrátil do EU základny aby se záležitost standardně zvládla. Toto je přímé porušení HCO PL 7. Prosince 1976 ODCHODY A OPUŠTĚNÍ.
___ je tedy vinný následujícím utlačovatelským činem:
„KDE OSOBA TAJNĚ PLÁNUJE ODEJÍT A DĚLÁ SOUKROMÉ PŘÍPARAVY, ABY TAK UČINILA, ANIŽ BY INFORMMOVALA ŘÁDNÉ TERMINÁLY V ORGU A ODEJDE (BLOW) A NEVRÁTÍ SE V ROZUMNÉ ČÁSOVÉ DÉLCE, VYDÁVÁ SE AUTOMATICKY PROHLÁŠENÍ.“  – LRH
Jakýkoli certifikát nebo odměna které _____ obdržel se tímto ruší. Jakákoli obchodní licence ____ podepsal je také zrušena a nesmí být použita jakýmkoli způsobem. Jakékoli členství které ___ podepsal s jakoukoli Scientologickou Církví se také ruší.
Doufáme, že se probere a bude se odvolávat. Když se toto stane, musí udělat kroky A-E, jak je pokryto v HCO PL 23. prosince 1965RB UTLAČOVATELSKÉ ČINY, UTLAČOVÁNÍ SCIENTOLOGIE A SCIENOLOGŮ.
___ jediný Scientologický terminál je mezinárodní Chief Spravedlnosti skrze Kontinentálního Chief Spravedlnosti __________________CLO EU

BEZPEČNOSTNÍ SÍLA I/C
pro SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV EVROPY
schváleno  D/MEZINÁRODNÍ CHIEF SPRAVEDLNOSTIVÝCHODNÍ POLOKOULE

 

Scientologická církev Evropy
CLO EU ETICKÝ ROZKAZ Č.

Všechny orgy, Všechny mise
PROHLÁŠENÍ O ŠÍLENÉ OSOBĚ

Bývalý CLO EU stafák je prohlášen tímto za Šílenou Osobu podle FO 2630 FITNESS BOARD
____ Odešel bez povolení z EU základny 5. červen 200….. Hledání ____ bylo okamžitě zahájeno a ve všech nemocnicích policejních stanicích, přátelích, rodičích atd. Byla provedena kontrola a byl nalezen u něj doma. Byl kontaktován mnohokrát a urgentně žádán aby se vrátil. ____ se nevrátil na EU základnu od té doby a zůstal „uprchlíkem“. FITNESS BOARD nebyla dána žádná příležitost prohnat ho liniemi.
Ve FO 2630RB FITNESS BORD, sekce UPRCHLÍ ČLENOVÉ se říká následující:
„Jakákoli osoba, která opustí SO nebo aktivitu aniž by…. dala Boardu příležitost předat danou osobu dál, nebo která odmítá léčbu či pomoc smí a musí být prohlášena za šílenou nebo nekompetentní. (….) Pomoc od nálezu Boardu je dostupná u Board of Review podle HCO PL 23 Feb, 78R, BOARD OF REVIEW.

BEZPEČNOSTNÍ STRÁŽ CLO EU
Autorizováno LRH Comm CLO EU

pro SCIENTOLOGICKOU CÍRKEV EVROPY

 

To jsou ukázky prostředků k vymývání mozků v Scientologické ´´církvy´´.

Reklamy
Rubriky: Všechny články | Napsat komentář

To je ´´diskonekce´´.

Hallo Götti, ich muss dir leider sagen, dass ich dich auf facebook wieder löschen muss, weil mein Papa sonst Probleme auf OT7 bekommt. Du weisst ja, wie die Regeln sind und du machst leider zu viel gegen Scientology. Das tut mir leid, weil ich dich unabhängig von Scientology sehr mag, aber das kann ich meinem Vater nicht antun, nicht, nachdem er so lange dafür kämpft diesen Level abzuschliessen. Sei umarmt und bis irgendwann! Larissa

Ahoj kmotře, musím ti bohužel sdělit, že musím na facebooku smazat naše přátelství, protože jinak bude mít múj táta problémy na OT7. Ty víš jaké jsou pravidla a děláš příliš mnoho proti Scientologii. Mrzí mě to, protože bez scientologie tě velice mám ráda. Jen nemohu mému tátovi našim přátelstvím udělat problémy. On už tak dlouho bojuje na této úrovni aby to ukončil. Objímám tě a někdy zase nashledanou. Larissa

Obrázek | Posted on by | Napsat komentář

Newspeak: Diskonekce

Toto jsou nechvalně známé slogany z 1984. Klasika George Orwella se znovu vyšplhala na seznamy bestselerů v posledních týdnech.

Orwelova dystopická společnost zahrnuje pozoruhodné podobnosti s životem uvnitř scientologické bubliny. Byla to jedna z prvních knih, které jsem přečetl jak jsem se probouzel ohledně skutečností života v Sea Orgu. Jeho bublina 1984, jako scientologie, má svůj vlastní jazyk – Newspeak. Zahrnuje toto.

Černobílá, která popisuje schopnost uživatele Newspeak věřit, že černá je bílá, vědět, že černá je bílá a zapomenout, že někdy věřil v opak. I ta má dvě protichůdné konotace: (i) aplikovaná na oponenta (nehorázně tvrdícího, že černá je bílá, navzdory jasným faktům“ a (ii) aplikovaná na člena Strany (věrná ochota říkat, že černá je bíla, kdykoli to disciplína Strany vyžaduje). Černobílá je příklad Stranického dvojsmýšlení, která přepisuje minulost.

Tento předmět vybublal na povrch s nedávným příběhem na blogu Tonyho Ortegy: Dát dohromady rodinu roztrženou Scientologii může být lehčeji řečeno, než uděláno

Claudio a Renata Lugli mluvili o jejich synovi Flaviovi, který se od nich diskonektoval. Tvrdí, že ONI jsou ti, kteří se diskonektovali „výběrem cesty“ oddělení se od církve.

Toto je scientologický newspeak. A je to NEJčastější běžnou odpovědí jak od scientologických oficiálních mluvčí tak jedinců scientologů.

Je to nějak takhle: „diskonekce je osobní volba“ a obrátí to proti osobě, která byla deklarovaná a nechají diskonektovat každého, koho osoba znala. „Ty jsi ten, co zničil rodinu, protože jsi si vybral se již neupisovat scientologii“. Moje ex-manželka a děti tvrdí rooky, že jsem je já „opustil“ a „zničil rodinu“, i když jsem se pokoušel k nim dosahovat při svém úniku a oni odmítli komunikovat.

Toto je scénář opakující se znovu a znovu. Osoba, která se probudí a je deklarovaná je nařčená z ničení vztahů. Na lidi, kteří se diskonektovali je ukazováno prstem „Tvoje volby zničili naši rodinu.“

Scientologové stále uvnitř té bubliny – obzvláště členové Sea Orgu – si jsou jistí, že oni se nediskonektují. Oni NEjsou příčina rozbití rodiny. Lidé, od kterých se diskonektují je „opustili“ kvůli svým overtům. Obžalovaný musí jen udělat kroky A až E a vše bude dobré. Že SP toto NEudělá je „důkaz“ jak málo miluje svou rodinu. V mysli obyvatelů bubliny, náprava a udělání A-E je malá oběť k „udržení rodiny pohromadě“.

To je kompletně pokřivený pohled. „Diskonekce je Láska“ nebo možná „únik je Vězení“ nebo nejpřesnější „já se odpojuji je že Ty mě opouštíš.“

Ta myšlenka, že tento druh „volby“ ohledně vztahů v rodině by mohl vůbec existovat je odporný. I tak ten koncept, že JEDINÝ DŮVOD, že vůbec existují je protože scientologie vytváří umělá narušení v rodině je pro obyvatele bubliny zcela ztracen. Nevidí svět jako ostatní. Kdybyste řekli někomu na ulici, že kdokoli by jim mohl nařídit opustit svoje děti, koukali by se na vás vyděšeně. A kdybyste dodali „a nejen, že to uděláte, budete ohledně toho šťastní a budete vinit vaše děti“ považovali by vás za prvotřídního šílence.

Ale obyvatelé bubliny byli tak indoktrinovaní, že budou přísahat na svá prohlášení pod přísahou a objeví se v mediích, aby ohlásili „fakt“, že ONI se nediskonektují, naopak jejich deklarovaný člen rodiny je „opustil“. Automaticky a zcela všří, že ta osoba, od které se diskonektovali, nese zodpovědnost vidět chybu ve svém chování a napravit křivdy, které způsobila. A ještě hůře, tito ubozí oblouznění lidé jsou si jistí, že skutečně rozumí „důvodu“, proč se toto děje – je to vše pokryto ve spisech L. Rona Hubbarda. Mají „Overty a Zatajení“, „Out Int“, „Nepochopená slova“, „Zlé záměry“ „jsou NCG“ nebo tucet dalších scientologických vysvětlení. A že „dobrá scientologická“ věc, která se má udělat je přimět člena rodiny „přijít k rozumu a udělat A-E“ a nekomunikovat s nimi „pomůže“ dosáhnout tohoto cíle.

Pokud vám toto nedává moc smysl, je to proto, protože je to šílené. Zcela šílené. Logika je v tom asi natolik zapojená, asi jako že Válka je Mír a Svoboda je Otroctví. Je to skutečně Černobílá.

Pokud chcete porozumět pravdě o „volbě“ diskonekce, přečtěte si tento dřívější článek : Disconekce: PR a pravda

 

Rubriky: Diskonekce, Všechny články | Napsat komentář

JAK SCIENTOLOGICKÁ SEKTA ZNIČILA MOJI RODINU Část V

středa, 19. dubna 2017

Příspěvek vložil: kolektiv akademie, do: DAVID MISCAVIGEDISCONNESSIONE IN SCIENTOLOGY/ TZV. „ODPOJENÍ“ VE SCIENTOLOGII, LO SPIONAGGIO DI SCIENTOLOGY/ ŠPIONÁŽ VE SCIENTOLOGII, MANIPOLAZIONE MENTALE/ MANIPULACE MYSLI, OSA UFFICIO DEGLI AFFARI SPECIALI/ OSA – ÚŘAD PRO ZVLÁŠTNÍ ZÁLEŽITOSTI, RIVELAZIONI SCIENTOLOGY/ SCIENTOLOGIE – ODHALENÍ, SCIENTOLOGY ABUSI/ SCIENTOLOGIE – ZNEUŽITÍSCIENTOLOGY CONTROLLO MENTALE/ SCIENTOLOGIE – KONTROLA MYSLI, SCIENTOLOGY DISTRUGGE LE FAMIGLIE/ SCIENTOLOGIE NIČÍ RODINY, SCIENTOLOGY SETTA/ SCIENTOLOGIE – SEKTA, SCIENTOLOGY VIOLENZA SULLA FAMIGLIA/ SCIENTOLOGIE – NÁSILÍ NA RODINĚ

Celá rodina na lyžích v Kitzbühelu, Rakousko

Jak jsem uvedla v předcházející části, bylo to výhradně z toho důvodu, že náš syn Flavio na nás podal hlášení o tom, že jsme šli na internet, což scientologická církev přísně zakazuje, že do Brescie a přímo do našeho obchodu náhle a bez jakéhokoli předchozího upozornění vtrhli Marion Pow a Mike Sutter z Los Angeles, dvě vysoce postavené osoby z tajných služeb, které pracují v hlavním ústředí scientologické církve a jsou velmi blízké drahému vůdci Davidovi Miscavige.

Jaká “pocta” pro mě a pro Claudia, že tyto vysoce postavené osoby, dle jejich tvrzení, vyslal osobně sám Miscavige a přijely z takové dálky jen kvůli nám. První věc, kterou nám Marion řekla, bylo: “proč jste šli na internet! Claudio, Miscavige by pro tebe udělal cokoli, dal by za tebe třeba i život!”.

Jak je jen možné vyslovit takové nesmysly!!!

Důvod, proč Miscavige za námi tyto lidi poslal, je ten, že on velmi dobře ví, že Claudio a já jsme již od roku 1974 trvale patřili k největším stoupencům a průkopníkům scientologie v Itálii, my jsme scientologii vždy hájili, pomáhali, financovali, podporovali a široce propagovali, mimoto jsme byli po dvacet let osobními stylisty Miscavige a on navíc věděl, že jsou na nás napojené velké celebrity, ať již scientologického vyznání či nikoli.

Ale hlavním důvodem bylo, že Miscavige dobře věděl, že Claudio je jakýmsi názorovým vůdcem („Opinion leader“), takže bylo velmi důležité zjistit, jaké bylo naše stanovisko vůči drahému vůdci poté, co jsme si přečetli “všechny ty negativní a špatné zprávy – „Entheta”, zda jsme uvěřili všem těm strašlivým věcem, které vyšly najevo a objevily se na internetu, protože náš názor na věc a případné vystoupení z „Církve“ by určitě ovlivnilo mnoho lidí, kteří by nás následovali.

A ujišťuji vás, že jen proto, abychom před sebou neviděli ty dvě opovrženíhodné osoby, bychom raději neměli na krku všechna ta břemena, která nás v tom okamžiku opravdu hodně tížila; řekla jsem opovrženíhodné osoby, protože jsme věděli, že zjevně přijely s tajným úkolem z OSA, což je jedna z nejhanebnějších a naprosto bezskrupulózních funkcí, existujících ve scientologické organizaci.

Těm, kdo se nepohybují ve scientologii, musím vysvětlit, že úřad OSA /Úřad pro zvláštní záležitosti, pozn. překl./ má stejnou roli jako tajné služby: vyšetřovat, tajně sledovat, vydírat, trestat, mstít se, obtěžovat a ostouzet, až do destrukce osobnosti člověka „vraždou“ jeho dobrého jména, pokud se dotyčný nepřizpůsobí a nevrátí se na „správnou cestu“. A všechno tohle se stane, pokud nějaký scientolog i jen jedinkrát vyvolá kritické myšlenky vůči „Církvi“ nebo vůči osobě Davida Miscavige, nejvyššího vůdce.

Věděli jsme také, jaký bude následovat trest za přestupek, že jsme šli na internet: přinutí nás koupit si nekonečné hodiny velmi drahého auditingu – cca 750 dolarů za hodinu, tento typ auditingu se nazývá “bezpečnostní prověrka ”, jde o nucené přiznání na naše náklady, při kterém mají vyjít najevo veškeré “domnělé zločiny ”, protože princip, který panuje uvnitř „Církve“ říká, že pokud se nějaká osoba dopustila přestupku, musela nutně nějaký zločin skrývat. Přinutit někoho podstoupit tento akuzační a inkvizitorský auditing je způsob, jak provádět stresující a vtíravou kontrolu, jejímž účelem je manipulovat myslí těch, kteří tento auditing podstupují, a psychicky si je tak podrobit.

Na konci těchto “bezpečnostních prověrek ” se dotyčný cítí vinen, i když se ničeho nedopustil, a teprve tehdy může být tento proces ukončen, protože v tomto okamžiku bylo dosaženo záměru: osobnost se začíná samovolně rozpadat, ztrácet sebeúctu, až se z ní stává naprostá nicka.

A jestliže někdo tyto procedury odmítne, pak následuje vyloučení z církve, což ve scientologické mluvě znamená, že jste prohlášeni za utlačovatelskou osobu (SP) a budete vypuzeni, a tím zbaveni možnosti dosáhnout vytoužené duchovní svobody, což je stav vcelku připomínající historickou exkomunikaci.

Z toho můžete usoudit, v jakém stavu jsme se já a Claudio nacházeli, když jsme měli co do činění s těmi dvěma osobami ……

A Marion Pow s Mikem Sutterem se hned pustili do vyšetřování a začali se nás vyptávat, jestli jsme věřili či nikoli všem těm “zlým zprávám ” uveřejněným na internetu, nebo lépe řečeno všem těm kostlivcům, kteří byli ukrytí ve skříni Davida Miscavige a dostali se na světlo díky svědectví nejvyšších funkcionářů “Církve”, kteří médiím poodhalili ty nejúděsnější praktiky drahého vůdce.

V záporném případě by obratně použili veškerých svých úskočných schopností a lživého zkreslování, aby “prokázali”, že veškerá uvedená svědectví byla naprosto lživá a předložili by nám rovněž jejich časopisy přinášející samozřejmě falešná “svědectví”, doslova masakrující ty osoby, které si dovolily odkrýt něco, co o našem drahém vůdci nemělo nikdy, ale vůbec nikdy vyjít najevo: kruté bití, věznění, nucené potraty, nucené rozvody, nucené odloučení resp. „odpojení“ od rodičů, příbuzných a přátel, nejrůznější děsivá mučení, to jen pro ilustraci. A pokud bychom i přes jejich “důkazy”, trvali na svém mínění, pak bychom byli “pozváni” do ústředí Flag /největší duchovní scientologické středisko, pozn. překl./ ke “zpovědi o našich zločinech”.

V krátkosti: naše odpověď byla, zejména s ohledem na naše dobré postavení v této situaci, že jsme dosáhli takového stavu, kdy nám nikdo nemůže přikazovat, co máme nebo nemáme dělat, čemu máme nebo nemáme věřit, a že nepotřebujeme, aby nám naše rozhodnutí kdokoli schvaloval.

Naopak jsme využili tohoto setkání, abychom zdůraznili, že naši synové jsou z různých důvodů jejich církví doslova masakrováni a požádali jsme je, protože jsme znali jejich pravomoci, aby okamžitě zakročili: u Flavia proto, abychom se ujistili, že je jeho zdravotní stav alespoň v normě, vzhledem k tomu, že poslední výsledky krevních testů, které jsme mu nechaly udělat v Itálii, byly opět mimo limity, a u Tiziana proto, aby byla jednou provždy vyřešena absurdní situace jeho případu, který stále visel ve vzduchu ohledně stavu Clear – no Clear / Clear – no Clear  (Clear – ve scientologii osoba bez tzv. reaktivní mysli, pozn. překl./

Tehdy Marion Pow a Mike Sutter uznali, že by měli uspokojit tyto naše požadavky a připravili se k odjezdu. Utkvělo mi v paměti, že náš rozhovor začínal v 11 hodin dopoledne větou: “ale proč jste šli na internet!” a že poslední věta, vyslovená ve 4 hodiny ráno následujícího dne v okamžiku jejich odchodu, byla: “ale proč jste šli na internet!”

 

POKRAČOVÁNÍ

Renata

Flavio a Tiziano v Benátkách v roce 1987

Rubriky: Všechny články | Napsat komentář

TAK SCIENTOLOGICKÁ SEKTA ZNIČILA MOJI RODINU Část IV

úterý, 28. března 2017

Příspěvek vložil: kolektiv akademie, do: DAVID MISCAVIGEFlavio LugliMANIPOLAZIONE MENTALE/MENTÁLNÍ MANIPULACE, OSA UFFICIO DEGLI AFFARI SPECIALI/OSA-ÚŘAD PRO ZVLÁŠTNÍ ZÁLEŽITOSTI, RIVELAZIONI SCIENTOLOGY/SCIENTOLOGIE – ODHALENÍ, SCIENTOLOGY ABUSI/ SCIENTOLOGIE – ZNEUŽITÍ, SCIENTOLOGY CONTROLLO MENTALE/ SCIENTOLOGIE – KONTROLA MYSLI, SCIENTOLOGY DISTRUGGE LE FAMIGLIE/ SCIENTOLOGIE NIČÍ RODINY, SCIENTOLOGY SETTA/ SCIENTOLOGIE – SEKTA, SCIENTOLOGY VIOLENZA SULLA FAMIGLIA/ SCIENTOLOGIE – NÁSILÍ NA RODINĚ

A na scénu se vrací Flavio.

A tak, po neúnavném naléhání a poté, co jsem křičela, se mi konečně podařilo dosáhnout toho, aby se Flavio zúčastnil svatby svého bratra, která se konala na ostrově Capri a byla pojata jako scientologický obřad.

Jakmile jsme se vrátili do Brescie, chtěla jsem, aby si Flavio nechal udělat krevní testy, protože ve mně byla ještě živá vzpomínka z minula, kdy Flavio přijel do Itálie na operaci lýtkových vazů, a jeho fyzický stav byl tak mizerný, že byly zapotřebí 2 měsíce, aby se dal trochu do pořádku a mohl se podrobit operaci.

I tentokrát se výsledky pohybovaly mimo limit a během rozhovoru s lékařem ohledně jeho výživy, kterou dostával v menze své organizace, vyšlo najevo, že tato výživa byla velmi chudá, nebyla pestrá a především téměř vůbec neobsahovala rostlinnou složku; a Flavio neměl žádnou možnost, jak svoji výživu mimo menzu zlepšit, protože mzda byla velmi nízká: během let se pohybovala od 25$ a dosahovala maximálně 50$ týdně, což stěží stačilo na nákup přípravků osobní hygieny a spodního prádla.

Takže si asi umíte představit, jak moc mě znepokojoval život, který vedl můj syn, když byl ještě ke všemu tak daleko! Je nutno ještě dodat, že mzda byla většinou snížena na polovinu nebo nebyla vůbec proplacena, to kvůli pokutám resp. peněžitým trestům nebo kvůli srážce ze mzdy za účelem obdarování Nejvyššího Vůdce.

U tohoto tématu bych se chtěla pozastavit a vyprávět vám o svědectví Lany Mitchell, která byla blízkou spolupracovnicí vůdce scientologické církve, Davida Miscavige, v hlavním ústředí, a která naopak popisuje luxusní pětihvězdičkový standard jeho výsosti. 

Týdně se utratilo více než 1.000$ pouze za jídlo pro Miscavige a jeho manželku Shelly. Měli nepřetržitě k dispozici šéfkuchaře a jeho pomocníka, kteří bez přestání pracovali, aby oběma poskytli takový servis, o jakém neměl nikdo ze členů Sea Org /tzv. Mořská Organizace, pozn. překl./ ani potuchy. Speciální metody a styl přípravy pokrmů, všechna jídla musejí být naprosto čerstvá a v té nejvyšší možné kvalitě.

Losos atlantský se nechává letecky dovážet z východního pobřeží Spojených států nebo z Kanady – a musí být čerstvý. Jehně muselo být krmeno pouze kukuřicí a pocházet z Nového Zélandu. Bifteky jsou výhradně z prvotřídní svíčkové v biokvalitě; a mnohé další vybrané lahůdky – všechny v té nejvyšší kvalitě a velmi drahé, samozřejmě vždy s těmi nejlepšími ingrediencemi. Čerstvý kozí sýr, gorgonzola /druh plísňového sýra, pozn. překl./ prvotřídní kvality, sýr Gouda, zrající sýry všech druhů a typu, vše podáváno s krekry té nejvyšší jakosti a v biokvalitě. I prezentace těchto pokrmů musí splňovat luxusní pětihvězdičkový standard, tj. musí být s oblohou, s dekorativně vyřezávaným ovocem a s ozdobami z jedlých květů – čím více, tím lépe.

V kuchyni pracuje další personál na plný úvazek, který se věnuje všem těmto úkolům, a pak jsou tu také 1 až 3 vrchní sluhové RTC (jeho osobní tým), kteří pracují rovněž na plný úvazek a koordinují obědy a večeře.

Bylo by možné říct toho mnohem víc o tom, jak David Miscavige vydělává peníze, které jeho otroci produkují s potem na čele v bezesných nocích, ale to je jiná kapitola.

Zpátky k Flaviovi: jakmile dorazil do Itálie, doporučil nám, jak mu poradili ve středisku Flag /největší duchovní scientologické středisko, pozn. překl./, přečíst si časopis “Freedom” jako odpověď na všechno to, co se událo v Clearwateru v souvislosti se článkem o scientologické církvi, zveřejněném v Saint Petersburg Times, významném floridském deníku. Na naši otázku “co bylo zveřejněno?”, jsme dostali odpověď “to ti nemohu říct, protože je to Entheta (negativní věc – špatné zprávy)”, takže jsme se pustili do čtení toho, co uveřejnil deník SP Times, abychom celou záležitost pochopili.

Musím upřesnit jednu věc: ve scientologii je přísně zakázáno chodit na internet a všichni scientologové včetně nás se mají před tím opravdu na pozoru; porušení tohoto zákona má za následek těžké tresty. A to je další charakteristika sekty! Ale v tomto případě se nám zdálo, že to musíme udělat, protože jsme vytušili, že se přihodilo něco příliš závažného, co jsme nemohli ignorovat vzhledem k tomu, jak moc nám záleželo na scientologii, která představovala velkou část našeho života, a tak jsme se rozhodli tento zákon “porušit”.

Takže jakmile jsme si přečetli článek a shlédli videa, která byla na síti, řekli jsme Flaviovi, že pokud jsou zveřejněné údaje pravdivé, jsme všichni v pořádném průšvihu!

V krátkosti, protože jinak by bylo možné říct toho mnohem víc, ale to nepatří do tohoto kontextu; to, co vyšlo najevo z novin, jsou svědectví desítky lidí z vysoce postaveného týmu, kteří pracovali v přímém kontaktu s vůdcem scientologické církve, a kteří poukazovali na neslýchané násilí Davida Miscavige jako jsou surové rány bez jakéhokoli motivu, nelidská věznění, naprosto šílená mučení, vynucené potraty, vynucené rozvody, atd. atd.

Jakmile se Flavio vrátil do střediska Flag /největší duchovní scientologické středisko, pozn. překl./, okamžitě na nás podal hlášení – dokonce až na hlavní ústředí, o tom, co je považováno, jak jsem již řekla, za největší zločin, kterého se může scientolog dopustit: JÍT NA INTERNET.

Konečně chápu proč …….scientolog by mohl na internetu najít to, co by nikdy, ale naprosto nikdy nečekal: že nejvyšší vůdce scientologické církve, který je považován za hlavu jednoho z nejhumánnějších a nejetičtějších uskupení na světě, je naopak příšerný krvelačný lhář s kostlivci ve skříni, kteří museli být dobře schovaní.

A tak Flavio, který byl celé roky mentálně manipulován, pocítil nutnost podat proti své vůli hlášení o nás rodičích, přesně tak, jak se to dělo v případě Stasi ve východním Německu, protože právě tohle scientologická církev intenzivně vtloukala lidem do hlavy a to ji charakterizuje jako sektu: podávat hlášení o jakékoli známce kritiky týkající se “Církve” nebo Davida Miscavige, nezávisle na tom, zda tím kritikem je bratr, sestra, matka, otec, syn, dcera, přítel nebo přítelkyně. A pokud se zjistí, že někdo opomenul podat hlášení, když se podat mělo, je obviněn ze spoluviny a následky nejsou zanedbatelné.

A bylo to výhradně z tohoto důvodu – kvůli hlášení, které podal Flavio, že do Brescie a přímo do našeho obchodu náhle a bez jakéhokoli předchozího upozornění vtrhli Marion Pow a Mike Sutter z Los Angeles, dvě vysoce postavené osoby z tajných služeb, které pracují v hlavním ústředí scientologické církve a jsou velmi blízké drahému vůdci Davidovi Miscavige.

POKRAČOVÁNÍ

Renata

 

Rubriky: Všechny články | Napsat komentář

TAKTO SCIENTOLOGICKÁ SEKTA ZNIČILA MOJI RODINU Část III

Publikováno Pracovníky Akademie v TECHNICKÉ ZMĚNY, Flavio LugliMentální manipulace Zneužívání v scientologii,  Scientologie ničí rodinyhttps://accademia8008.wordpress.com/category/scientology-distrugge-le-famiglie/, Scientologie jako sekta, scientologické násilí na rodině

Následné události týkající se Flavia se prolínají s událostmi, jež se přihodily jeho bratrovi Tizianovi.

Tiziano poté, co v roce 1990 doložil (prokázal) Clear a poté, co prošel revizí v následujících letech, aby se opětně ověřila způsobilost jeho stavu a poté co ji opět potvrdil, při jeho následné návštěvě Flagu v roce 2008, jejímž smyslem bylo konečné dosažení úrovní OT, mu bylo řečeno, že není Clear.

Bylo to jedno z mnoha období, kdy se David Miscavige ráno probouzel s tím, že je nutné zařadit některé technické úpravy k předcházejícím úpravám, z toho důvodu byl rok 2008 rokem, kdy se mnozí Clear a OT, včetně OT VIII, museli vrátit k  Dianetice, ano museli projít engramem (paměťovou stopou) řetězením (R3R), i přes existenci různých Sborníků LRH, nejen důvěrných, kde bylo vysvětleno, proč je Dianetika ZAKÁZÁNA pro Clear a OT.

Ano, mluvíme o Černé dianetice, Obrácené dianetice, ale jak se zdá, Davida Miscavige nezajímala nebezpečnost obráceného aplikování procedur LRH, zaměřeného na vyvolání devastujících účinků, a to i smrtelných.

Z toho pramenil náš strach, můj a Claudiův, neboť oba jsme byli v té době OT a jevila se tedy u nás velmi reálná 1) závažnost zneplatnění dosaženého stavu a jako by to nestačilo 2) silný tlak podrobit se technikám používaným obráceně.

A tento strach trval přibližně 2 roky a to nemluvím o tom, jak se cítil v tomto období Tiziano, který procházel svou “Via Crucis” ve Flagu a snažil se vyřešit svou velmi ožehavou pozici.

Ale jak ubíhal čas, situace se komplikovala stále více, až se dostala do patového bodu.   Přestože Tiziano, a jsme toho svědky, udělal vše, co mohl udělat, aby věc vyřešil a i my jsme několikrát napsali na RTC INT se žádostí, aby zaintervenovali v tom smyslu, aby se celá záležitost pohnula dopředu  …..……. kdo mohl tehdy vědět, že celé to šílenství pocházelo právě odtud …….!

Věci se měly tak, že jediné operace auditingu, které byly Tizianovi povoleny, byly neustálé Security Check, což je, jak všichni velmi dobře víme, nejoblíbenější operace C/S. A důvod, proč musel být Tiziano PODŘÍZEN, byl ten, že musel přestat s povykem způsobujícím tresty ve statistikách FSO v důsledku opakovaných Červených karet, které dostával od examinátora jednu za druhou.

Byli jsme zoufalí, především proto, protože jsme věděli, že Tiziano udělal po finanční stránce nemožné, aby dokázal uhradit související náklady a konečně se dostal na úroveň  OT, a pak také protože jsme viděli, že náš syn dosáhl hranice únosnosti.

Slýchávali jsme ho zničeného, když se nám svěřoval, že viděl, jak se mu jeho most zavírá, protože by nikdy, nikdy nepřistoupil na kompromisy o své jistotě o tom, že je Clear a že by nikdy, nikdy nešel na Dianetiku.

Potom všem Tiziano rozhodl, že nesouhlasí s takovým hodnocením a s takovým zacházením a odešel z Flagu s velmi špatnými ukazateli, s tím že poslal všechny někam a když se vrátil do Los Angeles, požádal, aby jeho složky byly zaslány Seniorovi C/S Int: to víte, že jo … s tím, že možná, pak ……

Mezitím přišel den svatby Tiziana a Jamie, který byl předem naplánován a tak jsme se všichni rozhodli dát si “pauzu” od toho všeho a oslavit tuto událost v co nejklidnější atmosféře.

Já jsem požádala Flavia rozjet včas CSW (procedura pro získání povolení k žádosti), aby mohl přijet do Itálie na svatbu svého bratra.

A zde se jasně projevila vlastnost sekty v tom, co se týká scientologie, neboť nechtěli Flaviovi dovolit, aby se zúčastnil bratrovy svatby.

To je naprosto nepřijatelná věc: asi čtyřicet příbuzných a přátel Jamie, budoucí Tizianovy ženy, by přijeli z Ameriky do Itálie, konkrétně na Capri, aby se zúčastnili této šťastné události, zatímco bratr ženicha by nepřijel, protože nedostal povolení od sekty …….!

V tom okamžiku jsem do toho vstoupila já, spojila jsem se s několika osobami ve Flagu a trvala jsem na tom, že je nepřijatelné a naprosto a proti zdravému rozumu a PR, aby se Flavio nezúčastnil této události.

Odpověď byla: “OK, ale pouze 2 dny”

V tom okamžiku jsem se rozlítila, zvedla jsem sluchátko a začala jsem křičet na nějakého mravoučného úředníka s tím, že 2 dny jsou směšné, neboť je to horko těžko doba potřebná pro cestu tam a zpět; a zdá se, že to zafungovalo, vzhledem k tomu, že Flavio dostal povolení přijet do Itálie na 2 týdny: no teda!

ČLÁNEK POKRAČUJE..

Renata Lugli

 

 

Rubriky: Všechny články | Napsat komentář

TAKTO SCIENTOLOGICKÁ SEKTA ZNIČILA MOJI RODINU Část II

07 úterý Únor 2017

Publikováno Pracovníky Akademie v Přerušení Vztahů v scientologii Flavio LugliMentální manipulace, Odhalení o scientologii, Zneužívání v scientologii , Mentální kontrola v scientologii, Scientologie ničí rodinyhttps://accademia8008.wordpress.com/category/scientology-distrugge-le-famiglie/, Scientologie jako sekta, scientologické násilí na rodině.

flavio247

Flavio Lugli ve fotografické reportáži “Claudio Lugli” 1996

Další věc, která nás neustále trápila, zejména tehdy, pokud byl interval mezi Flaviovými telefonáty delší než 10/15 dní, zda je v pořádku, zda mu není špatně.

Necítit se dobře znamená v scientologii jít do izolace, tak se nazývá místo, kam jdou osoby, které onemocní.

Název „izolace“ skutečně odpovídá tomu, co dané místo je. Osoby jsou izolovány a v scientologickém pojetí to neznamená pouze nenakazit druhé osoby fyzicky, nýbrž také, a především, neovlivnit negativně ostatní právě proto, že osoba, která onemocní, je považována za PTS (Potential Trouble Source, Potenciální zdroj potíží), je tedy někým, od koho je potřeba držet se dál. Například ani manžel nemůže navštívit svou manželku, pokud se nachází v izolaci a naopak.

Nepřichází v úvahu, aby byl povolán lékař, v Scientologické církvi nechtějí “vetřelce”, všechno je schované, “důvěrné”, ubytování je na hranici únosnosti, je tedy lepší, aby se o tom nevědělo. Osoba pověřená správou izolace se nazývá Medical Officer, což není nic jiného než administrativní funkce. Tato osoba jednou za den provede zápis údajů: jméno osoby, název “předpokládané” nemoci, kterou osoba v izolaci trpí, a velmi často tuto funkci vykonávají osoby ve věku 20 let. Toto jsou informace od osob, které mají zkušenost s izolací, jednou z nich je Jelena, manželka mého syna Flavia.

Když mi Jelena toto říkala, zdůrazňovala “pozitivitu” Flagu, neboť posílala svůj personál co nejrychleji do izolace, zatímco se dozvěděla, že v ostatních scientologických organizacích nechávali pracovat své zaměstnance, i když byli nemocní.

Když jsem se jí zeptala, co dělají, když při chřipce teplota vystoupí až ke 40, zda si něco vezmou, ona odpověděla, že nic, že počkají, až to přejde. Tento koncept byl potvrzen i mým jediným C/S, supervizorem auditingu. Když jsem prováděla úkony auditingu doma, jednou jsem chytla chřipku spolu s mým manželem a oba jsme měli horečku 39,5 °C a jak stanovují pravidla, předtím, než jsem si vzala acylpyrín, požádala jsem o svolení u C/S Flagu, dostala jsem však od něj kategorickou odpověď “NE”.

Scientologická církev je proti lékům, ale o tom se nesmí mluvit, a vskutku, na jednom z desítek papírů, které je potřeba podepsat pokaždé, když někdo chce absolvovat kurzy nebo auditing, je napsáno: “prohlašuji, že souhlasím s přijetím lékařského ošetření”, účelem této věty je ochrana před zákonem. Scientologická církev utratí přibližně polovinu svých příjmů za advokáty, z nichž každý je slavný a velmi schopný, takzvaní Princové soudních síní.

Můj syn Flavio je alergický na trávy a na prachové roztoče. Jako dítě měl opakované astmatické záchvaty a silné rýmy v období opylení a ošetřující lékař doporučoval, aby Flavio co nejvíce sportoval, aby se v dospělosti předešlo plicním komplikacím.

S ohledem na své klima je Florida prakticky trvalým ložiskem pylů, a když jsem slýchávala Flavia, velmi často jsem si všimla, že měl úplně ucpaný nos, a když jsem se ho ptala, zda bral léky proti astmatu, odpověď byla vždy stejná, že je nemůže užívat, protože způsobují ospalost, pravdou však je, že jsou zakázané! Kromě toho podlahy v budovách, kde se Flavio zdržuje, jsou prakticky celé pokryté koberci, zejména ubytovny, takže si umíte představit to ložisko roztočů.

Jednou mi Flavio řekl, že se mu stalo, že šel po silnici před svou kanceláří, ucítil silnou bolest na plicích a omdlel. Hned ho odnesli na stanici první pomoci, kde mu doporučili, aby si nechal provést potřebná vyšetření, které si však Flavio, jak mi řekl, nikdy nenechal udělat.

V roce 2004 se Flaviovi zpřetrhaly křížové vazy na noze, když byl ve Flagu. SO by neutratila 28 000 USD za operaci a tak Flavio přijel do Itálie, aby se zde nechal operovat. Avšak při první lékařské prohlídce a na základě výsledků krevního rozboru, jsme si všimli, že noha byla tím nejmenším problémem, vypadal jako nemocný v konečné fázi, v tomto smyslu se vyjádřil lékař, který ho vyšetřoval, s ohledem jak na fyzický vzhled, tak na výsledky rozborů zcela mimo normu.

Byly potřeba 2 měsíce, než se dal dohromady tak, aby mohl podstoupit operaci. Kdyby nebylo mne a Claudia, Flavio by ještě dnes chodil s berlemi, protože scientologická organizace by nikdy, opakuji nikdy nezaplatila 28 000 USD! A nechci ani pomyslet na to, jak by skončil, když si představím jeho extrémní zdravotní stav!

Florida je vzdálená od Itálie asi deset tisíc kilometrů. S ohledem na skutečnosti viz výše a vzhledem k tomu, že jsem mu nemohla telefonovat, umíte si představit můj neustálý strach, který začal přesně v okamžiku, kdy   Flavio začal pracovat v scientologické organizaci SO, konkrétně v roce 1997. Pro mě to bylo období neustálého stresu!

Nyní je myslím zřejmé, proč scientologická sekta nařizuje svým zaměstnancům, aby udržovali rodiče co nejvíce mimo: rodiče se starají a mohou působit sektě nežádoucí problémy, řešením je tudíž zpřetrhat mosty s rodiči a udržovat vztahy na minimální úrovni!!!

ČLÁNEK POKRAČUJE..

Renata Lugli

flavio242

Rubriky: Diskonekce, Všechny články | Napsat komentář