Diskonekce — odporné tajemství scientologie

  1. května 2013, převzato od Mike Rinder

*Vysvětlení některých pojmů v tomto článku najdete na jeho konci.

Zatímco scientologičtí mluvčí opakovaně tvrdí, že „povinná diskonekce neexistuje“, každý, kdo zná Korporátní scientologickou církev, ví o diskonekci víc než dost. Podobně jako hodně jiných věcí v říši korporátní scientologie je to ošklivá skutečnost, kterou je nutno skrývat před světem „wogů“ pomocí podvodné hry s pečlivě vybíranými slovíčky na úrovni slavného výroku Billa Clintona „s tou ženou jsem neměl sexuální vztah“.

Když vidíte, jak církevní mluvčí energicky prohlašuje, že ve scientologii „není žádná směrnice o povinné diskonekci“, jsou to pečlivě vybraná slova. (Zde můžete vidět Tommyho Davise, jak si vede ještě o něco hůř, ale upřímně řečeno, on je chabým příkladem umění pečlivé formulace, za svou krátkou kariéru je držitelem rekordu v počtu obrovských přehmatů, který nebude nikdy překonán).

Když jsou ohledně diskonekce přitlačeni ke zdi, jejich odpověď je ještě víc pokrytecká: „Ten, kdo se diskonektuje, se pro to SÁM ROZHODL,“ a následuje: „Každý má právo nekomunikovat s někým, kdo mu škodí, jako má třeba zneužívaná žena právo opustit svého manžela.“

Zní to rozumně, ale není to realita. Ovšem církev věří, že může v takových tvrzeních pokračovat a že si nikdo nevšimne, že lže.

Fakta

Začněme s několika nepopíratelnými FAKTY:

1.      Existuje základní teorie „diskonekce“, která je založená na zdravém rozumu. Podobně jako u případu zneužívané ženy myšlenka zní, že když vám někdo v životě způsobuje trápení a vy s tím nejste schopni s tím něco udělat, pak od zdroje trápení odejděte. „Každý má právo komunikovat a stejně tak máte právo nekomunikovat.“ To je fér. A když se to používá ku prospěchu jednotlivce, jde o užitečnou věc.

2.      Existuje směrnice používaná scientologickou církví, která VYŽADUJE, aby se člověk oddělil od každého, koho HCO deklaruje za supresivní osobou. HCOB z 10. září 1983 PTSness a diskonekce říká toto:

„Neoddělit se nebo odmítat se oddělit od supresivní osoby, nejenže odpírá PTS osobě (člověk spojený se supresivní osobou) zisk případu, ale také je to podpora utlačovatele – samo o sobě supresivní čin. A musí tak být také označen.“

Tento „supresivní čin“ je specificky uveden v knize Úvod do scientologické etiky (převzatý ze směrnice Supresivní činy, suprese scientologie a scientologů) jako:

„Pokračující spojení s osobou nebo skupinou prohlášenou HCO za supresivní osobu nebo skupinu.“

Taková praxe již není určena pro prospěch jednotlivce, ale má za cíl prospět organizaci.

3.      Člověk označený za supresivního, i když jen díky pokračujícímu spojení s někým JINÝM, kdo byl označen za supresivního, čelí realitě okamžité diskonekce ze strany rodiny (manželé, děti, rodiče), přátel, obchodních partnerů a dokonce zaměstnavatelů – scientologů. Přichází o práci, rozvádí se, vyhazují ho ze školy, neošetří ho lékař a děje se mu spousta věcí, které jeho život přímo změní anebo ztíží.

4.      Církevní politika je, že každý, kdo je deklarovaný, se vzdal svého práva na účast v aktivitách církve a již není způsobilý k auditingu nebo tréninku. Je to scientologický ekvivalent pekelného zatracení. A je to mocný motivační mechanizmus.

Svobodná volba s hlavní u hlavy?

Prohlášení, že církev nikoho k diskonekci nenutí, se podobá tomu, když násilník řekne, že jeho oběť „souhlasila“ se znásilněním, když jí dal k hlavě pistoli. „Byla to její volba, mohla říct ne…“ A stejné je to s oběťmi povinné diskonekce ve scientologické církvi – mohou odmítnout se oddělit od někoho, koho církev prohlásila za problémistu, a nechat si tak zničit svůj život tím, že budou sami prohlášeni za supresivní. Anebo to „mohou akceptovat“, zachránit si krk a nechat deklarovaného, ať se o sebe nějak postará. To je ovšem rozhodnutí praktické, nikoli morální.

Je to ústavou chráněná činnost

Církev tvrdí, že tato praktika je vysoce morální (tedy až poté, co byla přinucena přiznat, že povinné diskonekce NAŘIZUJE). „Je to naše právo“ garantované Prvním dodatkem Ústavy Spojených států. „Můžeme praktikovat své náboženství tak, jak chceme, a když se to někomu nelíbí, může jít do nějaké jiné církve.“ (I když je docela absurdní že toto své „upřímné náboženské přesvědčení“ neradi přiznávají na veřejnosti.)

Technicky mají pravdu. Z právního hlediska jsou pod ochranou zákona. Ale morálně se nemají o co opřít, když se nazývají „šampióny lidských práv“ a ve jménu náboženství přitom rozdělují rodiny, přátele i pracovní životy.

Ti, co se to snaží ospravedlnit a vysvětlit jako své „právo“, se příliš neliší od otrokářů před schválením Třináctého dodatku anebo od následných segragacionistů („oddělení ale rovní“), kteří se odvolávali na morální a zákonná práva před příchodem zákonů o volebním právu a o rovnosti občanů v roce 1964, které navždy ukončily vládou a soudy schvalovanou diskriminaci v jakékoli formě. Do té doby správně tvrdili, že „dodržují zákon“ a že „jsou pod ochranou ústavy“.

Zneužívání, která útočí na smysly slušných mužů a žen, v civilizované zemi nepřežijí. Systém volené vlády, tisku a veřejného projevu se nakonec spojí a postaví odporné a zneužívající chování mimo zákon.

Čím dříve korporátní scientologie pochopí, že povinná diskonekce ji staví na úroveň segregacionistů 1. poloviny 20. století, kteří tvrdili, že Bůh a zákon je na jejich straně, tím lépe na tom církev a všichni s ní spojení budou.

 Čeho se scientologie bojí?

Korporátní scientologie má hrůzu z toho, že když lidem dovolí být v kontaktu se supresivními osobami, rozloží to její základnu věřících, protože jim to naplní hlavy množstvím lží.

Není to ale přiznání, že farníci církve nejsou schopni vlastního názoru a že, když ve scientologii nalezli něco dobrého, že je toho tak málo, že by „lži“ mohly otřást jejich vírou? (Církev vehementně tvrdí, že VŠECHNO negativní, co se o ní říká, je LEŽ).

Ostatní náboženství fungují v rámci trhu svobodného myšlení. Scientologie si nárokuje nadřazenost nad ostatními náboženstvími – tvrdí, že produkuje standardní výsledky a má technologii, jakou nemá žádná jiná víra – tak proč by měla mít strach, že „lži a špatné zprávy“ ji připraví o členy? Tak pokročilé a silné náboženství by přece mělo být schopné se mnohem lépe než ostatní vyrovnat s kritikou a negativními zprávami. Můžete najít doslova nekonečné množství negativních informací o katolickém křesťanství, judaizmu, islámu, hinduizmu, buddhizmu a o všech dalších velkých systémech víry. A navzdory tomu všechny přežívají a nepokoušejí se ovládat své přívržence pomocí odstranění každého, kdo bude negativní nebo kritický vůči jejich víře, z jejich života. Jen některá novější či menší náboženství používají jako kontrolní mechanizmus separaci – do nějaké míry mormonizmus, trochu víc svědci Jehovovi a extrémně pak scientologie.

Jak to skončí?

Stejně jako skončila segregace. Tím, že se bude informovat o zneužíváních. Podobně jako Rosa Parksová odmítla sedět ve vymezené části autobusu, Lori Hodgson, Catherine Von Ach a Cindy Plahuta a ostatní bojují za navrácení svých dětí a současně zvyšují veřejné povědomí.

Tím, že noviny zveřejňují příběhy a informují o pravdě.

Svědectvím na internetu a sociálních médiích.

A nakonec to přinutí jednat volené zástupce.

Institucionalizovaná porušování lidských práv všechna skončí, jakmile se zvedne dostatek protestních hlasů.

Pokud máte příběh o diskonekci a jste ochotni ho publikovat na tomto blogu s uvedením jména, pošlete mi ho. Pokud to půjde, zveřejním ho.

Vzpomeňte si na slova Howarda Beala v Network: „Jsem pekelně naštvaný a už to dál nebudu snášet.“ Nebojte se povstat a promluvit.


*diskonekce – z anglického „disconnection“ – oddělení se, odpojení se; ve scientologii praktika, kdy scientolog přeruší veškeré kontakty s druhou osobou nebo skupinou (včetně rodinných příslušníků, partnerů atd.), aby se tak „chránil před útlakem“

korporátní scientologie – z anglického „corporate scientology“ – oficiální scientologická církev, toto označení naráží mimo jiné na skutečnost, že se tato „církev“ z velké části chová jako podnikatelský subjekt zaměřený především na získávání peněz

wogové – z anglického „white ordinary gentleman“ – ve scientologii hanlivé označení „nescientologů“, scientologové toto označení obvykle v hovoru používají pro vyjádření určité nadřazenosti a wogové jsou v jejich očích nedostatečně uvědomělé bytosti, které nemají dostatečné „duchovní uvědomění“ (nejsou přesvědčení scientologové)

supresivní osoba – z anglického „suppressive person“ – ve scientologii zvláštní druh člověka, který záměrně škodí ostatním, „antiscientolog“, v běžném jazyce bychom takového člověka mohli označit za psychopata; tento termín má ve scientologii také politický význam, pokud scientologická církev někoho označí za supresivní osobu, je to ekvivalent exkomunikace a ostatní jsou povinni s tímto člověkem přerušit veškeré styky (diskonekce), v praxi nerozhoduje, zda je dotyčný psychopat či nikoli, ale rozhodující hledisko je, zda je pro církev nebo její pracovníky, kteří mohou rozhodnutí o prohlášení za SP (supresivní osobu) učinit, vyhovující nebo nevyhovující, je to obvyklý mechanizmus, jak se zbavit kritiky nebo přinutit k poslušnosti

segregacionisté – zastánci rozděleného soužití bílé a černé rasy (např. tradičně jižní část USA)

Tommy Davis – bývalý mluvčí scientologické církve, který se proslavil pro církev nepříjemnými mediálními přehmaty, například tvrdil, že neexistuje směrnice o diskonekci

HCO – část scientologické organizace, která se mimo jiné stará o prosazení disciplíny mezi scientology, vyhlašuje scientology i nescientology za supresivní osoby

HCOB – Bulletin Hubbardovy komunikační kanceláře, Hubbard vydával předpisy o scientologické technologii ve formě datovaných, obvykle několikastránkových, sdělení

PTSness – z angličtiny – je to stav, při kterém je člověk tzv. potencionálním zdrojem problémů (Potentional Trouble Source), pokud je někdo v kontaktu se supresivní osobou, je tím ovlivněn a představuje pro ostatní zdroj problémů

Lori Hodgson, Catherine Von Ach a Cindy Plahuta – jména bývalých scientoložek, od kterých se díky pravidlům diskonekce oddělily jejich děti

Reklamy

Don Quijote de la Mancha se představuje:

Veritas Ingenio
Příspěvek byl publikován v rubrice Diskonekce, Všechny články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s