Nezávislost centra DROR

  1. července 2012, převzato od Mike Rinder

Dani Lemberger

Dani Lemberger, Dror Center, Haifa, Izrael

  1. července 2012

Milí přátelé a scientologové,

Historie přiloženého dopisu

Přiložený dopis s názvem „Přiřazení kondice zrady Davidu Miscavigovi“, byl dokončen Danim Lembergerem a řídícími pracovníky centra DROR 10. června 2012. Plánovaným datem zveřejnění byl 4. červenec 2012, den návratu Tami a Daniho z USA.

Tami a Dani odjeli do New Yorku 15. června. 20. června jsme letěli do Corpus Christi v Texasu, kde jsme strávili 8 dní s Marty Rathbunem a jeho ženou Monique. Těšili jsme se skvělé pohostinnosti a pokračovali v průzkumu „nezávislé scientologie“. 28. června jsme odletěli do Tampy, kde jsme chtěli strávit pár dní u přátel z Clearwateru a přitom jít 30. června na naplánované intervium na Flag.

Když jsme 28. června přistáli v osm hodin večer na letišti v Tampě, byl nám předán dopis od HCO Flag s informací, že jsme byli deklarováni SP. Nikdy jsme svou SP deklaraci neviděli. Naši přátelé v Clearwateru na ni byli upozorněni ten samý den o něco dříve, takže nás nemohli ubytovat u sebe doma. O půlnoci jsme se zapsali do hotelu v CW.

Nemohli jsme se sejít s nikým z našich „starých“ přátel, ale spřátelili jsme se s Mikem Rinderem, Christie Colbranovou a úžasným Jack King Rinderem. Rinderovi nás vzali mezi sebe a seznámili nás s řadou nezávislých a loajálních scientologů, kteří odešli z církve, aby mohli scientologii praktikovat v klidu a čestným způsobem.

Je jasné, že mnoho plánovaných adresátů tohoto dopisu si ho nyní nepřečte, protože ti, kdo se bojí církve, nemají povoleno přijímat od nás žádnou komunikaci. Jsme hrdí a cítíme úlevu, že můžeme být součástí rychle expandujícího nezávislého hnutí. Není lehké ztratit dlouholeté přátele, ale řada našich nových přátel jsou odvážní lidé s vysokou integritou a sdílí s námi cíl učinit scientologii dostupnou všem lidem.

Doba monopolů a tyranů je u konce. Miscavige provádí exkomunikaci poloviny scientologů, aby ve svém područí udržel druhou zbylou polovinu – omámené, zmatené a ignoranty. Zinedine Ben Ali, Husni Mubarak, Muammar Kadáfí jsou pryč a Miscavige je brzy bude následovat.

Moji milí přátelé, věnujte mi prosím trochu svého času a přečtěte si připojený dopis. Dejte ho přečíst všem svým přátelům. Jsme přáteli L. Ron Hubbarda, největšího přítele lidstva.

S láskou, Dani Lemberger 4. července 2012

Otevřený dopis všem scientologům

V příloze připojujeme náš dopis adresovaný mezinárodnímu šéfu spravedlnosti (International Justice Chief) a panu Davidu Miscavigovi, COB RTC.

Několik předchozích dopisů zůstalo bez odpovědi.

Miscavige odmítá komunikovat, odmítá zodpovědnost, nechce nám pravdivě sdělit, co se děje. Ti, kteří napsali předchozí dopisy, byli podrobeni tvrdé ‚etice‘ a obviněni z šíření „enthety“ a vytváření ARK poruch ve skupině. OSA a etičtí komisaři nám řekli, že Miscavige je náš „lídr“, o kterém nesmíme pochybovat ani mu klást otázky, a že nesmíme číst věci na internetu. A také že IAS je „finanční nástroj COB pro financování scientologie“, a proto ji musíme podporovat.

Takovou totalitní „logiku“ odmítáme přijmout, proto jsme se rozhodli dát Miscavigovi etiku „in“. Žádáme vás, abyste si přečetli připojený dopis a sami se rozhodli, co je pravda. Pokud s námi budete jako scientologové souhlasit, prosím napište to. Pokud se všichni při obnově etiky sjednotíme, zvítězíme. Zachráníme scientologii a uvidíme obnovu expanze a rychlý postup k vyklírované planetě.

Miscavige a jeho podřízení nás, kteří se níže podepisujeme, okamžitě budou deklarovat za SP. My ale žádáme otevřené a neovlivňované vyšetřování, které prozkoumá Miscavigovy činy a statistiky. Takové vyšetřování by mělo mít možnost bez omezení vyšetřit i nás, naše motivy a statistiky.

Omlouváme se za obtíže způsobené čtenářům tohoto dopisu nebo našim přátelům, kteří se teď musí vypořádat s obrovskou kondicí pochyb. Pokud budeme deklarováni, předem vyjadřujeme přátelství a soucítění vůči těm, kteří budou nuceni s námi přerušit styky. Tohle je dílo paranoidního člověka. Není to to, co chtěl Ron, největší přítel lidstva a náš jediný lídr.

Uklidňuje nás, že dál budeme pomáhat Ronovi, klírovat planetu, pomáhat svým přátelům a vědět, že „pravda nakonec zvítězí“.

Tento dopis si dovolujeme adresovat všem scientologům a modlíme se za lepší scientologii a lepší svět.

Sepsal a podepsal personál Dror Centra: Eitan Beitner, Aviv Bershadsky, Dima Dubinin, Dani Lemberger, Tami Lemberger, Shahar Soref, Moti Weizman, Carmela Weizman
s podporou přátel a veřejnosti 4. července 2012

Dror Centrum
Kdo jsme?

Centrum Dror (dror v hebrejštině znamená „svoboda“) bylo založeno v roce 1992 Tami a Danim Lembergerovými jako polní skupina, ze které se později stala mise. Dror otevřeli po 2 letech strávených na Flagu při tréninku a na OT úrovních, kdy se oba dostali na OT7. Tami se školila jako auditor a C/S a Dani jako řídící pracovník (exec), etický komisař a supervizor.

Vytvoření Droru velmi přispěl otec Tami, Yuval Wilbush, který se stal nadšeným scientologem již v roce 1988. Yuval daroval prostory, kde mise dodnes funguje.

Dror stabilně expandoval a dnes má 8 staffáků na full-time a víc než padesát lidí ve veřejnosti. Je společným podnikem pěti řídících pracovníků, každý vlastní 20%. Naším cílem bylo vždy dostávat lidi nahoru po Mostě – po obou stranách. Dodáváme auditing do Cleara, včetně FPRD a NED, a provozujeme purifikační centrum. Máme akademii, kde veřejnost studuje kurzy na zlepšování života, basicy, studentský klobouk, PTS/SP kurz a další.

Vždy jsme naši veřejnost podněcovali k pohybu po obou stranách mostu, blízce jsme spolupracovali s orgem Tel Aviv, AOSH EU a Flagem. Za svá přispění scientologii a jako Top FSM jsme získali řadu ocenění. Mnoho lidí z naší veřejnosti vstoupilo do staffu v orgu Tel Aviv a také do Sea Orgu.

Naši auditoři vyhráli řadu ocenění jako Top mezinárodní auditoři a jako Top auditoři pro Evropu a Izrael. Jsme hrdí na své výsledky a chceme dál pracovat a splnit Ronovu vizi nové civilizace a vyklírované planety.

Věříme, že Dror je v mnoha ohledech vzorem scientologie, jak ji popisuje Ron ve směrnici „Ideální org“ a v mnoha jiných. Naše veřejnost dostává zcela standardní technologii, přátelské služby a má k dispozici klidné prostředí. Nikdy jsme po lidech nechtěli placení „členství“ nebo vstup do staffu. Náš personál jsou dobře placení profesionálové a nepřipouštíme, aby měli vedlejší zaměstnání. Naše prostory jsou dobře udržované a mají přesně potřebnou velikost pro objem naší veřejnosti a pro dodávání. V HGC jsme nainstalovali pokročilý kamerový systém, který garantuje standardní technologii.

Během posledních několika let pozorujeme, že církev se stala víc překážkou pro dosažení Ronových cílů, než bezpečnou cestou pro postup po Mostě. To je zjevně práce jediného muže, Davida Miscavige. Proto žádáme jeho okamžitou rezignaci. Své obavy jsme komunikovali mnohokrát, ale nikdy jsme nedostali odpověď.

Ba co hůř, ti, kteří komunikovali, byli s divokými obviněními posláni na „etiku“. Někteří si myslí, že jsme blázni, jiní nám tleskají za odvahu.

Jednáme s vědomím tíhy zodpovědnosti za budoucnost scientologie.

Dror Center – Scientology Mission of Haifa, Israel
P O Box 15, Haifa, Israel 31000
Tel: 972-4-867 2788; Fax: 972-4-866 4871; E-mail:info@drorcenter.co.il

  1. července 2012
    Pro: International Justice Chief
    Mr. David Miscavige, COB RTC

Přiřazení kondice zrady – David Miscavige

My, níže podepsaní pracovníci Dror Center, scientologické mise v Haifě v Izraeli, jsme se sešli a po důkladném prověření celé situace, jsme určili, že David Miscavige, který v současné době zastává funkci COB RTC, je v kondici zrady.

Jsme dlouholetí staffáci a aktivní scientologové. Naším cílem je vyklírovaná planeta a široká diseminace standardní technologie. To se ale v poslední době neděje. Akce managementu pod vedením Miscavige místo toho zapříčinily odklon církve od těchto cílů.

Přiřazení této kondice má oporu v bezpočtu referencí od LRH, mimo jiné těchto:

1. HCOPL 7. února 1965, KSW 1, Keeping Scientology Working

„Prosadit to, JE VĚCÍ KAŽDÉHO ČLENA PERSONÁLU…“

„JE JEDNO, NA KTERÉM MÍSTĚ SE VE SCIENTOLOGII NACHÁZÍTE, VE STAFFU NEBO NE, TATO SMĚRNICE SE VÁS TÝKÁ…“

„A tak obr, který by nás mohl sníst, není vláda nebo nejvyšší kněz. Je to naše potenciální selhání udržet si a praktikovat naši technologii.“

2. HCOPL 20. října 1967, Kondice, jak je přiřazovat. Sekce: „RECIPROCITA“

„Je víc než směrnicí, že člověk dostane tu kondici, kterou se mu nepodaří správně a rychle určit a prosadit.

Je to určitý přírodní zákon. Když necháte své vedoucí pracovníky dělat velké chyby a zůstávat, řekněme, v kondici nebezpečí, kterou nepřiřadíte a neprosadíte její provedení, oni pak s jistotou dostanou VÁS do kondice nebezpečí, ať už bude přiřazena nebo ne.

Vzpomeňte si na to, až bude váš prst „váhat na spoušti“.

Onen přírodní zákon pochází z této děsivé skutečnosti.

Před hodně, hodně dlouhou dobou jsme nedali etiku in. Podělali jsme to. A celá rasa se dostala do téhle kaše, ve které zůstává dodnes.“

3. Cesta ke štěstí, pravidlo 10

„Podporujte vládu, která je pro všechny lidi…

Vláda zorganizovaná a fungující výlučně pro zájmy jednotlivců a několika skupin dává společnosti krátké trvání… Ale člověk může pozvednout svůj varovný hlas, když se zneužívání dostane na veřejnost… Po cestě ke štěstí je těžké jít ve stínu útlaku a tyranie.“

V připojeném dokumentu uvádíme řadu LRH referencí, které Miscavigův management hrubě porušuje. Shrnujeme také svá zjištění a pozorování, o které se opírá naše zjištění, že Miscavige je na svém postu v kondici zrady, na první dynamice pak zřejmě v kondici zmatku.

Na základě přiřazení kondice zrady požadujeme, aby Miscavige okamžitě rezignoval na funkci COB a opustil všechny manažerské pozice. Očekáváme, že veškerý církevní majetek, který může být registrován na jeho jméno, bude předán církvi.

Do čela církve by se měl postavit kompetentní a ke skupině loajální nový ED Int. RTC by si mělo ponechat svůj původní úkol, který je uveden na jeho webových stránkách: „RTC se tak stalo v církvi zodpovědným za ochranu scientologického náboženství a jeho veřejnosti tím, že zajišťuje standardní aplikaci technologií pana Hubbarda.“ RTC musí přestat řídit orgy a obcházet vrcholný technický a administrativní management. Všechny SP deklarace za posledních 30 let by měly být zrušeny, protože většina z nich byla vydána na základě Miscavigových politických motivů. Diskonekce (přerušení styků) musí být zrušena, jak nařídil sám LRH, aby na nás již více neviselo stigma krutosti ničení rodin a přátelství.

Pak by měla proběhnout spolupráce mezi aktivními a řídícími scientology, jejímž výsledkem bude vytvoření organizační struktury a potřebných institucí, které budou garantovat trvalou, stabilní a rychlou expanzi scientologie, jediné „aplikované spirituální technologie“, kterou kdy mělo lidstvo k dispozici.

Dror Center – Scientology Mission of Haifa, Israel

4. července 2012
Přiřazení kondice zrady – David Miscavige

Níže uvádíme některé z LRH referencí, které Miscavige hrubě porušuje, a také naše nálezy a pozorování, o které se opírá přiřazení kondice zrady.

Uvedený seznam není kompletní a Miscavige páchá mnohem víc dalších škod.

1. IAS:

Podle našeho nejlepšího vědomí byla IAS vytvořena managementem v roce 1984 bez toho, aby to nařídil LRH. Bylo by to v pořádku, pokud by její činnost byla v souladu s jinými směrnicemi LRH a pokud by byla provozována transparentním způsobem a ku prospěchu scientologie na základě dohody scientologů a pokud by nepodléhala rozmarům jediného muže.

Hlavní směrnice o členství jsou:

1.1 HCOPL 22. března 1965, Současná propagace … výčet členství

„Existují dvě členství – Mezinárodní roční… a Celoživotní členství… Celožitovní stojí 75 USD…“

Neznáme žádnou LRH směrnici popisující IAS „statuty“ nebo tarif 5 000 USD za celoživotní členství.

1.2 HCOPL 1. září 1965 Členství

„Všechno jde na knižní účet HCO v oblasti, kde bylo členství koupeno… Peníze za členství jdou na diseminaci.“

Velmi jednoduché a jasné.

Miscavige si z IAS udělal svůj osobní fond, který pro něj vybírá miliony dolarů. Nikdo neví, kolik se vybralo a za co se utrácí. Žádná odpovědnost ani výkazy, žádné rozhodování těch, kteří darovali peníze a tvrdě pracují na udržování fungování scientologie. Naprosté porušení zásad K-R-C a týmové práce.

Navrhujeme, aby byla IAS organizována do lokálních poboček, každá z nich spojená s centrálním orgem. Polovina vybraných peněz by zůstala v místní kanceláři IAS pro podporu místních aktivit. Druhá polovina by šla na IAS Int pro financování globálních projektů. Místní pobočky by byly řízeny radou volenou místními členy a řídícími pracovníky orgu. Peníze IAS Int by řídil výbor, který by zpřístupňoval informace o hospodaření všem členům.

IAS statusy jsou jen podvodné triky, jak dostat peníze za nic. Mělo by existovat jen roční členství za nízký poplatek, 200 USD ročně. Tak bychom věděli, kolik máme skutečně členů a toto číslo by bylo zveřejněno pro každou pobočku a celkově pro IAS Int. Lidé by byli motivováni dávat víc darů na projekty a za svou pomoc by dostávali poděkování.

1.3 HCOPL 24. února 1964, Programování orgu, část: VYŘEŠTE TO SCIENTOLOGIÍ

„Když má org propad v tomto přechodném období, nezačínejte s „fundraisingem“ nebo „prodejem pohledů“ nebo vypůjčováním peněz.

Prostě zvyšujte příjem pomocí scientologie.

Je známkou velmi chabého managementu, když hledá neobvyklá řešení pro finance mimo scientologii. Vždycky to selhalo.“

Aby to bylo ještě horší, staffáci orgů, misí a dokonce Sea Orgu jsou dnes žádání, aby darovali své skrovné platy IAS a trávili většinu svého času registrováním pro IAS místo práce na svém postu.

2. Projekt “Ideální Orgy“:

Během posledních let utratila scientologická církev pod Miscavigovým vedením stovky milionů dolarů za nákup obrovských budov a na jejich luxusní rekonstrukce, a to v rámci projeku „ideální org“. Tyto budovy byly nakoupeny v desítkách velkých měst po celé planetě.

Tento projekt je do očí bijícím způsobem v rozporu s LRH směrnicemi. Na základě nám dostupných dat jsme došli k závěru, že tento projekt scientologii obrovsky poškodil. Porušování směrnic a škody jsou tyto:

2.1 HCOPL 23 Sept 1970, Prostory, směrnice respektující minulé zkušeností

Tato směrnice se v projektu „ideální org“ tvrdě ignoruje.

Část A říká: „PRVNÍ ÚVAHOU PŘI POŘIZOVÁNÍ PROSTOR JE ŽIVOTASCHOPNOST ORGU.“

Obrovské a nákladné budovy, jejichž provoz si org nemůže zaplatit, uvrhají org do stavu finanční neživotaschopnosti. I když org neplatí žádný nájem nebo hypotéku, stále musí platit daně z nemovitostí, náklady na opravu a za energie a služby.

Část B uvádí: „Prostory musí být blízko dostatečně dostupného a levného ubytování, restaurací a dopravy pro studenty a precleary.“ Víme, že to takhle není u mnoha „ideálních orgů“. Dobrý příklad je Londýnský org, stejně jako „Alhambra“ – budova v Jaffě v Tel Avivu.

Část C: „Image je druhotná úvaha.“ A: „Platy a stravování staffáků a levné ubytování pro studenty udělá pro org víc než nablýskaná budova.“

Vypadá to, že převážná většina budov byla zakoupena s tím, že image byla dominantní prioritou.

Část E: „Drahé vybavení kanceláří nemá první prioritu… Kvalita nábytku neovlivňuje produkci.“

Část G: „(Dodávání) Scientologie podporuje scientologické orgy, to se učíme stále znovu a znovu.“

Naše orgy začaly být posedlé vybíráním finančních darů a nakupováním budov, zatímco postupu po Mostě se věnuje málo pozornosti a prostředků.

2.2 HCOPL 12. března 1975, Ideální Org

Tato směrnice by podle svého názvu měla být základem pro Miscavigův projekt „ideálních orgů“. Ale používá se z ní jenom název, její obsah a duch se ignoruje. Veškerá ustanovení této směrnice se hrubě porušují. Když je porovnáme se současnou scénou, je z toho člověku smutno.

Jedním z jejích bodů je „personál by byl dobře placen, protože by byl produktivní“. Staffáci v orzích mají platy k uzoufání. Ve většině zemí je to ilegální, protože současné platy jsou hodně pod zákonem stanovenou minimální mzdou.

Orgy jsou přetížené, protože příliš mnoho staffáků se podobá veřejnosti na liniích. Netrénovaná veřejnost se rekrutuje do staffu a pak zatěžuje těch několik pracovníků, kteří produkují. Těch pár upstat lidí je přepracovaných, nemají odpovídající výměnu a nakonec opouštějí staff. Ti, kteří zůstanou, jsou nuceni si najít „vedlejšák“ nebo žijí ze svých manželů nebo příbuzných. Díky tomu všichni vypadáme špatně, jako parazité, kriminálníci.

Orgy vydávají hodně peněz a času na vytrénování kompetentních pracovníků, ale ti jsou pak nuceni si držet ještě běžnou práci, protože orgy jim neplatí dostatečné mzdy.

2.3 HCOPL 27. prosince 1963, „Kouzlo“ dobrého managementu (The “Magic” of Good Management)

Tato směrnice je také nikdy nenaplněným snem. Například část E. hovoří o „atmosféře v organizaci“. Říká: „Duch scientologie je duchem pomoci…, naděje na postup kupředu, na možný útěk ze zatracení tohoto místa… Je to nabídka ke znovuzrození.“ Velmi mocná Ronova slova, ve většině současných orgů nerealizovaná.

Ron tuto část uzavírá: „Atmosféra je ve scientologii mnohem důležitější než nové budovy a moderní nábytek.“

2.4 Komu ty budovy patří?

Celková hodnota nemovitostí ve vlastnictví scientologické církve po světě činí miliardy dolarů. Komu to všechno patří?

Budova hotelu Alhambra v Tel Avivu je stále registrována jménem advokáta Gur Finkelsteina (který je ve vězení kvůli pokusu o vraždu a pro žhářství právě v Alhambře) ve prospěch SIRT (Scientology Int Reserve Trust). Kdo je SIRT? Komu patří? Ostatní budovy jsou také registrovány na jméno právníků zastupujících nejrůznější korporace.

Naším tipem je, že všechny nitky vedou k Miscavigovi. Je pravděpodobným vlastníkem našeho majetku a může nám ho odebrat, kdykoli si zamane. Možná se mýlíme, ale proto také my, kteří jsme darovali na nákup budov peníze, požadujeme transparentnost a čestné vyúčtování peněz a informaci o vlastnictví našeho majektu.

3. Destrukce našich orgů.

Naše orgy třídy 5 jsou po celém světě v zoufalém stavu. Převážně jsou prázdné, staff přepracovaný a nedostatečně placený, staffáci nejdou nahoru po Mostě, řídící pracovníci orgů nemají moc s tím cokoli udělat, vypadají špatně kvůli tomu, co z nich dělá management.

Miscavige nám na shromážděních drze lže, hovoří o „Centrálních organizacích“ a ukazuje efektní obrázky „orgů“, ze kterých vycházejí šipky směrem k údajným polním aktivitám, které otevírají nebo řídí. Tyto orgy ale nejsou centrální vůči ničemu, protože jsou neustále obcházeny.

Přitom je tolik referencí o tom, že se místní management má nechat, aby řídil, nemá se běžně obcházet, že se má propagovat vedení na všech úrovních. Z těch nejporušovanějších směrnic vybíráme:

3.1. HCOPL 28. února 1966, Informace ke kondici nebezpečí – proč organizace zůstávají malé (Danger Condition Data – Why Organizations Stay Small)

Ron říká: „VELKÁ ORGANIZACE SE SKLÁDÁ Z MALÝCH SKUPIN.“ A dále: „SKUPINA MÁ SPRÁVNOU VELIKOST, KDYŽ JEJÍ ČLEN MŮŽE SNADNO OSLOVIT JEJÍHO MANAŽERA JAKO SVÉHO ZNÁMÉHO NEBO PŘÍTELE…“ Pokusil se někdo poslední dobou oslovit Miscavige?

Ron vysvětluje:

„…Rusko dnes hladoví… Snaží se řídit jednotlivce… nenechají manažera na pokoji, aby řídil, řídí jeho pracovníky.“ Rusko už dávno zrušilo „centrální plánování“. Ale my jsme v něm stále uvízlí. ED naši orgů jsou bezmocní, poslušní a jsou na postu, pouze pokud nevyvíjejí vlastní iniciativu a neusilují o vlastní autoritu. Žádný div, že jejich staffáci hladovějí nebo mají „vedlejšáky“.

Stále to není jasné? Ron to říká ještě jednodušeji:

„A tak, když šéfové velkých organizací obcházejí vedoucí svých vlastních vnitřních organizací, vede to ke kondici neexistence. Je to skutečně strašně jednoduché… Jediné, co musíte udělat, když chcete org zmenšit, je obcházet jeho podskupiny a řídit jen jednotlivce a org zkolabuje…; BEZ OHLEDU NA GENIALITU SVÉHO MANAŽERA… NEBO JAK TVRDĚ PRACUJE…“ A historie zná mnoho příkladů geniálních vládců, kteří své národy nebo organizace zruinovali.

3.2 HCOPL 19. ledna 1966, Kondice nebezpečí, zodpovědnost jejího vyhlášení (Danger Condition, Responsibilities of Declaring)

„Když začnete dělat práci nějakého postu v režimu obcházení… vaporizujete tím lidi, kteří by měli danou práci dělat.“ A: „Když má řídící pracovník jako běžný zvyk obcházení, bude nakonec přepracovaný. A také zavládne kondice neexistence.“

Naši vedoucí pracovníci jsou totálně obcházeni a není jim přiznána žádná rozhodovací autorita. V důsledku toho jsou ve stavu neexistence nebo horším, a orgy rychle mizí.

3.3 HCOPL 27. prosince 1963, „Kouzlo“ dobrého managementu (The “Magic” of Good Management)

Současná scéna našich orgů je s touto směrnicí v naprostém rozporu. A některé z jejích bodů:

„A. Zavedené vzorce –

Dodržujte zavedené vzorce orgů. Nenarušujte je (nebo nevyrušujte personál na postu) novými projekty a divokými nápady. A nedodržujte je také tak příliš mechanicky, že při řešení problémů nebude vidět vůbec žádná vlastní iniciativa.

Zřídkakdy vidíme vedoucí pracovníky, kterým je dovolena nějaká iniciativa. Současné orgy se převážně zabývají vybíráním peněz na IAS nebo jako šílené rekrutují, aby splnily nějaké divoké kvóty pro „ideální org“. Co to má co dělat se stabilní expanzí těchto orgů?

„B. Zvyšujte staff status –

Postarejte se o to, aby lidé chtěli pracovat pro org, a učiňte z práce pro org příjemnou a radostnou záležitost… Ať je být staffákem hodnotné. Stálé členství ve staffu by mělo být vytouženým statutem a perspektivní kariérou… A zacházejte s nimi zdvořile a s úctou.“

Neznáme žádný org, kde by to tak bylo.

„C. Servis –

Postarejte se, aby služby byly dodány… Dodávejte dobrou službu. Dávejte lidem to, pro co přišli.“

Mnoho nám známých lidí z veřejnosti odmítá chodit do orgu ze strachu z nahánění registrátory a rekrutéry.

„D. Nespokojenost –

Zajistěte, že v místě nebude žádná entheta a kritické klepy… Pokud mají reálnou stížnost, měli by mluvit s managementem, ne se všemi ostatními.“

Bezpočtukrát jsme se pokoušeli mluvit s managementem nebo jsme mu psali.

Přesto jsme nikdy nedostali odpověď, zejména ne od Miscavige, který prostě odmítá komunikovat. Náhradou toho je tvrdá etika, která má za cíl zastrašit, takže si už nedovolíte komunikovat znovu.

3.4 HCOPL 2. června 1965, Etika a technologie orgu (Org Ethics and Tech)

„7. ZBAVTE SE V ORGU VĚCÍ, KTERÉ ODVÁDĚJÍ POZORNOST OD SCIENTOLOGIE.“

Z vybírání peněz na IAS se stala skutečná otravnost. Do staffu se rekrutují viditelně nekvalifikovaní lidé, z toho je pak Dev-T, promrhané usilí a žádné služby veřejnosti, jen předstíraná produktivita. Dokonce nám řekli, že orgy dnes mají novou statistiku – peníze vybrané na IAS.

3.5 HCOPL 31. ledna 1983, Důvod pro orgy (The Reason for Orgs)

„Jediným důvodem existence orgu je PRODEJ A DODÁVÁNÍ MATERIÁLŮ A SLUŽEB VEŘEJNOSTI… CÍLEM JSOU NAPROSTO OSVOBOZENÉ BYTOSTI!“

3.6 LRH ED 131 INT 8. prosince 1970

„Orgy mají jen 2 konečné hodnotné produkty. Jedním jsou dobře vytrénovaní auditoři. Druhým spokojení pc.“

A: „Technické a administrativní směrnice existují výlučně proto, aby byly tyto dva produkty produkovány ve VELKÉM OBJEMU.“

Org Tel Aviv od roku 2006 nedokončil trénink jediného polního nebo misijního auditora. Tato situace je pravděpodobně realitou i ve zbytku světa.

3.7 Flag a AO (pokročilé organizace)

Se zahájením Golden Age of Tech v roce 1996 nám slíbili rychlý trénink, který bude zcela on-source a který otevře cestu pro planetární clearing. S tímto slibem byli do pokročilých organizací (AO) a na Flag dosazeni RTC inspektoři, údajně pro zajištění „čisté“ aplikace standardní technologie.

Tito inspektoři dnes řídí AO a Flag, obcházejí jejich nadřazené technické terminály. Všechny důležité akce jako např. podepsání kontrolního listu E-metrového kurzu nebo internshipu Class IV provádějí RTC inspektoři.

Také atestování cleara na konci CCRD, způsobilost pro OT stupně a dokončení OT úrovní dnes podepisují RTC inspektoři, ačkoli k tomu není žádná reference od LRH a samotné checksheety uvádějí podpis „Senior C/S“.

Tím se Senior C/Sové pokročilých organizací a Flagu obcházejí, jsou „odkopáváni“, ponižováni a jejich autorita je pryč.

Také to vytváří linii skrytých informací (hidden data line). Nikdy není jasné, kdo rozhodnul, kdo vám dal „pass“ nebo odmítnul vaši žádost o postup na OT stupně. Cílem inspektorů je zjevně udržet naprostou loajalitu Miscavigovi a jeho kontrolu nad naším postupem po Mostě na obou stranách.

3.8 KSW č.9, „Zavírat dveře všem možnostem nesprávné technologie“

Už asi 8 let se akademické úrovně (Levels) a stupně (Grades) dodávané na Flagu liší od těch, které dodávají ostatní AO a orgy Class V. Tato věc běží jako „pilotní“ a „tajný“ projekt, ale drží nás v tajemství, co se děje, a invaliduje hodnotu tréninku a auditingu v orzích, protože „brzy“ se to všechno změní.

Dokonce i e-metrový kurz v orzích dnes pro své dokončení požaduje video pass na TR4/8-Q1, zatímco na Flagu se požaduje mnohem nižší gradient – pass na e-metrový dril č. 26. Na Flagu byly zároveň zkráceny akademické úrovně a kontrolní listy stupňů jsou kratší.

Internship pro třídu IV na Flagu požaduje pass na TR4/8-Q1, zatímco v orzích se požaduje pass na video ze sezení, což je mnohem těžší gradient.

Není žádný div, že trénink a stupně na Flagu jsou „magicky“ rychlejší. Ale jak je možné, že máme už několik let DVĚ „standardní technologie“?

Mysleli jsme si, že LRH měl JEDNU standardní Tech!

A dnes napjatě čekáme na blízké zveřejnění Golden Age of Tech II. (Pozn. překl. Kromě přidání některých předášek ke kurzu Student Hat je hlavní devizou GATII „změna“ stupňů (GRADES) jejich zkrácením díky rozdílnému přístupu k rozsahu auditování jednotlivých procesů stupňů. Z velké části se jedná o zrušení změn, které zavedl David Miscavige v roce 1991 vydáním RTC ED 450 – tehdy tvrdil, že „máme technologii přesně tak, jak chtěl LRH“. Důkaz můžete najít vyhledáním RTC ED 450 na internetu.)

3.9 Naše pole je vyždímané

Dror už 20 let odvádí 10 % ze svého příjmu managementu. Výměnou jsme nedostali nic – žádnou reklamu, propagaci, podporu. Stejné je to u polních auditorů, misí, konzultantů WISE, aktivit Aplikované scholastiky. Na polní auditory a mise se hledí jako na „konkurenci“ orgů a nikdo jim nijak nepomáhá. Do našich řad vstoupilo jen pár mladých auditorů. Naše akademie jsou prázdné, trénuje se minimum nových auditorů a téměř nevznikají nové praxe.

4. Sliby

V 60. letech byl premiérem Izraele Levy Eshkol. Při volební kampani dal voličům hodně slibů ohledně nových projektů. Když byl zvolen, byl to business-as-usual. Když se ho pak ptali, řekl: „Ano, hodně jsem slíbil, ale nikdy jsem neslíbil, že své sliby dodržím.“ Miscavige nám také nasliboval a většinu nesplnil. Příklady:

4.1 Superpower –

Před 20 lety se na Flagu odehrál přelomový ceremoniál se slibem, že tato technologie přinese planetární clearing. Superpower měl být zahájen už před 20 lety. Kde je? (pozn. překl. Tento projekt byl otevřen o asi rok později, dnes o jeho „zázračných“ výsledcích téměř neslyšíme, neznáme statistiky a nevidíme jeho slibované účinky (dnes se tlačí na opakování objektivů v rámci Survival RD a na běžecký program Case Resurgence Rundown), jeho hlavním efektem tak zcela jednoznačně bylo vybrání obrovských peněz od veřejnosti, SPower se stal základem pro pozdější filozofii „ideálních orgů“ jako „úspěšná akce“, existuje podezření, že jeho výstavba trvala tak velmi dlouho, protože Miscavige kalkuloval, že s jeho dokončením přijde o efektivní zdroj laciných peněz.)

4.2 Uvolnění OT 9, 10 –

Tyto pokročilé úrovně měly už dávno být mnohokrát otevřeny. Kde jsou?

4.3 Saint Hill Size Orgy a Universe Corps –

Roky zpátky nám říkali, že nové orgy velikosti Saint Hillu budou oznamovány na každém eventu a že brzy budou všechny SH size. Všechny SH size budou mít Universe Corps, které dovedou všechen personál na OT. Kde tohle je?

Tento slib zmizel v nenávratnu a dnes tu máme „ideální orgy“, jejichž statistikou jsou „čtvereční metry“. LRH ale orgy třídy Saint Hill definoval podle statistiky reálné produkce – veřejnost na liniích, WDAH atd. Místo produkčních statistik tu dnes máme statistiky nemovitostí. Je mi líto, ale to není to, co nám slibovali.

4.4 Boj s psychiatrií –

Kolikrát nám už Miscavige slíbil bezprostřední zrušení/vymazání/anihilaci/evaporaci psychiatrie? Ale dodnes nám nepřestávají vyhrožovat, že nás psychiatři zavřou, pokud nedáme kvadrilióny na IAS. Co se tedy stalo s naším bojem proti psychiatrii? Jak je možné, že je pořád víc psychiatrů a psychologů než auditorů?

4.5 Nový scientologický slovník –

Už je to asi tak 10 let, kdy nám na Maiden Voyage ukázali plnou produkční linii a práci, která se dělá na přípravě nového scientologického slovníku. Jeho tisk byl ale pozastaven. Co se stalo? Starý se tiskne dál a nový je v nedohlednu.

4.6 Klírování planety –

Bezprostřední vyklírování planety bylo předpovězeno bezpočtukrát – při vydání kurzů KTL/LOC, při vydání GAT, při vydání Basiců. A přesto mu nejsme blíž než před 30 nebo 50 lety. Co se pokazilo? Proč se nám to nedaří?

Podívejte se na HCOPL 8. února 1968, Racionalizace statistik (Statistic Rationalization), „Jediný důvod, proč jsou statistiky dole, je to, že je nikdo nevytlačil nahoru. Všechny ostatní důvody jsou lež.“

5. Statistiky a tajemství

Jak je možné, že naše statistiky a činnosti jsou tak utajované? Proč nemůžeme my, aktivní a upstat scientologové, dostat pravdivá čísla – kolik je lidí aktivně na liniích v orzích na celém světě, počet členů IAS, jaké je GI orgů celosvětově, kolik se ročně dělá clearů atd…?

5.1 RJ38 z roku 1984-

Tohle je pravděpodobně poslední nahrávka od LRH, vydaná v roce 1984.

LRH v ní uvádí statistiky našeho nového managementu.

Například: Počet clearů v roce 1984 – 1 800; celkem clearů do roku 1984 – 32 311;

Mezinárodní týdenní WDAH – 21 000; počet staffáků – 7 576;

GI na staffáka – 470 USD týdně (z toho lze spočítat týdenní mezinárodní GI na cca 3,6 milionu USD);

Počer orgů – 144, z nich 6 otevřených v roce 1983;

Otevřených misí v roce 1983 – 53;

Nová veřejnost nastartovaná ve FSO v roce 1983 – 8 273; atd.

To bylo před 28 lety. Jaké jsou dnešní statistiky?

5.2 Scientology.org: bezprecedentní růst od roku 2004

Oficiální webové stránky církve hovoří o „bezprecedentním růstu“, ale všecho se uvádí v metrech čtverečních budov. Od kdy jsme realitní společností? Věci jako „celková aktiva a majetek… se od roku 2004 více než zdvojnásobily… celkový součet výměry církevních prostor vzrostl z 520 000 v roce 2004 na 1 115 000 m2 v roce 2012.“

Působivé, ale co to má společného s námi? Tyto statistiky jsme nikdy neviděli v LRH směrnicích. A komu to všechno patří? Kdo to po Miscavigovi zdědí?

A v závěru se na webu píše – „Víc než 10 000 scientologických církví, misí a skupin existuje ve 167 národech…“ Rádi bychom viděli seznam těchto 10 000 aktivit, jinak si můžeme myslet, že je to jen něčí fantazie.

A nakonec: „Počet lidí, kterým se nově představí scientologie…každý týden, 26krát převyšuje jakýkoli předchozí týden v historii.“ Rozumíte tomu někdo?

Proč nemůžeme dostat skutečná čísla?

5.3 Technický slovník „Bezpečnostní kontrola (Security Checking)”, Def. 2.

„Zatajení neukazují na zatajení. Ukazují na overty, ukazují na tajemství, ukazují na vyčleňování se, ukazují na kondici her…“

Miscavige nám odmítá sdělit pravdu o tom, co se děje, odmítá být v komunikaci, odmítá přijímat na shromážděních dotazy, protože by na ně pak musel odpovědět, odmítá se setkat se scientology nebo s námi mluvit.

5.4 HCOPL 15. března 1977, DS 41, Ohodnocení: Situace

Několik relevantních částí této směrnice:

a) – „Za špatnými daty obvykle najdete nečistý záměr.“

b) – „Kdykoli zjistíte, že bylo z personálu odstraněno třicet lidí, protože byli supresivní, víte, že máte špatné Proč, protože ta procenta nesedí… Můžu vás ujistit, že jste nechali utlačovatele ve staffu a můžu vás také ujistit, že ten chlap, který je odstranil, byl supresivní.“

c) – ZAMLŽOVÁNÍ SITUACE –

Občas narazíte na scénu, kde je PR pro člověka nebo oblast důležitější než produkce – PR, osobní PR znamená víc než produkce. A to je charakteristika utlačovatele. Bude zamlžovat situaci pomocí obrovské PR, jak je to všechno dobré, takže se to pak nedá zvládat.“

6. Miscavigovo osobní chování

Technický slovník, případ kontroly (Control Case), Def. 2

„Člověk, který si myslí, že musí být chladnokrevný, aby byl racionální, je to, čemu se v dianetice říká ‚případ kontroly‘, a při bližším zkoumání objevíte, že zdaleka není tak racionální, jak by mohl být.“

Je pro nás záhadou, jak se Miscavigovi podařilo nashromáždit si absolutní moc, zatímco se zbavil většiny ostatních top řídících pracovníků nebo je připravil o všechnu autoritu.

Jeho hlavním nástrojem je neomezené používání SP deklarací a podlé vnucování diskonekce, kvůli tomu trpí rodiny a přátelé a očerňuje se pověst LRH a scientologie.

6.1 Těžké zločiny, jak je uvádí scientologická kniha etiky

A. „Organizování odštěpených skupin…“ a „organizování odštěpené skupiny“ –

ANO! Zní to divně, ale když je tolik lidí nuceno odejít z církve do „nezávislého“ pole, Miscavige ve skutečnosti předává moc odštěpeným skupinám a systematicky připravuje o členy scientologické organizace. Až budou níže podepsaní deklarováni, a tak odštěpeni, bude to další poškození církve a radostná oslava pro „nezávislé“.

B. „Vzpoura“

Na shromáždění, které nás v roce 1986 informovalo o Ronově odchodu, nám sám Miscavige představil Pata Broekera jako Ronova nejbližšího přítele, jeho důvěrníka a asistenta při výzkumu během posledních šesti let, jako Ronem určeného „loajálního důstojníka“ a člověka, kterému Ron svěřil materiály vyšších úrovní (Upper Levels). Dokonce to vyšlo písemně jako Flag Order 3879 z 19. ledna 1986, Sea Org a budoucnost, který povýšil Pata Broekera do pozice „první LOAJÁLNÍ DŮSTOJNÍK“ a Annie Broekerovou na „druhého LOAJÁLNÍHO DŮSTOJNÍKA“. Oba dva měli vyšší postavení než Miscavige.

Nedlouho poté byli Broekerovi pryč. Od té doby bylo odstraněno nebo postaveno na druhou kolej mnoho vysokých řídících pracovníků. Viz také sekce 5.4 b) shora.

C. „Odmítání umožnit staffu nebo veřejnosti postupovat nahoru po Mostě…“ –

Dva z níže podepsaných strávili 14 let na OT 7 a nakonec byli svévolně odstaveni v roce 2005.

Dani Lemberger byl odstaven kvůli svým názorům a obavám ohledně řízení scientologie. Tami byla odstavena kvůli manželovi.

Většina staffáků Sea Orgu a orgů po Mostě téměř nepostupuje.

D. „Selhání důsledně pracovat na vyčištění ‚ARC zlomeného pole‘ se bude považovat za těžký zločin…“

– Ti, kteří mají ARC poruchu jsou jednoduše exkomunikováni nebo deklarováni. Je to snažší a rychlejší, než je zvládnout.

6.2 Sea Org směrnice „Žádné děti“

LRH si, zatímco zaváděl a řídil Sea Org, prováděl výzkum a psal materiály, stále našel čas na druhou dynamiku. Byl šťastně ženatý s Mary Sue a měli čtyři děti – Dianu, Arthura, Quentina a Suzette.

LRH napsal hodně technologie pro výchovu dětí, jejich vzdělávání a udržování prosperující rodiny.

Zdá se, že Miscavige má s dětmi vážný problém.

Pravděpodobně staff, když bude mít děti, půjde ho hůř ovládat, a jak víme, děti, to je jen ztráta času a peněz. Miscavige vytvořil směrnici „žádné děti“, která se nezakládá na žádné známé LRH směrnici nebo informaci.

6.3 SP deklarace a diskonekce

Primárním nástrojem Miscavige, jak nás udržet pod kontrolou a ve strachu, je neomezené používání SP deklarací. Tento nástroj je účinný pouze tehdy, když má člověk strach, že ztratí rodinu a přátele.

V Ronově žurnálu 68 z roku 1968 Ron říká:

„Asi jste již zaslechli něco o reformním kodexu… scientologie.

Jeho výsledkem je… a diskonekce se ruší jako úleva pro ty, jejichž rodinu to utiskovalo.

U SP deklarací již není dále požadovaná a osoba musí zvládat.“

Podobně to bylo napsáno jako směrnice v HCOPL z 15. listopadu 1968, Zrušení diskonekce

Miscavige diskonekci později znovu zavedl, v rozporu s LRH směrnicí.

Úplné vysvětlení uvádí přednáška 48 ze 4. Londýnského ACC z 3. listopadu 1955, Postoj a chování scientologie. Ron říká:

„…oddělte je od organizace, ale nikoli od scientologie. Jasné?“

V řadě případů to bylo ještě horší, protože se SP deklarace odehrála bez Comm Ev, bez jejího zveřejnění a dokonce bez toho, aby ji deklarovaní obdrželi. A tak o ní slyšeli jen ze šeptandy a neměli šanci reagovat.

6.4 Miscavige odmítá komunikovat se scientology nebo veřejností.

Jeho jediný kontakt s námi je postavit se daleko stranou od nás na vyvýšené pódium a rychle přečíst připravenou řeč.

Nikdy otázky a odpovědi, nikdy setkání s menší skupinou, odmítá dokonce odpovídat na jemu adresované dopisy.

Pokud máte štěstí, a štědře jste obdarovali IAS, možná vám potřese rukou a vyfotografuje se s vámi, samý úsměv, a pak to jde do Impactu.

6.5 HCOPL 2. listopadu 1970, Teorie scientologických organizací

„Když budete mít někdy možnost zvolit si lídra své skupiny…

Porovnejte údaje takto: Vyberte člověka, který je dobrý auditor, ne že to o sobě jen říká…

Vezměte člověka, který umí dávat bytí ostatním. A hledejte relativní klidné bytí a efektivitu na bývalých vedoucích pozicích. Takže vždy volte jen na čas a vyhrazujte si právo na odvolání.

Pokud jeho první akce bude vyhazování lidí, odvolejte ho okamžitě a najděte si jiného vůdce. Pokud organizace prosperuje, udržte si ho a potvrďte volbu volbou opakovanou. Když nadbytek organizace spadne dolů během cca měsíce, odvolejte ho a najděte jiného.“

7. Moje filozofie, L. Ron Hubbard

„Prvním principem mé vlastní filozofie je, že moudrost je tu pro každého, kdo o ni usiluje. Je služebníkem stejně tak prostého člověka jako krále a nikdy by se k ní nemělo přistupovat s bázní.

Proto nás ve scientologii nezajímají individuální akce a rozdílnosti. Zajímá nás jen, jak ukázat člověku, že se může osvobodit.

To samozřejmě není populární u těch, jejichž obživa nebo moc závisí na zotročení ostatních.

A proto je mou filozofií, že člověk má sdílet moudrost, kterou má, má pomáhat ostatním, aby si pomohli, a má vytrvat navzdory bouřlivému počasí, protože vpředu vždy čeká uklidnění.

… Protože neznám žádného člověka, který by měl monopol na moudrost tohoto vesmíru. Ta patří těm, kteří ji jsou schopni použít, aby pomáhali sobě a ostatním.

Kdyby byly věci trochu lépe známé a pochopené, všichni bychom žili šťastnější život.

A existuje cesta, jak je poznat, a existuje cesta ke svobodě.

Staré musí uvolnit místo novému, lež musí být odhalena pravdou a pravda, i když se proti ní bojuje, vždy nakonec zvítězí.

„A PRAVDA VŽDY NAKONEC ZVÍTĚZÍ.“

Reklamy

Don Quijote de la Mancha se představuje:

Veritas Ingenio
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezávislá scientologie, Všechny články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s