Novoroční e-mail od Debbie Cook

31.prosince 2011, převzato z blogu http://www.mikerindersblog.org

Debbie Cook

Debbie Cook byla 17 let kapitánkou Flag Service Organization a 30 let členkou Sea Orgu.

Tento e-mail vám posílám jako přátelům a jako scientologům. Se začátkem nového roku doufám, že rok 2012 může být rokem velké diseminace a rokem skutečného postupu po Mostě pro všechny scientology.

I když v tuto chvíli nejsem v Sea Orgu, sloužila jsem v SO na Flagu 29 let. 17 let z toho jako kapitán FSO.

Jsem vyškolený auditor a C/S a také absolvent OEC, FEBC a DSEC.

Jsem naprosto oddána technologii dianetiky a scientologie a dílům LRH.

Při aplikaci technologie LRH jsem viděla ohromující a zázračné výsledky a jsem si naprosto jistá, že stojí za to udržovat ji čistou a nezměněnou. Já a můj manžel jsme v dobrém postavení vůči církvi a nejsme ve spojení s nikým, kdo není.

Zásadně odmítáme hovořit s jakýmikoli médii, i když nás mnoho novinářů kontaktovalo.

Mám ale velmi vážné obavy týkající se out-KSW, jehož pronikání do scientologického náboženství jsem byla svědkem.

Mám nevyšší úctu k tisícům oddaných scientologů a členům Sea Orgu. Společně jsme prošli vším, co si na nás svět dokázal vymyslet, a na svět kolem nás jsme měli a máme reálný vliv. Jsem hrdá na to, co jsme dosáhli, a vím, že vy také.

Avšak mimo veškerou pochybnost lze říci, že tento nový věk neustálého vybírání peněz není naším nejlepším momentem.

LRH v HCO PL z 9. ledna 1951, Esej o managementu (An Essay on Management), říká: „mezi organizaci a veřejnost nedávejte ohledně žádných věcí žádnou zástěnu.“ – LRH

S oporou v této směrnici s vámi chci komunikovat ohledně některých situací, se kterými v našem náboženství, naší skupině, musíme něco udělat. Jde o akce, které buď nejsou popsané v žádné směrnici nebo přímo LRH směrnice a tech porušují, patří mezi ně extrémní a nadměrné registrování a vybírání financí, které se tak moc vžily v téměř každém Sea Org orgu, organizacích Class V a také v každém „OT výboru“.

Takové vybírání peněz není popsané v žádné z LRH směrnic.

Za těmito akcemi nestojí tvrdě pracující členové Sea Orgu ani oddaní stafáci orgů po celém světě.

Ani OT. Jsem si jistá, že by mnohem raději pracovali na přímé diseminaci scientologie, jak ji po léta dělali.

Pravda je taková, že tyto akce jsou prosazovány z nejvyšších pater scientologie a zcela jasně existuje obrovský tlak na dosažení stanovených finančních cílů.

IAS:

IAS byla vytvořena bez vědomí LRH v roce 1984 Marcem Yagerem a Davidem Miscavigem.

Údajně se tak stalo v rámci směrnic LRH o členství a HASI, avšak IAS se nijak nepodobá systému členství popsanému LRH, který má jen dva druhy členství a je obsažen v HCO PL z 22. března 1965 „Shrnutí současné propagace a programu orgů, výčet členství“ (“Current Promotion and Org Program Summary, Membership Rundown”): „Existuje dvojí členství…“-LRH

LRH uvádí MEZINÁRODNÍ ROČNÍ ČLENSTVÍ a jeho cenu udává 10 liber nebo 30 dolarů.

Také CELOŽIVOTNÍ ČLENSTVÍ s cenou 75 dolarů.

Neexistují žádná jiná členství ani statuty, které by LRH schválil nebo o nich věděl.

Navíc, peníze z členství mají jít přímo do organizace, kde bylo členství zaregistrováno, a být daným orgem použity pro diseminaci v jeho oblasti.

Tak je to napsáno v HCO PL z 1. září 1965R Směrnice o členství (Membership Policies). „Všechny peníze jdou na HCO knižní účet pro oblast, kde členství vzniklo, a nezapočítávají se do týdenního hrubého příjmu organizace. Peníze z členství jdou na diseminaci.“- LRH

Dnes se peníze z členství drží na účtech Int reserves a jejich objem přesáhl víc než jednu miliardu dolarů.

V rozporu s výše uvedenou směrnicí se z nich utratil jen drobný zlomek. Jen úroky vydělané z uložených prostředků se tu a tam používají na financování projektů prostřednictvím grantů.

To velké množství aktivit, které vidíte na IAS eventech, nefinancuje IAS, ale většinou sami scientologové, kteří jsou v nich zapojeni.

Zamyslete se, kolik inzerátů a reklam diseminujících scientologii, dianetiku nebo nějaký jejich doprovodný projekt, jste viděli v televizi, slyšeli v rádiu, četli v novinách?

Za čtyři roky, co žiji v texaském San Antoniu, sedmém největším městě USA, jsem viděla jeden. Kolik jste viděli vy?

Darovat IAS cokoli nad rámec celoživotního členství není v souladu s LRH směrnicemi.

Článek „Co vaše dary pořizují“ (What your donations buy) z časopisu Auditor, měsíčníku scientologie, vydání 51, rok 1970, zcela jasně hovoří o tom, jak církve hospodaří s vašimi platbami za dianetické a scientologické služby.

Až vás příště budou žádat o dar nad rámec platby za služby, uvědomte si, že se jedná o shromažďování finančních prostředků, a chtějte vidět písemně od LRH, že se od vás jako scientologa něco takového očekává.

Nové budovy pro orgy:

LRH nikdy nenařídil nákup honosných budov nebo luxusní renovace nebo vybavení pro každý org. Když si přečtete směrnici HCO PL z 12. března 1975, vydání II, „Ideální org“ (Ideal Org), podle které byl současný program pojmenován, ve skutečnosti v ní nikde v popisu „ideálního orgu“ nenajdete nic o domech za desítky milionů dolarů a ani zmínku o luxusnosti prostor.

Ideální org je místo toho ten, který dodává a dostává lidi nahoru po Mostě – což je něco, co není součástí současného programu „ideálních orgů“.

LRH ve směrnici Ideální org říká: „byl by dostatečně čistý a přitažlivý, aby neodpuzoval veřejnost“. – LRH

A to je vše, co uvádí o stavu budovy.

V důsledku off-policy alterizace směrnice o ideálním orgu tu máme většinu OT, dnes označených za OT ambasadory, těžce zapojených do vybírání finančních darů při akcích jako je „bingo“, „večeře pirátů“, „kroužek pletení“ a do dalších aktivit, které se točí výlučně kolem shromažďování milionů dolarů na financování „Ideálního orgu“.

V rámci těchto aktivit se žádají lidé kolem každého orgu, aby darovali peníze na místní „Ideální org“ místo toho, aby peníze věnovali na vlastní služby na Mostě.

LRH řídká v HCO PL Etika a technologie v orgu (Org Ethics and Tech): „V orgu SE ZBAVTE VŠECH VĚCÍ, KTERÉ ODVÁDĚJÍ OD SCIENTOLOGIE. Hlídání dětí nebo loterijních losů a všech takových nesmyslů.

Takové věci, které odvádějí od scientologie, v organizacích dnes bují, protože se používají jako prostředky pro vybírání peněz pro splnění obrovských kvót stanovovaných pro financování „Ideálních orgů“.

„Když má org propad… nezačínejte s vybíráním darů nebo prodáváním pohledů nebo vypůjčováním peněz. Prostě víc vydělávejte scientologií. Je příznakem velmi chabého managementu, když hledá neobvyklá řešení finanční situace mimo scientologii. Vždy to selhalo… U orgu stejně jako u precleara platí: „Vyřešte to scientologií.“ Kdykoli jsem sám hledal řešení pro finance nebo personál jinak než pomocí scientologie, prohrál jsem. A tak vám ze zkušenosti mohu říci, že solventnost orgu spočívá ve větším množství scientologie, nikoli na patentních hřebíncích nebo „dobročinných“ barbecue večírcích.“ – LRH HCO PL z 24. února 1964, Vydání II, Org Programming, (OEC 7, str. 930)

Jde o to, že scientologové a OT by měli trénovat, auditovat a diseminovat nové veřejnosti, nikoli se navzájem registrovat anebo organizovat mezinárodní „ždímací“ akce.

Out Tech:

Za posledních několik let jsme viděli doslova stovky a stovky lidí potvrzených jako cleaři rundownem jistoty cleara (CCRD), jak ho vyvinul LRH, kterým bylo řečeno, že clearem nejsou.

Včetně stovek OT, kteří pak byli posláni na NED jako na „zvládání“.

To je out tech. LRH jasně zakazuje auditovat dianetiku u OT, a to v HCOB „Dianetika zakázaná u OT“ (Dianetics Forbidden on OTs).

Celé toto technické „zvládání“ bylo osobně řízeno COB RTC a bylo provedeno u tisíců OT.

Zakládalo se nikoli na HCO bulletinu od LRH, ale na jediné C/S instrukci, ve které LRH C/Soval jednoho pre-OT, který nedosáhl stavu clear, ale nacházel se uprostřed OTIII a nedařilo se mu.

LRH nařídil solo zvládání, které měl pre-OT sám na sobě provést, aby dosáhl stav clear.

Toto LRH C/S vytržené z kontextu bylo následně použito k zavedení technického zvládání, které bylo v přímém rozporu s LRH HCOB. Toto a ostatní „technická zvládání“ prováděná u Solo NOTs auditorů (auditujících na OTVII) jim způsobilo velké výdaje a obtíže, když jim bylo po celém světě nařízeno jeho provedení, jinak nesměli na OTVII pokračovat.

Pak tu máme „rychlé stupně na Flagu“, které nemá k dispozici žádný jiný org. Jak je možné, že poslední 3 roky dodává Flag stupně jinak než zbytek světa?

Ať už je podstata problému ta či ona, skutečnost, že Flag má „rychlé stupně“, vytváří linii skrytých informací, což je TĚŽKÝ ZLOČIN a v plném rozsahu na něj platí směrnice HCO PL „SNIŽOVÁNÍ HODNOTY TECHNOLOGIE“ (TECHNICAL DEGRADES), kterou LRH umístil na začátek každého scientologického kurzu.

V době zcela nedávné se zjevně stalo koníčkem tvrdit, že skoro každý si musí „předělat Purif a udělat si dlouhé objektivy“, a to včetně mnoha OT uprostřed Solo NOTs.

Není nic špatného na tom, udělat si objektivy, ale je v přímém rozporu s HCOB „MIXOVÁNÍ RUNDOWNŮ A OPRAV“ (MIXING RUNDOWNS AND REPAIRS), nechat člověka, který je uprostřed OT úrovně, aby byl z této úrovně vzat a zařazen do programu objektivů.

Auditoři na Solo NOTs také musí dělat objektivy s auditorem Class IX – při velkých finančních nákladech, a není jim dovoleno koauditovat.

Flag díky výše uvedené out tech vydělal mnoho milionů dolarů, protože OT uprostřed Solo NOTs jsou nuceni tyto out tech akce absolvovat, aby se mohli na solo NOTs vrátit a úroveň dokončit. A už vůbec nehovoříme o spirituálním účinku, který má tato out tech na každého OT.

Já sama jsem byla vystavena těmto out tech „zvládáním“, včetně rozsáhlého FPRD uprostřed Solo NOTs. To si vybralo svou daň mnoha způsoby, včetně zdravotního stavu, který dodnes řeším. A tak mám určitou realitu o způsobovaném utrpení.

Struktura řízení podle LRH:

LRH nám zanechal komplexní a vyváženou strukturu řízení scientologie, v níž jsou orgy řízeny kanceláří ED International.

Tato kancelář byla považována za tak důležitou, že LRH vytvořil zvláštní řídící skupinu s názvem Watch Dog Commitee (dozorčí výbor), jejímž jediným úkolem bylo dohlížet na to, že tato kancelář a další potřebné úrovně managementu budou existovat.

LRH ED 339R o této věci hovoří jako o ochraně naší církve. Ale tito lidé dnes chybí. A nikoli jen někteří z nich. Jen před pár lety nebyl v kanceláři ED Int nikdo na postu, a to nehovořím o nejvyšších exekutivních pracovnících v rámci celé struktury mezinárodního managementu.

Možná jste si také říkali… kde je Heber, prezident církve?

A co Ray Mitthoff, Senior C/S International, ten, komu LRH osobně svěřil vyšší OT úrovně?

A co Norman Starkey, zmocněnec LRH?

A co se stalo s Guillaumem – ED International? A Marcem Yeagerem, předsedou Watch Dog Committee?

A co se stalo s ostatními exekutivními pracovníky mezinárodního managementu, které jste vídali dlouhá léta na slavnostech?

Pravda je taková, že já jsem strávila dlouhé týdny při práci v budově mezinárodního managementu, která byla prázdná.

Prázdná, protože všichni byli odvoláni z postu. Když jsem poprvé šla pracovat do nejvyššího managementu, David Miscavige mi rozsáhle vyprávěl o tom, jak jsou všichni špatní a jak udělali spoustu věcí, které byly velmi diskreditující.

Což zdánlivě „vysvětlovalo“, proč celý Watchdog Committee už dávno neexistoval.

Dlouhou dobu už neexistovala ani celá Executive Strata (exekutivní vrstva), která se skládala z ED International a 11 dalších vrcholných exekutivních pracovníků, kteří byli vrchními řídícími pracovníky svých konkrétních oddělení.

Již neexistoval ani Commodore’s Messenger Org International. Všechny tyto klíčové řídící struktury mezinárodní scientologie, které vytvořil LRH, byly odstraněny. Viděla jsem stovky a stovky nezodpovězených dopisů a žádostí o pomoc od pracovníků orgů, napsaných podle LRH ED 339R, v němž LRH říká, že pracovník orgu může napsat exekutivám z Exec Strata o pomoc. Ta ovšem není možná, když byli všichni sesazeni a není nikdo, kdo by mohl pomoci při vyhodnocování a programování, aby mohla scientologie expandovat.

Měla jsem pak možnost strávit vzácný čas s Heberem, Rayem Mithoffem, Normanem Starkeym, Guillaumem a celým mezinárodním managementem, kde všichni byli off post a na velmi dlouhém a tvrdém etickém programu.

Tento program trval roky a měl jediný výsledek – že byli stále off post.

Nikdo nezastírá, že tito exekutivní pracovníci postupně všichni zmizeli ze scény. Nevidíte je už na žádném z velkých eventů, ani na lodi při Maiden Voyage.

„Lídrem“ scientologického náboženství se nyní stal David Miscavige. Navzdory tomu, že LRH nám zanechal obrovskou strukturu pro správné řízení všech aspektů scientologického náboženství. Řízením pověřil komplexní a geniální organizační strukturu, nikoli jednoho člověka.

Nikdy neměl existovat žádný jiný „lídr“ než sám LRH, jako stanovitel cíle pro naší skupinu.

Máme zde tuto situaci, a i když jste nikdy nebyli na International Management Base (základně mezinárodního managementu), měli byste být schopni vidět, že nadměrné vybírání peněz a časté změny technologie nejsou OK a vy sami máte zodpovědnost něco udělat, abyste udrželi funkčnost scientologie (KSW).

Jste jistě schopni najít si a přečíst reference o členství v OEC svazku 6. Najděte si a přečtěte HCO PL s názvem „The Ideal Org“ (Data série 40).

Najděte si reference o budovách orgů, včetně HCO PL z 24. srpna 65 II, Čistota prostor a personálu, zlepšete naši image.

A také HCO PL z 17. června 1969, Image orgu

Pokud nechcete dělat potíže nebo se vystavovat nebezpečí, že budete staženi z OT úrovně nebo vám bude odepřena způsobilost (eligibility), pak je tu pár jednoduchých věcí, které můžete udělat.

V první řadě a hlavně, přestaňte podporovat akce, které jsou off policy.

Přestaňte dávat peníze na cokoli jiného než na své vlastní služby a skutečný postup po Mostě.

Jednoduše chtějte vidět LRH reference, které říkají, že máte dávat jiné finanční dary.

Nikdo vám je neukáže, protože žádné nejsou.

Přestaňte podporovat všechny činnosti, které prosazují off-policy vybírání peněz.

LRH říká, co očekává od scientologa – a to je to, co očekává od vás.

Napsal to v HCOB z 10. června 1960 vydání I, KSW série 33, CO OČEKÁVÁME OD SCIENTOLOGA (WHAT WE EXPECT OF A SCIENTOLOGIST). Přečtete si to a plňte to.

Další věc, kterou můžete udělat, je poslat tento e-mail každému dalšímu scientologovi, i kdybyste to měli udělat anonymně.

Prosím, nešiřte ho mimo scientology. Médiím do toho nic není.

Možná se divíte, proč jsem nenapsala uvědomovací zprávu a nešla si po své práci. Odpověď je, že jsem ji napsala. Ale už není nikdo, komu by se dala poslat.

Ale vy můžete a měli byste napsat zprávy a upozornit tak na věci, které jsou off-policy, exekutivy z vašeho orgu a místní členy Sea Orgu.

Jsme silná skupina a můžeme dosáhnout změnu. Přežili jsme řadu bouří. Je mi líto, že vám to musím říci, ale valí se na nás další bouře. Její projevy jsou již v médiích a ve světě kolem nás.

Pravda je taková, že jako scientolog jste schopnější, vnímavější a máte větší integritu.

Scientologie vám má umožnit „myslet sám za sebe“ a nikdy nedělat kompromis s vlastní integritou.

A LRH navíc každého scientologa učinil zodpovědným za UDRŽOVÁNÍ FUNKČNOSTI SCIENTOLOGIE.

Nejde mi o nic jiného než o změnu ve vážných off policy akcích, které se dějí. Můj manžel a já máme většinu naší rodiny a mnoho dobrých přátel v scientologii.

Rozhodně jsem neměla zájem dávat svůj krk takovýmto způsobem na špalek.

Ale stejně tak vím, že jsem zasvětila celý svůj dospělý život podpoře LRH a aplikování LRH technologie a nemohla bych se LRH někdy podívat do očí a říci, že jsem udělala vše pro zachování funkčnosti technologie, kdybych s tím něco neudělala teď.

Jde o nás všechny.

Není jednoduše možné číst si reference od LRH a nevidět alterizace a porušování, ke kterým dochází.

Máte vůči LRH jednoduchý závazek. Neúčastněte se ničeho, co je off policy. A chtějte totéž od ostatních.

Když každý, kdo si přečte tento e-mail, neudělá nic víc, než že se jen přestane účastnit off-policy aktivit, podaří se nám změnit kurz.

Když vezmeme všechnu tak získanou energii a nasměrujeme ji do auditingu, tréninku a diseminaci novým lidem, budeme vítězit.

A to přeji všem nám při vstupu do nového roku.

ARC,

Debbie Cook

 

Za tento e-mail byla Debbie Cook okamžitě zažalována scientologickou církví u soudu v Texasu za porušení písemného slibu mlčenlivosti, který dala při odchodu ze Sea Orgu. Scientologická církev po ní požadovala vysoké finanční odškodnění, které mělo Debbie zruinovat a tím umlčet. U soudu však vyšlo najevo rozsáhlé porušování lidských práv scientologickou církví, kdy nejen Debbie Cook byla vystavena nelidskému zacházení a fyzickému týrání. Protože ve světle výpovědí hrozilo, že scientologická církev soudní spor prohraje a že dojde k velkému veřejnému diskutování vážných potenciálně trestných činů páchaných za zavřenými dveřmi nejvyšších scientologických organizací a také samotným „lídrem“ Davidem Miscavigem, změnila scientologická církev taktiku a nabídla Debbie Cook vysoké finanční odškodnění, které Debbie z důvodu vážného zdravotního stavu nakonec akceptovala a zavázala se o věci dál nevypovídat. I když výše odškodnění nebyla nikde zveřejněna, hovoří se o šesti až sedmiciferné částce. Debbie přejeme za prožité utrpení, aby si odškodnění užila, a všechny scientology chceme upozornit, že jejich peníze, které dávají IAS, mohou být použity pro umlčování svědků vážných prohřešků a pro financování soukromých detektivů a právníků, kteří tyto svědky prostřednictvím zneužívání soudního systému šikanují.

Video ze soudního procesu s Debbie Cook najdete zde. Další video popisující nelidské zacházení, šikanování, bití a hromadné veřejné vynucování zpovědi z neexistujících „zločinů“ zde.

Podrobnější informace s popisem historie a vývoje události pak např. zde.

Reklamy

Don Quijote de la Mancha se představuje:

Veritas Ingenio
Příspěvek byl publikován v rubrice Důležité informace, Všechny články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s