Lhaní a fundamentalistická scientologie

Pět příznaků fundamentalizmu:*

1. Dualizmus – Fundamentalista rozděluje svět do dvou striktních kategorií: dobro/zlo, správný/špatný, my/oni.

2. Paranoia – Hluboká podezřívavost nebo zuřivost zamířená proti těm, kteří jsou na špatné straně hranice dualistického rozdělení světa.

3. Apokalyptická orientace – Posedlost koncem společnosti nebo lidstva. Obvykle připraveni tento naprostý konec přivodit.

4. Charizmatický vůdce – Oddanost charizmatickému vůdci. Obvykle doprovázeno kultem osobnosti.

5. Úplný prožitek konverze – Jakmile fundamentalista konvertuje nebo ideologii přijme, činí tak plně a naprosto.

Je „scientologická církev“ fundamentalistickou organizací?

Z mého pohledu ano. A když si přečtete shora uvedená kritéria, není velkých pochyb o tom, že členové tvrdého jádra církve těmto pěti bodům odpovídají.

Tento článek před nějakou dobou vyprovokovalo zajímavé pojednání na Martyho blogu** s názvem Trénink ke lhaní.

V reakci jsem publikoval komentář, který zde zopakuji:

Marty, přirozeným důsledkem toho je skutečnost, že lidé udělají cokoli, aby „ochránili církev“ a budou věřit, že to je „největší dobro“. A tak říkat lež není škodlivý čin, pokud to zajistí pokračování existence „scientologie“, protože „to je dobré pro každého“. A samozřejmě dnes jsou církev a Miscavige A=A.

Scientologie je tímhle prosycená. A neomezuje se to jen na ty, kdo čelí hrozbě Díry nebo deklarace za SP kvůli tomu, že „neochránili“ církev nebo Miscavige, ani to není omezeno jen na Sea Org. Dokonce i scientologická veřejnost má takový postoj.

Když mého bratra posadili na letadlo, aby se mě spolu s Jenny Linson, Bloombergem, Guillaumem atd. atd. pokusil zastrašit na parkovišti před lékařskou ordinací, měl jsem nakonec možnost s bratrem mluvit, když Jenny a spol. utekli poté, co doktor zavolal šerifovi. Řekl jsem mu, že ve skutečnosti neví, co se děje, a že neví, jak moc jsou lidé zneužíváni ani o Miscavigových excesech. Jeho odpověď byla, že „COB si může dělat cokoli, co chce, a zaslouží si 1000krát víc, než mu můžeme dát, za to, jak brilantně vede církev“. V nohsledech církve je to tak zakořeněné, že nad tím zůstává rozum stát.

Tohle je to, na čem stojí schopnost lhát. Sami sebe přesvědčují, že lhaní je buď v jejich nejlepším zájmu (jako jsem to dělal já s BBC), anebo že je to pro „největší dobro“.

Velmi často jim to prochází, protože pro normální lidi je těžké pochopit, že by jim někdo prostě lhal přímo do očí.

Myslím, že tohle vyžaduje víc pozornosti. Podívejte se také na můj nedávný článek Velká scientologická lež.

Lhaní je ve fundamentalistické scientologii natolik běžné, že to stalo akceptovanou součástí tohoto „náboženství“.

Drahý Vůdce scientologie stojí na pódiu a říká jednu lež za druhou a dav mu nadšeně tleská a se slzami v očích prohlašuje, jak velké to je štěstí, že zrovna ON nás vede do země zaslíbené. I když je to, co říká, zjevná nepravda – a oni to mohou vidět na vlastní oči ve svých organizacích. Říká jim, že expanze je „přímá a vertikální“ a že je 10 milionů scientologů a 11 000 orgů, misí a skupin. Říká jim, že všechno dostal do stavu „on-source“ a že vše, co je zapotřebí, je znovu zaplatit za to, co už jednou dělali. Doslova vše, co vyjde z jeho úst jako „dobré zprávy“, je nějaký druh fabulace.

Loutkoví tiskoví mluvčí pak jdou v jeho šlépějích. „Neexistuje nic takového jako diskonekce.“ „Nikdy nebylo žádné místo zvané Díra.“*** „Jsme největší humanitární organizace na planetě.“ Je téměř pravidlem, že jakékoli oficiální prohlášení církve je lež.

Registrátoři také rutinně lžou. „Tvoje peníze potřebujeme ihned, abychom mohli pomoci při záchranných pracích na Filipínách.“ „Vaše peníze dostanou knihy do knihoven.“ „Dodržujeme směrnice o vracení peněz nespokojeným studentům a pc.“ „Když nám dáš peníze, tvůj příjem půjde nahoru.“

Veřejnost to dělá také. „Tohle byla ta VŮBEC nejlepší služba.“ „Tohle byl ten VŮBEC nejlepší event.“

A když dojde na řešení externích situací – média, vlády nebo soudní případy – není žádná hranice, za kterou by se při lhaní nedalo zajít. A lži jsou pak extrémní, když se jedná o Drahého Vůdce.

Pokud média naznačí něco, co by na něj mohlo vrhnout špatné světlo, církev je zaplaví místopřísežnými prohlášeními od lidí z Díry o tom, že je to nejlaskavější, nejpracovitější a nejsoucitnější člověk na zemi, který jako jediný ve scientologii dělá něco, co stojí za povšimnutí. Že je to vůdce lidí a stojí nad všemi ostatními (projev Toma Cruise).

Ale když pak dojde na soudní případy, ti samí lidé rychle prohlašují, že pan Miscavige nemá NIC SPOLEČNÉHO s ničím a nikde a nikdy a nikdy tomu tak nebylo. Tečka. Posaďte je na lavici svědků před soudem a budou lhát stejně ochotně: „Ne, nikdy jsme netvrdili, že se jedná o zařízení pro lůžkovou léčbu drogově závislých.“ (vztahuje se k aktuálním soudním sporům týkajícím se Narcononu) Dokonce navádějí své právníky k tomu, aby sami před soudem nestoudně lhali (i když sami právníci možná nemusí znát pravdu, protože jim lhali také): „Pan Miscavige nemá ponětí, co pan Rathbun dělá, a ani ho to nezajímá.“

Dnes se jejich tiskoví mluvčí ani neobjevují v médiích, a tak vše, co říkají, se odehrává ve formě e-mailů s podpisem Karin Pouw.

A že jde o lži, často jejich příjemcům uniká. Lidé opravdu mají problém uvěřit (nebo možná konfrontovat), že by jim někdo prostě říkal snadno prokazatelnou lež.

Zachází to mnohem dál než je dodržování pravidel o sdělování „akceptovatelné pravdy“ nebo „krycí legendy“ (samo o sobě je to velmi podivný koncept pro náboženství, které se z podstaty má zakládat na pravdě).

Toto lhaní je patologické. Samá vymyšlená tvrzení a „fakta“. Proč?

Zčásti je to zákopová mentalita – jsme ve válce a přijatelné chování vůči „nepříteli“ je to, co si stanovíme my sami. A když je v sázce přežití planety a každého muže, ženy a dítěte, dobře, co je to pár lží, když zachrání tu nejdůležitější věc na zemi?

Zčásti je to arogance – my jsme „nadřazeni zákonům wogů“ nebo „média jsou obchodníci s chaosem (SP), takže není overt jim lhát, protože oni sami lžou pořád“. „Nenecháme se vláčet nějakými SP, kteří nás chtějí zničit.“

Zčásti je to mentální indoktrinace, že cokoli je spravedlivé, když je to „největší dobro pro největší počet dynamik“. (Samozřejmě 3D vydá za 8 – protože „dobro církve“ znamená dobro pro všechny dynamiky, protože církev je jediná entita, která ve skutečnosti může spasit všechny na věky a samozřejmě David Miscavige je scientologie.)

Velkou roli hraje strach z „vyčleňování se od ostatních“ – následkem pro člena Sea Orgu může být Díra nebo RPF a nekonečné sec checky. Ostatní mohou dostat sec checky a deklaraci za SP a může se od nich oddělit jejich rodina. Nebo přijdou o práci.

Takže lhaní je nedílnou součástí „hry, kde vyhrává každý (dokud patříš k nám)“.

Ale končí to u lhaní pro největší dobro?

Kdosi mě nedávno informoval, že jim Marion Pouw (jedna z osobních emisarů Drahého Vůdce pro „zvládání disafektovanosti“) řekla, že „je tu 10 000 členů sea orgu, kteří udělají cokoli, aby ochránili DM“. Šlo o výhrůžku, že buď budeš dodržovat stranickou linii, nebo přijdou drsné následky. „Nechceš se přece vzpírat Command Intention (záměru velení).“

Což mě přivádí k níže uvedenému anonymnímu e-mailu, který jsem nedávno obdržel z adresy “seeyarinder@fuckoff.com”:

„Přispějte“, „Přátelé LRH“, no teda! Uvědomuješ si, že ses prohlásil za nepřítele několika milionů velmi oddaných scientologů? Upřímně, to je tvůj produkt. Finální, to je jasné. A co takhle hodnotný? Hahaha. Co jsi udělal pro LRH? Co pro LRH děláš? Opravdu si upřímně myslíš, že by „byl na tvojí straně“? Rozmáčkl by tě jako štěnici. Žiješ na planetě, kde sis udělal miliony nepřátel, MILIONY. Jsi na mikroskopicky tenkém ledě. Aktivně se snažíš zničit církev a organizace, které LRH s takovou námahou vybudoval. Tohle je Ronova církev. Tak ty máš nesouhlasy. A takhle je řešíš?! Není možné, že bys byl tak blbej, že by sis myslel, že je to správně. To není možné. Viděl jsem tě, jak mluvíš na minulých eventech. Nejsi stupidní – myslím co se IQ týče.

Udělal bys nejlíp, kdybys potichu zmizel a doufal, že tě v příštím životě nikdo nepozná. Protože v tomhle životě jsi skončil. Není cesty zpátky. Nikdy tě nikdo nepřijme. Je to úplný konec.

Ale když nejsi hlupák, co tedy jsi? No? Proč by někdo běžel do tisku, zveřejňoval videa, udělal si blog a prudil a prudil a prudil, obsesivní a neschopný přestat mít pozornost na COB a církvi? Proč? Proč Miku Rindere? Nemůžeš prostě sklapnout a odporoučet se, jít dělat něco jiného? Přece si nemůžeš upřímně myslet, že by ti to LRH schválil nebo prominul. Ne, hlupák nejsi. Tobě je to jasné.

Když nechceš patřit do církve, to je úplně v pořádku. Mně je to jedno. Nám je to jedno. Nám je jedno, když lidi jako ty nebo Ortega nebo Rathbun nechtějí přispívat. Komu to vadí? Na tom totiž vůbec nezáleží. Ale ty se stejně pořád musíš schovávat v křoví a pořád dělat zákeřné poznámky, bratrstvo zbabělců, které se bojí ukázat tvář ze strachu z odplaty od církve. To byste nezvládli. Nejlepší věc, co bys teď mohl udělat, je úplně přerušit všechny vazby, zapomenout na scientologickou církev, zapomenout na LRH, na COB, dál si žít, a vezmi si s sebou svojí novou 2D. Upřímně. Dělej něco jiného, najdi si novou kariéru a už se sem k tomu nevracej. Ukaž nám, že to myslíš doopravdy, a fakt jdi.

Protože pokud ty a tvoje nová skupina nejste utlačovatelé, tak kdo tedy?

Tohle je fundamentalistická scientologie a její nesmyslné řádění v plné síle.

udělal sis miliony nepřátel, MILIONY. Hádám, že věří svým vlastním řečem o tom, kolik existuje scientologů.

Jsi na mikroskopicky tenkém ledě. Hmmm – mně se nezdá tenký, podle mě je mnohem pevnější než pohyblivé písky, na kterých se vznáší radikální scientologická církev.

Udělal bys nejlíp, kdybys potichu zmizel a doufal, že tě v příštím životě nikdo nepozná. Nechal jsem si znovu narůst vousy, to se počítá?

bratrstvo zbabělců, které se bojí ukázat tvář ze strachu z odplaty od církve. To byste nezvládli. Tohle je legrační věta z „anonymního“ e-mailu, který pravděpodobně nadiktoval Miscavige. Já myslel, že stížnost byla, že UKAZUJI tvář a aktivně vystupuji a každý mě může snadno najít. Pravděpodobně se to tam dostalo z různých diktovaných verzí a někdo se je snažil namačkat do jednoho e-mailu, aby mohl ohlásit splnění úkolu. Výhrůžky „odplatou“ od církve a od „milionů“, kteří jsou tam venku připraveni mě rozmáčknout jako nepřítele, jsou typické pro fundamentalistické myšlení. To je myšlení světa Johna Allendera a Eda Bryana.****

Tato skupina je na sestupné spirále a útočí na ty, kdo poukazují na její šílenosti a zneužívání. Jsou neschopní jakékoli introspekce. Samozřejmě uvnitř RCS nemůže být NIC v nepořádku. Všechno je perfektní. Je to „ideální“ organizace, které se nedá nic vytknout.

„Když se lidé vzdají výsady myšlení, z obzoru zmizí poslední stín svobody.“ Thomas Paine

*Pozn.: Pět rysů fundamentalizmu pochází z knihy: The Fundamentalist Mindset: Psychological Perspectives on Religion, Violence and History by Charles B Strozier, David M Terman, James W Jones and Katherine A Boyd

**Martyho blog: Mark „Marty“ Rathbun je bývalý Inspector General RTC, dlouholetá pravá ruka Davida Miscavige a osobní auditor Toma Cruise. Ze scientologie odešel v roce 2004, v roce 2009 založil blog, na kterém začal podávat informace o bývalém a současném dění ve scientologické církvi, a stal se tak jedním z nejefektivnějších kritiků, přitom sám dál auditoval a C/Soval. V současné době scientologii dál nepraktikuje. www.markrathbun.wordpress.com

***Díra (The Hole). Kolem roku 2004 prohlásil Miscavige většinu mezinárodního managementu za SP a zavřel je do malé budovy z prefabrikovaných buněk se zamřížovanými okny, kde 40 až 100 vedoucích pracovníků včetně Hebera Jentsche (prezident církve), Guillaume Lesevra (ED Int), Mike Rindera (tiskový mluvčí a vedoucí OSA Int), Marc Yeagera (CO CMO Int), žilo několik měsíců a někteří i let, spali na zemi, k jídlu dostávali zbytky a celou dobu byli vystaveni mentálnímu i fyzickému zneužívání, jak ze strany Miscavige, tak na základě vnějšího tlaku také navzájem mezi sebou. Více na internetu, např. zde.

****John Allender, Ed Bryan – Scientologové, oba OTVIII, kteří se účastnili 199 dní trvajícího obléhání domu Martyho Rathbuna, při kterém obtěžovali Martyho, jeho rodinu, přátele i lidi ze sousedství, aby „udělali Martymu ze života peklo“ a přinutili ho tak, aby přestal provozovat scientologii a veřejně kritizovat Davida Miscavige, přitom před veřejností a policií předstírali, že jsou filmaři „Squirrelbusters production“, kteří pracují na dokumentárním filmu. Celá akce byla řízena Miscavigem skrze scientologa Davida Lubowa, který je dlouholetý specialista na „špinavé operace“. Věc se dostala na internet a byla předmětem posměchu celého světa, protože scientologové vypadali a chovali se jako naprostí hlupáci. Monique Rathbunová kvůli tomu zažalovala scientologickou církev a Davida Miscavige u texaského soudu, spor nadále probíhá. John Allender je často k vidění jako „zvládač“ vysílaný proti „nepřátelům církve“ i v jiných případech. Video z prvního obtěžování scientology zde. Projevy OTVIII Eda Bryana zde.

 

Reklamy

Don Quijote de la Mancha se představuje:

Veritas Ingenio
Příspěvek byl publikován v rubrice Důležité informace, Všechny články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s