Fundamentalizmus po česku

od Zvláštního zpravodaje

vlajka

V návaznosti na nedávno publikovaný článek Mike Rindera s názvem Lhaní a fundamentalistická scientologie bych se rád podíval na českou verzi scientologického fundamentalizmu, která je paralelním potvrzením toho, co napsal Mike Rinder, a je de facto dalším podpůrným důkazem toho, jak celková scéna scientologie vypadá. Že je plná fundamentalizmu a že se ve své církevní verzi odklonila od svých raných postulátů, kterými bylo vytvořit lepší, schopnější, zdravější a šťastnější a svobodnější jednotlivce, a tím tak zapůsobit změnu k lepšímu i ve společnosti. Že v zásadě vytváří polarizované fundamentalisty, kteří sice ve svých představách přispívají právě ke shora uvedeným ideálům a zdánlivě je žijí, ale naprosto přitom ignorují do očí bijící fakta reálného světa. Místo aby vnímali realitu a zajímali se o bezprostřední zkoumání toho, co se děje, skládají si mozaiku vlastního světa ze směsi střípků toho, co kolem sebe vidí, a střípků toho, jak byli ve scientologii indoktrinováni. Přitom systematicky vybírají na podporu vlastního vidění světa z obou zdrojů to, co se jim zrovna hodí, a to, co „nezapadá do krámu“, ignorují a popírají. Tato zvrácenost logiky je jen smutným odrazem toho, jak korporátní scientologie dnes funguje. Dobře vím, že podobným způsobem, tedy převážným akceptováním toho, čemu věříme, a odmítáním toho, co považujeme ke své realitě za nepřátelské, žijí prakticky všechny lidské bytosti. Většina z nás ale v té či oné míře používá v různých intervalech a při různých příležitostech sebereflexi k tomu, aby se náš myšlenkový svět vzájemně korigoval s objektivní realitou. A tak i zneužívaná žena, když zneužívání překročí určitou míru, přehodnotí svůj postoj k životnímu partnerovi a svou víru v jeho lásku a dobré úmysly, a většina z nás pro změnu postoje ani nepotřebuje, aby věci zašly tak daleko. Scientologickému fundamentalistovi ovšem obvykle nestačí ani velmi tvrdá rána od samotné organizace, které jednou oddal svou loajalitu, aby byl schopen začít opět normálně kalkulovat. Někdo v tom může vidět zákeřnost církve, jiný podstatu části samotné Hubbardovy technologie – tuto debatu nechávám jiným. Konečným faktem zůstává, že sami fundamentalisté, byť jsou do jisté míry obětí záludné manipulace a snad obětí svých očekávání a ryzí víry ve vznešené ideály, jsou ve vztahu k praktikování fundamentalizmu takoví, protože jim osobně to vyhovuje, chtějí to tak mít a jsou hlavními zodpovědnými za své vyšinuté názory a postoje a v případě, že se jim je podaří uplatnit na ostatních, tak také za své činy. Díky tomu a také díky celoživotním investicím do této reality je pak koktejl vnější manipulace, vlastní dobroty, vlastní hlouposti a škodlivých skutků a ekonomických a vztahových vazeb často tak pevnou konstrukcí, že právě jen vnější mimořádně silný otřes může vyvolat změnu směrem k návratu k realitě. Ne zcela ke cti scientologů mohu konstatovat, že většinou široce ignorovali zneužívání ostatních, a teprve, až když se něco dotklo osobně jich samotných, začali jednat.

Čeští fundamentalisté si v ničem nezadají s těmi americkými, které popsal Mike. Pro mě je velkým poučením to, že na rozdíl od Mikeových předpokladů, že vše řídí Miscavige, si mohu být 100% jistý, že některé z českých fundamentalistů neřídí dokonce ani místní DSA. Svůj fundamentalizmus praktikují naplno z vlastní iniciativy. Narážím tím na nedávné události, kdy se mezi českými scientology začala diskutovat záležitost změny postoje dianetické skupiny kolem B.J.Mrkose vůči korporátní scientologii. Oba tábory, tedy jak sympatizanti či účastníci „rebelie“ proti korporátní církvi, tak fundamentalisté – tedy zastánci korporátní scientologie, si vyměnili několik vzrušených e-mailových komunikací, ve kterých si navzájem „vysvětlovali“ oprávněnost svých postojů. Tento článek si neklade za cíl dělat nějakou plošnou analýzu toho, co se kolem celé záležitosti dělo nebo ještě bude dít. Jeho inspirací je jeden z dopisů, který se objevil právě v době, kdy byl na webu https://thetani.wordpress.com publikován překlad článku o scientologickém fundamentalizmu. Protože nešlo nevidět paralely.

Aby mě někdo neobvinil z toho, že vytrhávám věci z kontextu (což je oblíbené obviňování ze strany fundamentalistů – samozřejmě fundamentalisté svoje vlastní vytrhávání z kontextu nevidí nebo vůbec nepovažují za problém, ačkoli jsou v jeho využívání mistři), plné znění dopisu a původní komunikace, která ho vyprovokovala, je k dispozici ZDE, i když v textu používám jeho převážnou většinu. Také jsem změnil jméno, autorovi tohoto dopisu říkejme třeba David:

On Wednesday, June 25, 2014 1:57 „David“ wrote: 

 Marie, 

 …Přečti si v etické knížce kapitolu týkající se etických zpráv a toho, jakým způsobem se podle Rona, podle Scientologie, mají tyto věci zvládat! A nebo si již NIKDY neber do úst Rona a Scientologii! PROTOŽE TOTO NENÍ nic jiného než příkladná ukázka enturbulace, všeobecností a žádných konkrétních faků. Tento dopis není ani etická zpráva, ani nic jiného. Jen čistý PTS ukazatel: …Raději si to vyřeš ihned, dokud je ještě čas. 

Také jsi svůj dopis nezapomněla korunovat odkazem na SP Rindera, kde okamžitě po přečtení pár řádek je jasné, že i kdybych vživotě neslyšel o Rinderovi, mohu jednoznačně vidět, že je SP. Nebo snad Ron někde píše něco o tom, že máš jít do televize a řešit obdobné spory přez média?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vždyť to snad nemyslíš vážně!!!!!!!!!!! To jsi natolik ztratila svůj rozum a soudnost a důstojnost?! PROBER SE!!! Nebo si snad myslíš, že tím způsobíš (skrze média) expanzi Scientologie (což znamená více Scientologů!)? NEEEEE, odpověd víš naprosto stejně jako já! Takže jsou jen dvě možnosti – a) zastavuješ expanzi Scientologie jako zmatený PTS, nebo b) víš přesně co děláš – SP. 

 „Přečti si…, není to etická zpráva… je to PTS ukazatel.. Ron někde píše…? Jsi PTS nebo SP…“ David je jako správný fundamentalista přesvědčen o své pravdě a odvolává se na svou indoktrinaci. To je v pořádku, je to jeho přesvědčení. Co zřejmě ale bude naprosto ignorovat, je fakt, že Ron v etické technologii jaksi zapomněl (kromě Eseje o managementu) sdělit farníkům, co mají udělat v případě, že se takový SP (utlačovatelská osoba – škodič scientologii) postaví do čela církve. Je přece zřejmé, že v takovém případě selžou všechny hierarchické mechanizmy, a je pak úplně zbytečné psát uvědomovací zprávy a dovolávat se aplikace etických mechanizmů, ať už to bude napsané červeným, zeleným nebo zlatým písmem. Davide, poraď, co v takovém případě? A dále – David se odvolává na Rona a na technologii. Dobře Davide. Máš pravdu. Jak je ale možné, že sama církev porušuje plošně jak směrnice, tak bulletiny napsané L. Ron Hubbardem. Důkazů je spousta. Například stránky www.friendsoflrh.org. Není to známka stavu PTS a důkaz přítomnosti SP v nejvyšších vrstvách organizace? A není jeden e-mail poslaný pár desítkám lidí banalitou ve srovnání s naprosto fatálním porušováním základních Hubbardových směrnic nejvyšším vedením církve? Tohle je typické pro fundamentalistu – okamžitě „správným způsobem“ reaguje na to, co je v jeho dualistickém vnímání světa viděno jako věc na špatné straně barikády, tuto věc díky své názorové „technologii“ neomylně „odhaluje“ a zaujímá k ní „správný“ postoj v souladu s učením. Jakmile se ale pohled zaměří na něco, co podle fundamentalistova vnímání světa patří na správnou stranu barikády, přestane jeho názorová technologie a zásady platit, protože primární vnímání dobro versus zlo je v jeho myšlení nadřazené logickému srovnávání faktů. „Logika“ naopak slouží k tomu, aby se podřídila výchozí pozici fundamentálního rozdělení na správné a špatné. A tak dokud David jako fundamentalista bude vycházet z ničím neověřeného předpokladu (tedy axiomu), že vše, co dostává od církve a od Miscavige, je správné a nelze o tom pochybovat, je úplně zbytečné s ním vést jakoukoli diskuzi, protože budete diskutovat na úrovni jeho „logiky“, která není ničím jiným než jen sluhou fixního vidění světa. Stejně tak pro Davida není důležitý obsah toho, co k němu někdo komunikuje, ale primárně to, zda se jedná o zdroj, který vyhovuje jeho ideologii nebo nevyhovuje. A pak už si najde „logický“ důvod, proč zdroj odmítnout jako celek – „…okamžitě po přečtení pár řádek je jasné, že i kdybych vživotě neslyšel o Rinderovi, mohu jednoznačně vidět, že je SP. Nebo snad Ron někde píše něco o tom, že máš jít do televize…“ Davidovi je úplně jedno, že Mike Rindera nezná, nezná jeho dlouholetou kariéru ve scientologii, ani příběh, který Rinder sděluje médiím. „Jednoznačně“ vidí, že je Rinder SP, protože mluví o scientologii v médiích. To, že Miscavige má mnohem více znaků SP, než Rinder, nechává Davida naprosto chladným. Že se jedná o fundamentalizmus v ukázkově silném závanu dokreslují také známky Davidových emocí: „A nebo si již NIKDY neber do úst Rona a Scientologii!…“ „…Vždyť to snad nemyslíš vážně!!!!!!!!!!! To jsi natolik ztratila svůj rozum a soudnost a důstojnost?! PROBER SE!!!“ Tyto projevy emocí probublávají na povrch celého e-mailu. Ačkoli původní dopis, na který reagoval, byl relativně k věci, David v upřímném zaujetí pro svou spravedlivou věc ve svém e-mailu expanduje své představy a projektuje do autorky další rysy nepřítele, jak o něm byl indoktrinován, a vzápětí ji z nich také obviňuje:

Chápu, že na můj mail ani neodpovíš, protože sama dobře víš, že odpovědět racionálně nemůžes. Maximálně tak přidat další ospravedlnění, všeobecnosti a perverzní předstírání…

A vzápětí jde na krev v otázce správné víry versus kacířství (Davide promiň, ale používání církevních pojmů začal pan Miscavige, ekleziastický vůdce a papež scientologického náboženství – jeho vlastní slova!):

Jen ti chci připomenout, že to učení, kterým se tak oháníš, jak ti jde o jeho čistotu a neporušování, BYLA, JE a VŽDY bude SCIENTOLOGIE – VĚDĚNÍ JAK VĚDĚT! Tvé „učení podle Rona“ zákonitě bude „učení, jak ještě více Nevědět“! (přečti si třeba KSW)  – zde je opět úsměvné, že KSW, tedy série směrnic o udržování funkčnosti scientologie, je použita jako symbol, který Davidovi dává do rukou pocit správnosti jeho spravedlivého hněvu (to kvůli těm vykřičníkům). Církev se již dávno vymkla dodržování KSW tak, jak byly tyto Hubbardovy směrnice napsány. To ale David zkoumat nebude, protože by to bylo zbytečné zatěžování „logiky“.

Toto tvé počínání a ty zoufalé akce pánů, jako Rinder aspol je přesně tipické pro banku A=A=A! Ten vzorec je takto – osoba pozoruje (v tom lepším případě) nějakou neetiku či porušování směrnice. Vezme (Scientologickou) etickou technologi a použije správný  gradient (!!!) na správné terminály (!!!), napíše přesnou a faktickou etickou zprávu/y.atd. Osoba (v tom horším případě, ta co je PTS či SP) použije velmi pohotově vzorec A=A=A, který má nonstop 24h poruce, a uvažuje takto: Byla porušena směrnice (a mnohdy ani to ne, protože jim sám nerozumí) určitým scientologem a proto = VŠICHNI porušují směrnice = Scientologie je špatná = musím se spojit s jejími odpůrci, nejlépe médii (obchodníky s chaosem, proti kterým leta předstíral že bojuje) abych ochránil všechny ty ostatní chudáky před Scientologií atd, atd…NEEEEEEEEEEEEE ten JEDINÝ důvod je ZASTAVIT SCN a další nové lidi, které by ji mohly objevit!  A opět. David nemá problém dát rovnítko A=A mezi dva nebo tři e-maily pisatelky Marie a rozsáhlou činnost Mike Rindera, protože v jeho vnímání nemá svět škálu od bíle přes šedou k černé, ale může být pouze černý nebo bílý, proto je Marie, která napsala několik dopisů pár lidem, ve stejné kategorii jako Mike Rinder, který několik let publikuje, natáčí videa a každý den aktivně věnuje činnosti proti korporátní církvi. David vlastně dalším rozborem o A=A=A popisuje sám sebe. Také nemá problém najít „logické vysvětlení“ toho, proč se děje něco, co mu vadí – on přece „rozumí tomu, co se v hlavě Marie děje“, protože tak byl indoktrinován, je to ten zmiňovaný střípek, který se mu zrovna hodí do jeho vnímání světa. Neptá se na fakta, věci řeší tak, že zdroj „nesprávné komunikace“ invaliduje, aby se tak sdělovaným datům vyhnul. Přitom scientologové mají mít po Grade 0 schopnost komunikovat s kýmkoli o čemkoli. No, možná ho po své více než dvacetileté kariéře ještě neabsolvoval, resp. neabsolvoval ho správně, protože dosud nebyla technologie k dispozici tak, jak to chtěl Ron. Třeba se situace u Davida po předělání nižších stupňů v rámci GAT II změní.

Scientologie je jenom JEDNA! A bez lidí jako je Voráček, management, tisíce odhodlaných lidí s dobrým záměrem by Scientologie dávno zanikla!!! ANO, samozřejmě že není vše vždy ideální a že mnoho SP nalezlých do církve nadělalo mnoho škody, ale Scientologii NEMŮŽEŠ zastavit! A víš proč? Protože je tak vybudovaná Ronem. Protože má orgboard, který je tak koncipovaný! Ona se díky tomu může, a také to tak dělá, opravovat! Mohla by pouze zaniknout, kdyby člověk nebyl v jádru dobrý a nebylo by alespoň 80% lidí tvrdě pracujících na postech s dobrým záměrem a účelem. A TO DĚLÁ TEN ROZDÍL oproti myšlení A=A=A. Pro toto myšlení jsou všichni špatný a neetičtí a porušujou směrnice a na etice nedělají svou práci a a a a celá Scientologie byla ukradena a nyní je zkonstruována aby všem škodila!  K tomuhle se nedá nic říct, protože David má, stejně jako ostatní, právo na svobodu vyznání. Že jde víc o jeho přesvědčení (někdy na úrovni víry v neposkvrněné početí), než o doložitelná fakta, není důležité, protože opět, má právo si to myslet a má právo to i hlásat. Jen bych si ale dovolil podotknout – Davide, víš o tom, že Ron psal, že když někdo vydeklaruje za SP velkou většinu personálu, že si můžeš být jistý, že SP v personálu zůstal a že je to přesně ten člověk, který ty ostatní vydeklaroval. A je to proto, že „nesedí procenta“. Informuj se prosím, kolik lidí deklaroval Miscavige za SP.

Nemusím ti ani připomínat, na co ukazují vysoké statistiky, noné?! A stačí se jen podívat na to, kolik klírů se udělalo jen tady v Československu za poslední rok a srovnej to s lety minulými! Takže můžeš sama vidět expanzi! 

No a proskoumej si statistiky všech těchto „ukřivděných chudáků“, co chtějí tak srdečnatě za pomocí hromadných enturbulačních dopisů (=porušování tech) a mediálních pořadů (protože to je přeci „podle tech“ se spojit s „upstat“ partnery jako jsou obchodníci s chaosem, protože v tomto případě určitě udělají vyjímku ze svého kodexu a budou chtít udělat pořádek) očistit Scientologii aby byla pro všechny a čistá!!!??? Určitě budou „vysoké“! Marie, prober se!!!!! TO NEJSI TY!!! Tohle by si přál RON?  Tohle už je zajímavější. V Praze je scientologická organizace v asi pětinových nebo možná desetinových prostorách v porovnání s dobou před deseti lety. Odhadem může mít zhruba třetinu personálu, z toho ovšem víc než polovina dnes má scientologii jako „vedlejšák“. Organizace má otevírací dobu o asi polovinu kratší a této scéně odpovídají i statistiky dodávání – tedy počty ukončených kurzů, auditingů, atd. „Klíři“, které David zmiňuje, jsou sice Češi – (nebo Slováci), ale v převážné většině se k tomuto stavu propracovali v Maďarsku, Švýcarsku, Dánsku nebo Rakousku, popř. s pomocí mise Brno, která je ale dlouhodobě stabilní (jako „klub pro bohaté“). Já bych to nazval účelovou manipulací se statistikou. O to komičtější je Davidova výzva k prozkoumání statistik „ukřivděných chudáků“. Mixují se tu opět účelově dohromady jablka a hrušky, ukřivdění chudáci sami většinou dodávání scientologie nepropagují, ani nevybírají od farníků miliardy dolarů jako pan Miscavige. Ale vezměme Davida za slovo – Davide, pojďme společně prozkoumat skutečné statistiky scientologie podle Rona – to znamená počet klírů, OT, auditorů, a to za posledních čtyřicet let. Prosím, vyžádej si je u lokálního DSA. Porovnáme to s čísly, které uvádí friendsoflrh.org a web Mike Rindera (jsou tam kopie dopisů OT výborů z velkých orgů v Americe). Samozřejmě je to naivní oslovení Davidovy „logiky“. Ta jen slouží fixní představě – a na konci odstavce opět přichází spravedlivý hněv.

ZJISTI KDO JSI!!! Teď momentálně bojuješ proti všem těm, bez kterých by ses ani o Scientologii nikdy nedozvěděla, ani bys neměla materiály, které čteš a ze kterých audituješ a to vše, včetně směrnic, kterými se ohání Mrkos a ty!!!! Ty bojuješ teď proti lidem, kteří ti tu samotnou směrnici dali a vytiskli a ty se jí teď oháníš a snažíš se je zastavit a způsobit, aby jí už dále netiskli a nedali dalším. Díky těmto lidem – scientologické církvi máš všechny své zisky! PROBER SE!!! Jestliže jim a Ronovi chceš pomoci, najdi neetiku a naprav jí podle technologie!!! To je stejné, jako když by ti někdo dal jídlo, třeba párek (protože nic jiného neměl), když jsi umírala hlady a zachránil ti život a ty bys pak šla do TV a podala veřejnou žalobu na to, že ti dal párek, který způsobuje cukrovku a chceš aby ho zavřeli. O tom to přesně je! Před 10 lety jsme třeba v Scn.dostávali párek, protože nic jiného nebylo, před 5 lety pak celozrný chleba a za 5 let budeme dostávat již třeba nějakou kosmickou výživu (věřím, že je ti už nyní)! POCHOP TO, že ty stejní lidé, kteří ti zachránili život teď POTÁPÍŠ!!! 

Potápíš těch 80% sociální, onpurpouse (na účelu) lidí, kteří díky orgboardu a směrnicím dělají z párku kosmickou výživu!!!! Nebo si snad myslíš, že kdyby ses nejprve setkala s Rinderem, že bys někdy snědla ten párek, respektive že bys poznala Scientologii!!!!!!!!!! PROBER SE!!!!!!! Rinder a jemu podobní NECHCE abys jí poznala!!! Oni chtěje JEN a POUZE aby jí už nikdo nepoznal a ten párek si raději nevzal, CHÁPEŠ?!!

Tohle je opět směs Davidovy víry, kterou bez ověření fakt předkládá jako skutečnost. Respektujme ji v rámci práva na svobodu vyznání. Ale vůbec nejzajímavějším jevem je Davidovo přesvědčení, že proti němu, resp. jeho věci, někdo BOJUJE. To je opět ukázkou zákopové a fundamentalistické mentality. Kdo není s námi, jde proti nám. Podle Davida neexistuje žádná možnost, že by Marie poukázala na vážné skutečnosti, že by se jednalo o věci, o kterých stojí za to diskutovat, a že jde o něco, co by mohlo přispět k nápravě špatností a dosažení právě těch cílů, které David zastává, ve které věří a o kterých sní. O to legračnější, ale i smutnější je pak fakt, že autorem tohoto boje je sám David. Nejdříve označí komunikaci za nepřátelskou a pak obviní její autorku z toho, že proti němu bojuje. A tohle je skutečně ta nejpalčivější věc na celé fundamentalistické scientologii a důvod, proč se radikální korporátní církev nedá dost dobře reformovat. Protože lidé jako David budou donekonečna tleskat v extázi Miscavigovi, který jim bude potřetí, počtvrté a popáté prodávat jinak zabalenou tu samou věc, který bude udávat desátý, dvacátý a dvoustý důvod, proč scientologie neexpandovala, ale že „teď už to začne“, protože takoví lidé budou Miscavigovi dávat své peníze (Davide, co jsi, sponzor? patron?) výměnou za plastikový odznáček, a kdykoli, kdy obdrží komunikaci, která neodpovídá jejich černobílému vidění světa, budou jí odmítat bez ohledu na její faktickou podstatu. Ale abychom nebyli tak katastrofičtí, pojďme si jako finální potvrzení radikálního fundamentalizmu přečíst poslední krátké odstavce Davidova dopisu, jako pěknou odlehčenou tečku za naším rozborem. Davidovi se předem, poté, co mu lokální DSA zakáže do budoucna bez patřičné „konzultace“ originovat jakoukoli komunikaci, omlouváme za případné způsobené problémy.

 ZJISTI KDO OPRAVDU JSI!!! A PAK SE ROZHODNI, NA JAKÉ STRANĚ BUDEŠ STÁT! Ale jestliže budeš stát na té druhé, pak NEBUĎ POKRITECKÁ a vše, co ti dala ta druhá strana spal a už nepoužívej, když jí chceš kritizovat!!! 

 …

Nyní tě beru jako NEPŘÍTELE! 

 David 

Reklamy

Don Quijote de la Mancha se představuje:

Veritas Ingenio
Příspěvek byl publikován v rubrice Důležité informace, Všechny články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s