Tajná historie Davida Miscavige

publikováno 11. srpna 2009 webu Steva Halla http://www.scientology-cult.com

David Miscavige (známý ve scientologické církvi jako „DM“) byl kdysi v Saint Hillu v Anglii, kde se trénoval na auditora Class IV.* V roce 1976 ve věku 16 let vstoupil do Sea Orgu na Flag Land Base v Clearwateru a šel přímo do Commodore Messengers Org (CMO). V té době LRH již opustil Clearwater a odjel do Washingtonu, DC, takže DM se s ním tehdy nesetkal.

1
„Miscavige vytáhl hever a… rozmlátil s ním telefon, aby se z něj nedalo volat. Je zbytečné říkat, že Gale z toho byla k smrti vyděšená. Pak Gale popadnul a nacpal ji do dodávky.“

DM prošel úvodním tréninkem pro CMO, který se jmenuje Estate Project Force (EPF). Jako každý normální nově přijatý do CMO postupoval v hierarchii nahoru a začal řídit programy na Flag Land Base. Svou první misi měl na Flag Land Base s Artem Webbem. Stafákům se ale nelíbilo, jak se k nim choval. Miscavige byl odhodlaný vykonávat příkazy, které pro misi dostal, do slova a do písmene a vůbec nebral do úvahy lidi, se kterými jednal, ani realitu situace, ve které se nacházel. Jeho mise skončila neúspěchem. Na začátku roku 1977 byl Dave poslán „na druhý konec duhy“, aby pracoval s LRH v La Quinta v Kalifornii, v místě známem jako WHQ (Winter Headquarters – zimní centrála). Protože v La Quinta nebyl s LRH žádný jeho osobní komunikátor, messengeři filtrovali veškerou komunikaci k LRH. Dave byl krátce po svém příchodu určen do pozice „Traffic Messenger“ (messenger pro komunikaci) a měl za úkol filtrovat veškerou psanou komunikaci k LRH a vyřazovat z ní všechny irelevantní částice nebo neúplné návrhy. I když Davidova kancelář byla jen dvě kanceláře od LRH, nebyl hlavním messengerem a jen zřídka byl v pohotovosti přímo u LRH. Co se týká messengerských hlídek u LRH a práce s LRH, Davidův statut byl Messenger I/C (v tréninku) a později se stal Junior Messengerem. Nikdy neodsloužil dost pohotovostí ani dost dlouho nepracoval s LRH, aby se z něj stal Senior Watch Messenger. V té době žil Dave v mužských kolejích CMO společně s Patem Broekerem a tam se z nich stali velmi dobří přátelé. Když měl Dave průšvih a byl potrestán za autonehodu prací na pozemku, Pat náhodou ve stejnou dobu také sloužil trest, a tak ti dva spolu sbírali rajčata a zároveň procházeli korekčními programy.

2

„Olivová“ budova v „WHQ“ (Winter Headquarters) v
La Quinta, Kalifornie, kde Miscavige sdílel pokoj
s Pat Broekerem na CMO mužské koleji

Na začátku byl život v WHQ dost poklidný, ale jak se LRH víc a víc zapojoval do projektů, začal být rozvrh náročnější a s méně volným časem a více požadavky na produkci. Nosili jsme civilní šaty, měli jsme volnější pracovní program a pravidelné volno. Myšlenkou bylo nepřitahovat pozornost, museli jsme vypadat a chovat se jako normální lidi. Byla tam trvalá obava z toho, že se někdo pokusí LRH doručit obsílku k soudu, a tak jsme byli pro takové případy drilováni, jak je řešit. Muži si nechali narůst delší vlasy a většinou nosili džíny, aby to vypadalo. Byla to malá skupina lidí, v létě jsme většinou plavali nebo se plácali kolem bazénu v době jídla nebo jsme hráli ping-pong. Večer jsme se scházeli v malé hale pro personál a dívali se na televizi. Náš účel byl vytvořit bezpečné místo pro LRH – neměli jsme nic společného s managementem, a i když LRH každou chvíli kontroloval, co se děje s FSO a Flag Bureaux (FB), většina jeho pozornosti a komunikace se soustředila na WHQ a editování pásek a hlasové dotáčky. Jakmile bylo na WHQ vše připraveno, LRH vyslal rekrutovací misi, která měla z pole najmout trénované auditory do Sea Orgu, aby se šli vyškolit přímo pod LRH. LRH s těmito auditory pracoval až do razie FBI v Los Angeles v polovině roku 1977, kdy odjel s Patem, Claire a Dede do Reno a zůstal tam a vrátil se, až když to bylo „bezpečné“.

3

Na WHQ, se bytu LRH a Mary Sue’s říkalo „Rifle“. Vchod jsou červené dveře nejdál vlevo,
používali je messengeři a LRH ke vstupu do otevřeného dvora. Za těmito dveřmi vpravo (za modrým oknem) byla kancelář LRH. Otevřené dveře napravo byly obvykle zamčené, vedly do vnitřního dvora, kde byly dveře do všech místností. Vnitřek domu byl čtvercový s vnitřním dvorem, když jste se chtěli dostat z jedné místnosti do druhé, obvykle jste museli přes dvůr.

Mary Sue Hubbard zůstala na WHQ a převzala řízení základny. Jak bylo jejím zvykem, pokaždé, když se ujala velení, zmírnila rozvrhy a nutila lidi, aby dodržovali volný čas. S morálkou staffáků to uměla a mnohokrát se jí podařilo přimět LRH, aby jim ulevil v práci.

Na konci roku 1977 byla Mary Sue poslána do LA, aby se LRH cítil bezpečnější při návratu do WHQ a nemusel se bát razie kvůli přítomnosti Mary Sue.

4

Palmová budova v WHQ, ve které byla kuchyně, jídelna, studovna a pokoje pro ženaté staffáky, které zároveň sloužily jako auditovny.

V lednu 1987 se LRH na La Quinta vrátil a začal natáčet tréninkové filmy pro scientologii. Když byl pryč, messengeři se školili v různých filmařských činnostech. David skončil jako zástupce kameramana a později se stal kameramanem. Když nenatáčel, fungoval jako Action Chief (vedoucí pro akce) a prováděl mise (vyhodnocení z konce 80. let zjistilo, že i když se DM chvástal tím, že řídil úspěšnou kancelář pro akce (Action Bureaux), hodnocení zjistilo, že kancelář pro akce z konce 80. let měla vyšší úspěšnost než Dave; toto vyhodnocení nebylo nikdy schváleno, protože by kvůli němu Dave vypadal špatně). Byl slušným Mission Ops (vedoucím pro mise) a hodně misionářů pod ním rádo pracovalo, protože se zdálo, že duplikuje to, co mu reportují, nebo že mají problémy. Vždycky ale byl velmi odhodlaný dosáhnout toho, aby se věci staly „ihned“.

Mary Sue měla na LRH vždy uklidňující vliv, když byla s ním, nebyl pak tak náladový. Když ale odjela do LA, začal mít velké výkyvy nálad. Ti, kteří s ním pracovali teprve krátce, měli velký problém jeho výlevy konfrontovat. Dave byl s LRH právě v těchto dnech, a tak nikdy nezažil LRH v době, kdy nebyl vystresovaný z toho, že může jeho žena nebo ostatní jít k soudu a do vězení.

Roku 1978 se hodně lidí včetně messengerů dostalo do RPF (Rehabilitation Project Force) jako „List One R/Sers“ (měli při určitém auditovacím listu projev Rock Slam, což je na e-metru bláznivý nepravidelný pohyb jehly), což měl být důkaz toho, že mají vůči scientologii zlý záměr. Později se rozhodovací kritéria ukázala jako nesprávná.

5

„Stáje“ v WHQ byly blízko u silnice a chránily dům před zvědavýma očima. Stáje se používaly jako sklad osobních věcí LRH.

Nicméně v této době, kdy bylo najednou méně messengerů, držel Dave pár pohotovostí u LRH, ale většinu času trávil za kamerou. Nikdy neměl statut Senior messengera nebo hlídky a ve skutečnosti nestrávil při své každodenní práci moc času s LRH. Na začátku roku 1977 až do jeho poloviny byl messengerem pro komunikaci, pak od ledna 1978 až do konce roku byl většinou za kamerou a měl jen pár hlídek u LRH. V roce 1979 strávil Dave s LRH jen málo času, protože byl „příliš zaneprázdněn“ zvládáním komunikačního provozu. A tak při veškeré čestnosti neměl Miscavige moc možností vidět, jak LRH řídí orgy a mise v dlouhodobém horizontu. Doba, kterou s LRH strávil, byla jedna z nejneklidnějších a nejdivočejších v životě LRH.

Na konci roku 1978 jsme při natáčení filmů byli venku na golfovém hřišti. Bylo to v Gilman Hot Springs. Zjistilo se, že to místo je na prodej, a tak ho LRH koupil se záměrem udělat z něj letní centrálu a z La Quinty zimní centrálu – byly od sebe asi 90 minut jízdy. Z Gilman Hot Springs se stala Int/Gold Base kus od Hemetu.

V té době jsme měli bezpečností ohrožení kvůli jednomu ze staffáků, který v tisku prozradil, kde se nachází LRH. LRH kvůli tomu měl velké obavy z doručení obsílky.

V roce 1979 jsme se přesunuli z WHQ (LaQuinta) do letní centrály (nyní Int/Gold Base). LRH žil v Hemetu v bytovém komplexu zvaném „X“, a tak místo toho, aby drželi messengeři 6hodinové hlídky a kvůli tomu vznikal velký automobilový provoz kolem bytu, zůstávali messengeři v bytě týden a po týdnu se střídali. Dave a pár dalších messengerů se rozhodli, že zvládání komunikačního provozu LRH vyžaduje příliš jejich času a že celý týden nemohou být pryč, a tak se u LRH střídali messengeři jako Claire, Janis, DR, Clarisse, Marc a Shelly. Většina z messengerů chodila do X nerada, protože LRH měl po většinu času hodně špatnou náladu. Pat a Annie (Broekerovi) žili v bytovém komplexu na stálo spolu s Kimou a Michaelem a pár dalšími staffáky jako Lola a Bert, David Mayo atd. Řízení komunikačního provozu pro LRH byl začátek Watch Dog Committee (WDC – dozorčího výboru v pozdější struktuře C of S).
67

Dva pohledy na vnitřní dvůr

Kolem roku 1979, když byl Miscavige Action Chier, vymyslel pojem „drsné přizpůsobení reality“ (SRA – Severe Reality Adjustment),** které měl připravené v rukávu pro kohokoli, kdo dával otázky, zdráhal se poslechnout nebo prostě jen nesouhlasil.

LRH zajížděl na základnu téměř denně, aby natáčel tréninkové filmy, občas se tam také sešel s Mary Sue – naposledy ji viděl v Bonnie View (jeho dům na základně), kde ji fotil předtím, než měla jít do vězení a kde se rozloučili. Kdykoli nebyli spolu, v době, kdy já jsem byl s LRH, se snažili LRH a Mary Sue si denně psát. Když v lednu 1980 zmizel, nevím, jak často jí pak psal. Tyto dopisy byly obvykle diktované messengerovi za psacím strojem.

V roce 1979 také LRH strávil hodně času v nahrávacím studiu v bytovém komplexu a často remixoval své přednášky a editoval je. Občas jsme dělali vyjížďky po okolí a on fotografoval scenérie, nebo jsme si prostě vyšli na procházku po supermarketech, jen abychom netvrdli doma.

V lednu 1980 LRH znovu odjel. Mezi messengery už bylo domluveno, že když bude muset LRH jít, automaticky s ním půjdou Pat a Annie, protože oni byli jediní mesengeři, kteří byli pár, zbytek byl buď ženatý/vdaná s někým ze staffu na základně nebo byli single nebo se jim nechtělo odejít na neurčitou dobu.

CMO se přesunul do LA v lednu 1980, aby řídil mezinárodní management. V této době byl Dave Action Chief a také WDC Sea Org a při jednání s ostatními mesengery začal být stále nadutější.

Na konci léta jsme se vrátili na základnu. Bylo to na konci roku 1980, kdy měl Dave velký astmatický záchvat. Sotva dýchal, a tak ho Paul Grady odvezl na pohotovost do nemocnice. Dave přežil, a když se vrátil zpátky, řekl Gale a Paulovi, že měl v nemocnici velké poznání. Řekl: „Moc si musíš vzít“. Gale a Paul si toho nevšímali. Dede Voegeding byla v té době CO CMO (řídící důstojník commodor messenger orgu). Gale byla D/CO CMO Internal (zástupce). Dave dál pracoval jako Action Chief. Také obvykle vozil Dede a Gale nebo jen Dede na schůzky s Pat Broekerm na tajné místo mimo Gilman Hot Springs na cestě do LA. Protože většina těchto schůzek se odehrávala v noci, myslelo se, že bude bezpečnější, když s sebou budou mít chlapa, a tak Dave nebo Marc Yager jezdili s nimi. Schůzka se konala obvykle někde kolem letiště, někdy v oblasti Riverside.

Dave a Pat byli při těchto schůzkách velcí kámoši a DM se podařilo Dede za zády získat Patovu podporu, a tak LRH Dede sesadil z postu CO CMO Int a nahradil ji Gale a DM se stal Special Ops přímo pod LRH/Patem a dostal se mimo kontrolu CMO. Dede byla sesazena kvůli několika věcem, kde se všechny opíraly o zprávy od DM předané Patu Broekerovi a od něj pak LRH.

Do Gilman přijel Omar Garrison (naprosto se souhlasem LRH), aby udělal rozhovory s lidmi pro LRH životopis, na jehož sepsání byl najat. Omar udělal několik hodin rozhovorů s Dede, při kterých mu popsala poměrně detailně život LRH od roku 1971. Byla až příliš konkrétní v tom, jak LRH v různých dobách mizel, odjížděl do různých míst s pár messengery (nebo s jinými lidmi – Jimem Dinem a Paulem Prestonem do New Yorku v roce 1972/3), atd. Bylo nahlášeno, že Dede řekla Omarovi, kde se Hubbard nachází… ale protože o tom sama neměla nejmenší ponětí, bylo to zjevně nepřesné.

Další důvody pro vykopnutí Dede byly: 1) její postoj k Mary Sue: „příliš měkká“ – když LRH nařídil sesazení Mary Sue, protože se potřebovala soustředit na svojí vlastní obhajobu před soudem, Dede jí chtěla odvolat takovým způsobem, aby si mohla zachovat tvář. Dede se hádala s DM a Patem, protože ti chtěli z Mary Sue udělat veřejný příklad a zničit její reputaci. Dede nesouhlasila – byla to pořád Hubbardova manželka a ona také byla ve vězení za to, že uposlechla Hubbardovy příkazy. 2) snížení cen založené na vyhodnocení WDC. WDC udělal vyhodnocení, které ukázalo, že máme ceny, které nás zničí. Dave nenáviděl Dede za to, že nechce zničit Mary Sue. Bylo nechutné, jak pořád popisoval, co chce, aby se s ní udělalo.

S odstraněním Dede začal DM podávat zprávy přímo LRH skrze Pata a jeho komunikaci už neměl nikdo další pod kontrolou. To byl začátek zničení sítě misí a zpráv, které LRH dostával přes Pata od DM, že mise narušují jako vnější činitel chod orgů. Mary Sue obvykle filtrovala špatné zprávy, než se dostaly k LRH nebo je sama řešila. Nyní se DM přímo účastnil v právních věcech církve a vrhal všechny špatné zprávy na LRH a nutil ho tak k další izolaci.

Gale jako CO CMO a šéfka mezinárodního managementu měla příliš mnoho práce a neměla čas se vybavovat s Patem, a tak při doručování pošty nechávala DM a Pata občas o samotě. Gale občas jela s poštou sama, ale vycítila rozdílnou náladu. Cítila, že se něco děje. Ale protože měla práci jako CO, nechala DM být a ztratila komunikační linii s mocí! DM začal být velmi nezvladatelný a panovačný a začal říkat velmi ošklivé věci o MSH a dalších messengerech jako třeba Melanie Murry, která pracovala v blízkém kontaktu s LRH na jeho technických objevech. Jeho mluva byla čím dál sprostší, až začal být vyloženě vulgární, když mluvil o některých messengerech nebo staffácích. Při odstraňování MSH a exeků Guardians Office byl extrémně bezcitný až krutý. Gale to viděla, také to, že se mění jeho postoj vůči ní. Domluvila se s Davidem Mayem, který byl Senior C/S Int a zařídila pro DM sec check, aby se zjistilo, co se děje. Ten ho odmítl a když ho Gale konfrontovala, fyzicky jí napadl, skočil na ní a povalil skrz dveře na podlahu a dokonce udeřil pěstí do zdi. Gale byla v šoku, uvědomila si, že se zbláznil a také mu to řekla. Rozhodla se, že se musí dostat k Patovi a informovat ho, že Davovi hráblo a měl by být okamžitě odstraněn ze všech řídících pozic. Gale věděla, že se k Patovi musí dostat ještě ten večer.

Vzala Johna Brouseau a nechala se odvézt k telefonní budce v Riverside a poslala Patovi zprávu, ať jí tam zavolá, aby se mohli sejít. John jí tam odvezl a ona čekala na Patův telefonát. DM ale mezitím zjistil, že se Gale chystá Pata zkontaktovat. Vzal Janadiara, Yagera a Ingbera s Marlowem a vyrazili za ní v proslulé černé dodávce (která sloužila LRH při cestách mezi bytem v Hemetu a základnou a kterou messengeři převzali pro cesty na schůzky s Patem). DM rychle dojel na benzínku. Gale ho viděla, jak vybíhá z místa řidiče dozadu k dodávce. Miscavige vytáhl hever, přešel k budce, kam měl Pat každou chvíli volat, a rozmlátil s ním telefon, aby se z něj nedalo volat. Je zbytečné říkat, že Gale z toho byla k smrti vyděšená. Pak Gale popadnul a nacpal ji do dodávky. „Skupina“ těch lidí jí začala říkat, jak je špatná (většinu DM, zatímco ostatní se dívali). Doslova pořád a pořád dokola. Ostatní lidé, kteří DM podporovali, později řekli Gale, že ve skutečnosti nevěděli, jak moc je špatná, jen to, co řekl DM. Gale bylo řečeno, že už není CO (vedoucí důstojník). Gale si oddechla, když se zotavila z nemoci, která se u ní objevila potom, co na ní asi hodinu řvali, co že to udělala.

Gale byla vykopnuta v prosinci 1981. DM oznámil, že Gale je sesazena z postu kvůli lživému reportování LRH ve věci mezinárodních statistik a že se pokusila dělat statistiky lepší, než ve skutečnosti byly. Síť misí byla zničena prostřednictvím Mission Holders Conference řízené DM, skupinových sec checků na mission holderech a vytvořením finanční policie, která se rozjela po misích a tuto zásobovací linii orgů zničila. Bylo to naprosto v rozporu se všemi LRH směrnicemi o tom, jak LRH zacházel s misemi v minulosti. Příkazy k úkonům, které zničily síť misí, však přišly od LRH na základě lživých zpráv, které mu poslal DM. DM, aby se zbavil Gale a jejích lidí ve vedení, včetně Marc Yagera jako D/CO, informoval skrze Pata LRH, že se snaží zakrýt zkolabované statistiky a že mu podávají falešné zprávy. Díky tomu LRH došel k závěru, že už nemůže věřit svých Senior Messengerům, kteří mu dlouhá léta sloužili. DM také informoval, že existují vnější vlivy, které ovlivňují management a orgy. DM také informoval Pata, že Gale se zbláznila a je mentálně nestabilní. Když odstranil Gale, potřeboval DM obsadit další CO CMO Int pozici. I když byl Marc Yager lepší a respektovanější exec, vybral si DM Johna Nelsona, který sloužil několik let pod DM v době, kdy byl Mission Ops, a později DM nahradil jako Action Chief CMO Int. DM udával pro odmítnutí Yagera pro post CO CMO Int důvod, že se účastnil falšování statistik s Gale ve zprávách pro LRH – nedošlo k žádnému falšování, statistiky zkolabovaly v důsledku zničení sítě misí.

Když John Nelson převzal CO CMO Int., byli do CMO Int. nataženi messengeři z CMO Clearwater, kteří nikdy nepracovali přímo s LRH, a začali být vysíláni na mise do Guardians Office nebo umisťováni na prázdné posty v CMO Int, kde se jeden po druhém odstraňovali senior messengeři, a to na základě reportů od Davea pro LRH, Annie a Pata. Nedalo se proti tomu nic dělat, protože veškerá komunikace k LRH, Anni a Patovi šla skrze Davea.

Dede měla Comm Ev, to už byla sesazená a dělala manuální práce, a LRH jí pak na základě informací od DM nařídil, že se svou švagrovou Lois Reisdorfovou, která byla Chief Officer CMO Int., a obě se svými manželi, půjdou do Clearwateru, kde budou pracovat jako pomocní dělníci a nikdy nebudou mít možnost povýšení – byli přinuceni stát před celou posádkou a omlouvat se za své činy. Jejich rodiče měli být vykopnuti ze Sea Orgu, ačkoli byli ve scientologii od raných 50. let a v Sea Orgu od začátku 70. let.

V této době byli Senior Messengeři, kteří byli s LRH již od doby, kdy byl na lodi: Claire and David Rossouwovi, Janis Gillham-Grady, Gale a Dede Voegeding, Lois Jory-Reisdorf, Clarisse Barnett a Marc Yager. Všichni se stali cílem útoku DM a byli odstraněni z postů a z linií LRH – několik se jich vydrápalo zpátky, zatímco s jinými se dál zacházelo špatně a už nikdy nemohli komunikovat s LRH, protože veškerá komunikace k LRH, Annie a Patovi šla skrze DM.

Sepsáno Gang of Five (pět lidí, kteří byli v té době svědky popisovaných událostí)

 

*David Miscavige se na webových stránkách Church of Scientology chlubí informací, že byl nejmladším auditorem v Saint Hillu. Existují dva nezávislí svědkové, kteří tvrdí, že jako student-auditor zfackoval v sezení precleara, následně byl okamžitě převezen do USA, aby se „zabránilo problému“. Podle svědků DM dokončil trénink na Class IV, ale nikdy nepřešel na Class V, čili je podle pravidel vzdělávání bez auditorského statutu. Zároveň je zřejmě nedokončeným případem Solo NOTs, tedy OT VII a již více než 20, možná i 30 let neauditoval. Více info najdete na internetu.

**SRA – spočívá obvykle v tom, že se zblízka řve člověku do obličeje, popř. se mohou používat i fyzické údery. DM je svými výpady tohoto druhu proslulý.

Reklamy

Don Quijote de la Mancha se představuje:

Veritas Ingenio
Příspěvek byl publikován v rubrice Důležité informace, Všechny články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s