Užiteční idioti

korea

Titanik se potápí, ale kapela na vrchní palubě vyhrává hlasitěji než kdy předtím. Rudá armáda je před Berlínem, ovšem členové Hitlerjugend se s očima plnýma žhavé oddanosti nemohou dočkat, až budou moci položit své životy za Vůdce a zachránit tak Německou říši. Národní hospodářství je v rozkladu, v obchodech není zboží, výrobní zařízení zastaralá, v technologiích jsme o 40 let pozadu, ale s nadšením přísaháme věrnost plánům x-té pětiletky a velebíme blaho, které pro nás připravil Nejvyšší Sovět a jeho generální tajemník soudruh Brežněv.

To člověka napadá, když si přečte některý z dopisů v současné době rozesílaných scientologickou církví, jmenovitě text dopisu, který jsme nedávno obdrželi a přikládáme jej níže. Mentalita, která tady funguje, se podobá snad jen mentalitě lidí v režimu Severní Koreje. Je jasné, že jeho autor Massimo je nějaký mladý člověk, který měl pár zisků, vstoupil do Sea Orgu, a teď bez znalosti scény dělá to, co mu přikažuje Command Intention. Zároveň jsou tyto dopisy neuvěřitelně smutným svědectvím o tom, co se s kdysi vzkvétající organizací stalo. Banda diletantů s naprogramovanými mozky, psychokult blížící se úrovni hnutí Jima Jonese. Věcí, které s tímto dopisem nejsou v pořádku (tzv. outpointy), je prostě tolik, že člověk jen vrtí hlavou nad tím, jak to může někomu u členů hnutí procházet. A může. Protože jedna část farníků jsou stejně tak diletanští fanatici (jako například „David“ z článku Fundamentalizmus po česku), a druhá část, která si zachovala ještě trošku zdravého rozumu, si to omlouvá jako věc, která je součástí scientologického folklóru, snaží se ji nebrat příliš vážně, ale přitom to plně tolerují, ačkoli ve scientologii podle LRH nehrají „žádnou druhořadou hru“ a zabývají se „smrtelně vážnou aktivitou“. Napadá mě tady výrok jedné české scientoložky (Z.L.) v reakci na něčí stížnosti, že církev nemluví pravdu: „Já vím, že lžeme, ale je to největší dobro pro největší počet dynamik.“ Lhát je tedy u scientologů běžné. Lhát veřejnosti o tom, co skutečně dělají (protože veřejnost přece není dostatečně na výši, aby to pochopila), lhát si mezi sebou (ze stejného důvodu) a nakonec lhát sami sobě, protože to je často jediný způsob, jak mít pocit, že ostatním říkám pravdu.

Uváděné paralely s Titanikem, nacistickým Německem, SSSR a Severní Koreou slouží ke zjednodušenému vyjádření absurdnosti celé situace. Pikantní na Church of Scientology je ovšem jedna skutečnost, která ji odlišuje od všech uvedených. Vyhrávající kapela na Titaniku neměla ani páru o tom, že se loď potápí, a Adolf Hitler, Brežněv a Kim-jong-il a Kim-jong-un byli či jsou možná do různé míry pragmatici, ale také zároveň ve svou věc věřili nebo upřímně věří. David Miscavige ve scientologickou technologii nevěří, protože sám není auditor, už skoro 20 let se neauditoval, a dodávání či expanze scientologie jsou mu naprosto ukradené, slouží jen jako prázdná účelová hesla na ovládání mas. Od farníků vybral miliardy dolarů a převážná část těchto financí leží na účtech, ke kterým má přístup jen on, žádné investice do expanze se z nich nekonají, kromě akcí zaměřených na PR. Jde mu výlučně o peníze, majetek a moc a veškeré aktivity, které vyvíjí, jsou v první řadě o tom, jak ještě lépe přesvědčit ty, kteří ve scientologii upřímně věří, aby mu dali bez jakékoli hodnotné výměny své poslední prostředky nebo se pro něj zadlužili. A celý řetězec užitečných idiotů, kteří zčásti nevědí, že lžou, a zčásti lžou, protože je to „větší dobro“, mu s tím pomáhá.

Přečtěte si dopis nejdřív bez komentářů, následně se podíváme na slíbené outpointy. Pojďme na to.

 

Drahý xxx,      

 

Tím, že jsme otevřeli novou Budovu Flagu, jsme dosáhli milníku v historii scientologie, což slibuje vyklírování planety a naprosto nový svět. Přispěli k tomu členi Cornerstone a dárci organizace Church of Scientology Religious Trust.      

 

Od otevření této budovy, prošlo rundowny Super Power přes 700 preclearů! Ale toto je pouze začátek – naším cílem je ještě v tomto životě zachránit lidstvo pomocí vyklírované planety. To znamená, že je třeba zvýšit rychlost mezinárodní expanze ve všech scientologických aktivitách.      

 

Proto Church of Scientology Religious Trust započal další fázi expanze naší církve – Sál L. Ron Hubbarda. Toto je klíčové, abychom ve velkém celý svět seznámili s technolgií našeho zakladatele.      

 

Tento sál a hold našemu zakladateli nebude pouze centrálním bodem Flagu, ale bude to také komunikační linie ke všem scientologům. Bude to stabilní místo, ze kterého budeme generovat moc.      

 

V průběhu celého roku bude do Flagu přijíždět tisíce scientologů z celého světa, aby slyšeli nejposlednější novinky ohledně scientologie, aby se zúčastnili konferencí, aby byli součástí seminářů, atd. To bude mít za následek, že všichni tito scientologové se budou aktivně podílet na expanzi a diseminaci našeho náboženství.      

L. Ron Hubbard nám dal překrásný dar dianetiky a scientologie. Toto je jediná duchovní technologie, která může člověka osvobodit. Protože jsi scientolog, je Tvou povinností se ujistit, že každý člověk na Zemi může dosáhnout stejných zisků jako jsi díky této technologii získal Ty – a to právě teď, když jsme dosáhli druhé fáze Zlatého věku technologie (Golden Age of Tech Phase II) a uvolnili Super Power a Cause Resurgence Rundown.    

 

Byl bych rád, aby i Ty jsi byl součástí tohoto nového tvoření na počest našeho zakladatele tím, že se staneš „Přítelem sálu L. Ron Hubbarda“ a daruješ 1,000 USD.      

 

Velmi si vážím Tvé pomoci a Tvého přátelství. Moc děkuji za veškerou Tvou pomoc, kterou jsi již vynaložil a vynaložíš i v budoucnosti.      

 

S láskou,      

Massimo Sgolastra

 

PS: pro více informací mne můžeš kontaktovat na massimo.s@cos.flag.org  

___

 

Drahý xxx,

 

Tím, že jsme otevřeli novou Budovu Flagu, jsme dosáhli milníku v historii scientologie, což slibuje vyklírování planety a naprosto nový svět. Přispěli k tomu členi Cornerstone a dárci organizace Church of Scientology Religious Trust.

První věta je jak vystřižená z manuálu náboženského fanatika. Je naprosto odtržená od reality. Pokud je podstatou scientologie dodávání auditingu a dosahování stavu OT a Clear a podstatou vyklírování planety dosažení těchto stavů u rozhodujícího počtu osob, není vůbec jasné, jak může operaci v takovém rozměru přelomově zařídit nějaká budova, i když má přes 30 tisíc čtverečních metrů. Na světě je přes 7 miliard lidí, i kdyby vyklírovaná planeta měla znamenat pouhé 1% z tohoto objemu, jednalo by se o stav Clear a OT u 70 milionů lidí. Jeden auditor může ročně dodat asi tak 1500 hodin sezení, při běžném technickém odhadu (když vynecháme objektivní procesy, které nově vyžadují min. 150 hodin) tak může do stavu Clear dovést asi šest lidí (pořád dost ideální scéna). A tak, kdybychom chtěli planetu vyklírovat řekněme do 30 let, vyrobí nám jeden auditor 180 Clearů, to znamená, že potřebujeme už teď mít hotových téměř 400 000 auditorů. V budově Flagu bude odhadem 5 000 čtverečních metrů auditoven po 20 metrech, to je 250 auditoven, neboli 0,6 promile z potřebného počtu auditovacích kapacit, přitom se bavíme o 1 % populace, ve skutečnosti by pro dosažení vlivu měl být tento počet minimálně 5 až 10 %. Nic by se na tom nezměnilo, i kdyby auditoven bylo dvakrát víc a auditoři by se v nich střídali, pořád je to v řádu promile potřebné kapacity. Jako to, co potřebujeme k vyklírování planety, je tedy nová budova Flagu naprosto bezvýznamná z hlediska reálného dodávání. Maximálně může posloužit jako ikona, předmět uctívání, zlaté tele. To ale nemá nic společného se skutečným cílem scientologie. Takže je to naprostá lež a pouze zbožné přání, aby to tak bylo, předstírání něčeho, co není. Druhá věta vyzdvihuje program Cornerstone a organizaci CoSRT, protože to jsou miláčci pana Miscavige. Ale ani program Cornerstone, ani CoRST nic neprodukují. Jen shromažďují peníze od důvěřivých scientologů a pak jich část jde na Super Power budovu a zbytek neznámo kam.

 

Od otevření této budovy, prošlo rundowny Super Power přes 700 preclearů! Ale toto je pouze začátek – naším cílem je ještě v tomto životě zachránit lidstvo pomocí vyklírované planety. To znamená, že je třeba zvýšit rychlost mezinárodní expanze ve všech scientologických aktivitách.

Informace uniklé z Flagu hovoří o tom, že kromě počáteční kondice nadbytku, kdy Super Power po jeho otevření zahájili lidé, kteří ho měli předplacený, a kteří na něj čekali dlouhou řadu let, jsou současná ukončení rundownů Super Power v kondici nouze/nebezpečí a týdně mají kolem cca 10-15 completions, přitom auditorů Super Power je 200. A to je outpoint. Statistika hovoří spíš o tom, že se Super Power blíží ke konci, nejedná se tedy rozhodně o nový začátek, začátek je jen v tom, že s tím začali, ale vůbec se jim v tom nedaří. Cílem je ještě v tomto životě zachránit lidstvo pomocí vyklírované planety – to je líbivé heslo, ale postrádá logiku i konkrétní údaje. Dokonce i komunisti říkali, co komunizmus znamená, a prorokovali, kdy nastane. Scientologové mluví o vyklírované planetě a nikdy neříkají, co to přesně je, a o heslu „ještě v tomto životě“ by mohly hovořit ty tisíce finančně zruinovaných lidí bez pomoci, na které se církev vykašlala, jejich svědectví je plný internet. Ani poslední věta, že je potřeba zvýšit rychlost expanze, není pravdivá. Potřebovali by totiž zastavit kontrakci, protože ve skutečnosti žádnou expanzi nemají. Počet scientologů, kteří se ke své víře přihlásili, se za posledních 10 let snížil jen v USA skoro o polovinu. Protože ale v dnešní době „expanze aktivity“ přeloženo do normálního jazyka znamená „vybrat víc peněz bez výměny“, z tohoto hlediska tu jistá pravda o skutečných záměrech církve obsažena je. Jen se to neříká přímo, ale pomocí newspeaku podle Orwellova 1984. 

 

Proto Church of Scientology Religious Trust započal další fázi expanze naší církve – Sál L. Ron Hubbarda. Toto je klíčové, abychom ve velkém celý svět seznámili s technologií našeho zakladatele.

Dobře, mormoni mají sál, svědci Jehovovi mají sál, křesťané mají sály – kostely – skoro všude, scientologové nechtějí zůstat pozadu, takže si musí postavit velký sál se jménem zakladatele. Jak je to ale klíčové, tedy nezbytně nutné, pro to, aby mohli seznámit celý svět s technologií LRH, a jaký to má mít vliv na zvýšení počtu Clearů a OT, to je naprostá záhada. Možná se dozvíme víc v dalším odstavci.

 

Tento sál a hold našemu zakladateli nebude pouze centrálním bodem Flagu, ale bude to také komunikační linie ke všem scientologům. Bude to stabilní místo, ze kterého budeme generovat moc.

Aha, takže potřebují prostě lepší centrálu. Asi to znamená, že všechny ty centrální ideální orgy, které za desítky milionů USD vybrané od řadových scientologů otevírají s velkou fanfárou po světě a na které chtějí pořád další a další dary, jim jako komunikační linie k farníkům nějak nestačí. Kapacitně to určitě nebude, protože podle svědectví stovek lidí jsou tyto baráky prázdné nebo téměř prázdné. Tak v čem je zakopaný pes? A jak chtějí zařídit, aby byli na tento sál všichni scientologové napojeni? Není pro informování jednodušší použít e-mail? Internet? A stabilní místo, ze kterého se bude generovat moc – tak tohle je vrchol nesrozumitelnosti, co tím autor míní? To tam bude nějaký generátor? Prostě prázdná slova, která mají vyvolat dojem, ale ve skutečnosti nic neznamenají.

 

V průběhu celého roku bude do Flagu přijíždět tisíce scientologů z celého světa, aby slyšeli nejposlednější novinky ohledně scientologie, aby se zúčastnili konferencí, aby byli součástí seminářů, atd. To bude mít za následek, že všichni tito scientologové se budou aktivně podílet na expanzi a diseminaci našeho náboženství.

Tohle je naprosto utopická představa. V současné scientologii není důležité, aby se scientologové setkávali nebo konferovali či chodili na semináře. Všechny tyto aktivity jsou posledních deset let v podstatě jen záminkou pro zorganizování akcí, kde se z lidí budou nejrůznějšími nátlakovými technikami ždímat peníze. Pokud se za expanzi a diseminaci považuje právě vybírání peněz na IAS a nejrůznější „projekty“ (které se pak ani nerealizují – např. diseminační kampaň na Dianetiku), pak je to zřejmě pravda. Jinými slovy se tu tedy říká – další fází naší expanze je to, že postavíme větší halu, kde budeme moci pořádat větší „ždímačky“. Proč to neříci přímo? No, proč asi…

Ron Hubbard nám dal překrásný dar dianetiky a scientologie. Toto je jediná duchovní technologie, která může člověka osvobodit. Protože jsi scientolog, je Tvou povinností se ujistit, že každý člověk na Zemi může dosáhnout stejných zisků jako jsi díky této technologii získal Ty – a to právě teď, když jsme dosáhli druhé fáze Zlatého věku technologie (Golden Age of Tech Phase II) a uvolnili Super Power a Cause Resurgence Rundown.

Byl bych rád, aby i Ty jsi byl součástí tohoto nového tvoření na počest našeho zakladatele tím, že se staneš „Přítelem sálu L. Ron Hubbarda“ a daruješ 1,000 USD.

Ani nevím, jak moc je tohle třeba komentovat. Dobře, z hlediska scientologie může pomoci člověku jen scientologie. Ale další myšlenková zkratka autora je úžasná. Takže, protože jsi scientolog, tak něco musíš – žádný scientolog asi nebude odporovat představě, že když měl ze scientologie nějaký prospěch, že by ho nepřál jiným, ale původní myšlenkou LRH bylo, že to jednotlivý člověk zařídí tak, že se vyškolí na auditora a bude auditovat ostatní. Ve dvou shora uvedených odstavcích se ale v zásadě říká to, že má člověk být správným scientologem tak, že bude dávat peníze. A je jedno, že takové věci sám LRH zakázal. Že říkal „auditujte, trénujte, nevybírejte dary!“ Fajn, i katolíci prodávali odpustky a jeden papež dokonce provozoval bordel, no, nakonec z toho vzniklo protestantské hnutí… A to, že autor zmiňuje GAT II a Super Power a Cause Resurgence Rundown, to je zase jen a jen symbolika – podívej se, jak makáme a jak moc děláme. Jenže GAT II vyhnal z církve další stovky lidí, jeho dodávání drhne a slibované plošné zázraky se nekonají. Super Power, kde bylo potřeba investovat 150 milionů dolarů z peněz farníků, má za devět měsíců své existence 700 completions a do konce roku to nebude víc než tisíc a výhled na další roky je mizerný – to by pak znamenalo 3 miliony korun nutných darů na jedno ukončení Super Power (!) – to by bylo levnější si takový barák pronajmout, a Cause Resurgence Rundown – také si chcete 2 týdny zaběhat dokolečka za 2500 dolarů? Jejich technologií jsou nesplněné sliby, lhaní a předstírání produkce. Ucti našeho zakladatele tím, že budeš dělat to, co zakladatel zakázal. Všichni to mají před očima, fanatici to nevidí a ostatní to tolerují. LRH se „obrací v hrobě“, uvidíme, co udělá při další inkarnaci tady na Zemi. Možná se ale slituje nad kajícným pohledem všech, co dnes Church of Scientology podporují, že to MYSLELI UPŘÍMNĚ. V Čechách určitě, máme v tom i politickou tradici. 

 

Velmi si vážím Tvé pomoci a Tvého přátelství. Moc děkuji za veškerou Tvou pomoc, kterou jsi již vynaložil a vynaložíš i v budoucnosti.

 

S láskou,
Massimo Sgolastra

Reklamy

Don Quijote de la Mancha se představuje:

Veritas Ingenio
Příspěvek byl publikován v rubrice Důležité informace, Všechny články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s