Chování Davida Miscavige

Tohle jsem napsal na Martyho blog již v lednu 2010.

Při nějaké příležitosti jsem to vytáhl, aby si to někdo mohl přečíst, a přečetl si to znovu sám.

Možná jste to již četli, když se to objevilo poprvé, ale jsou tu noví čtenáři, proto si myslím, že stojí za to zveřejnit to znovu. Jednou z věcí, kde jsem si všiml, bylo, jak málo jsem se zabýval otázkou identifikace s MESTem – „jsou blízko k MESTu a mají velmi hutný souhlas s MESTem“. Následně jsem si uvědomil, jak pronikavý souhlas Miscavige má, vlastně se jedná o uctívání MESTu. Víc o obsesi Davida Miscavige zde.

6. dubna 2013, Mike Rinder

Původní článek

Diskutovalo se tady, proč lidé pořád naslouchají Davidu Miscavigovi, když je tolik jeho akcí tak moc v rozporu s tím, co by měl dělat skutečný Scientolog.

Dokonce i ti, kteří odešli, se diví, proč jim tak dlouho trvalo, než přišli k rozumu. A pak, když konečně uzřeli světlo, dumají nad tím, proč se tolik ostatních – tváří v tvář jasným a nezpochybnitelným důkazům – dál chová jako ovce.

Existuje hodně důvodů, proč lidé prostě neodejdou – členové Sea Orgu činí věčný závazek k prosazování cílů scientologie a opustit Sea Org vypadá jako zrada LRH; hodně příbuzných se od nich diskonektuje, pokud odejdou; jiní nemají žádnou zkušenost s vnějším světem a nevědí, jak by v něm přežili; a největší hrozbou, která se tyčí před těmi uvnitř – že zjevně přijdou o svoji věčnost. Ale stejně je záhadou, jak mohou lidé být svědky těch nejbrutálnějších a nejvíc ponižujících Miscavigových činů, a nepřijít při tom k rozumu.

LRH přináší odpověď v PAB 13 O LIDSKÉM CHOVÁNÍ napsaném v roce 1953.

Je to brífink pro auditory o tom, jak je důležité znát ty nejaberovanější a nejvíc aberující typy osobností.

V tomto PAB LRH říká:

 Ten, koho nazýváme aberativní osobnost, dělá následující věci:

 1. Všechno špatné, co se stalo preclearovi, bylo (a) směšné, (b) nedůležité, (c) zasloužené.
 2. Vše, co preclear a ostatní udělali aberativní osobnosti, bylo (a) velmi důležité, (b) velmi špatné, (c) nenapravitelné.
 3. Věci, které je preclear schopen udělat, jsou (a) bez skutečné hodnoty, (b) by aberativní osobnost nebo ostatní udělali lépe.
 4. Sexuální omezování nebo perverze.
 5. Bránění v jídle.

Všichni, kdo měli tu „čest“, že jednali přímo s Davidem Miscavigem, si tyto charakteristiky okamžitě uvědomí. Neustálá negace kohokoli v jeho blízkosti, s vehementním obviňováním, že „všichni“ jsou nekompetentní, a že on je „jediný“, kdo je schopen cokoli udělat. Jeho opakovaná píseň, že lidé „předstírají“, že jsou unaveni (po nekonečných nocích beze spánku nebo minimem spánku, když se pokoušeli vykonat jeho nereálné příkazy, zatímco on si celé noci spí – pokud se nerozhodne zůstat vzhůru a pak to hlasitě vyčítá, jak málo má spánku, zatímco „všichni ostatní“ jsou v posteli). Často ho slyšíte, jak nahlas říká, že „nekompetentnost“ všech kolem ho „doslova zabíjí, protože se musí upracovat k smrti“. Když někdo protestuje nebo reaguje na nedůstojnost a utrpení, které způsobuje, obviní ho z „dramatizování“. Opakovaně častuje lidi kolem vysoce degradovaným a pornografickým popisem jejich údajných sexuálních perverzností, zatímco o sobě tvrdí, že je naprosto cnostný, a, aby to dokázal, spí odděleně od své manželky (ačkoli si ostatní všimli, jak ho přitahuje jeho komunikátorka Lou). Běžně nařizuje ostatním jíst týdny a měsíce jen rýži a fazole a dokonce v Díře (the Hole) je nechal jíst zbytky (za které museli zaplatit), zatímco on má speciální jídelníček a kuchaře na plný úvazek, který vaří podle jeho přání.

Tohle je samozřejmě jen krátké shrnutí. Stačí, abyste se podívali na bezpočet obvinění v médiích a na internetu, a dozvíte se osobní zkušenosti mnoha lidí, které popisují shora uvedené body 1 až 5 v mnohem větších podrobnostech. A i když církev se pokouší tvrdit, že každý z těch lidí je naprostý lhář a že „ve skutečnosti se jim nic nestalo“ (ačkoli jaksi nejsou schopni vysvětlit motivaci pro lhaní tak velkého počtu lidí, kromě tristních nařčení, že Marty Rathbun a já jsme placeni farmaceutickými firmami), existuje mnoho lidí, kteří na vlastní oči pozorovali fakta. A bezpochyby existují desítky, pokud ne stovky, dalších, kteří by nám řekli stejné příběhy o svých zkušenostech, kdyby nebyli umlčeni buď hrozbou diskonekce rodiny, nebo ztrátou práce či žalobou.

I když ve zmíněném PAB je toho mnohem víc, co popisuje Davida Miscavige do puntíku, obsahuje pár vybraných pasáží, které obzvlášť sedí:

Velmi přísně hovoří o čestnosti a etice a udržují si vnější fasádu naprosté legality. Jsou nestranní, což znamená, že nejsou schopni přijmout rozhodnutí a místo toho stále fungují na pokračujícím možná. Vstupují do valence soudů, protože soudy fungují, bohužel, víceméně hodně podobně. Bez důvodu se cítí povoláni k vynášení závěrů ve věcech, ke kterým je nikdo nezval.

Všichni, kteří kdy pracovali na projektu, který schvaloval Miscavige, vyprávějí stejnou historii. A nepochybujte o tom, že trval na schvalování úplně všeho – kdokoli, kdo se ve scientologii pokusil podniknout trochu významnější akci bez jeho schválení, byl obviněn z pokusu o „převrat“ a byl deklarován za zrádného SP. Žádosti o schválení, které jeden den vyžaduje mít okamžitě na stole, pak u něj leží dny, týdny nebo měsíce (a místo toho, aby je prošel, tráví hodiny tím, že lidem nadává, že je moc zaneprázdněn a že nemůže stihnout všechnu tu práci, kterou mu všichni nutí). A když nakonec žádost projde, vrátí jí odsuzujícím odmítnutím a s informací pro autora, že je hlupák, nekompetentní, supresivní a snaží se ho zničit předkládáním supresivního návrhu. To může trvat měsíce. Je to jeden z důvodů (i když asi ne nejdůležitější), proč dokončení budovy Super Power trvalo tak dlouho. Za 20 let se utratily tisíce hodin práce staffáků a profesionálů (a to nemluvíme o penězích) při sestavování návrhů, které šly k Miscavigovi a které neschválil.

Znovu říkám, přečtěte si těch mnoho výpovědí lidí v médiích a na internetu. Miscavigovou vizitkou je trvat na tom, že bude všechno schvalovat, ale odmítá přijmout jakýkoli návrh, který přijde.

LRH pokračuje:

 Auditor často zjistí, že preclear si „prohodil terminály“ s těmito aberativními osobami. Tíha aberace je taková, že preclear přepnul do valence těchto lidí, protože oni zjevně vyhráli.

Doslova každý kolem něj nakonec jde do té či oné míry do jeho valence. A když pak spáchá podobné vlastní overty, bude méně kritizovat to, co Miscavige dělá. Tento bod nevyžaduje velké vysvětlování – jen se podívejte na Toma Cruise.

Měli byste chápat, že kdokoli, kdo je v momentech hněvu dolů po tónové škále, má sklon tím či oním způsobem použít shora uvedené chování. Ale to je dočasná věc, shora uvedené body samozřejmě patří na tónovou škálu a jsou příznakem úrovně tónové škály. A tak člověk při cestě dolů do hněvu nebo apatie má sklon k chvilkovému použití těchto vzorců. Ale to se dost liší od aberativní osobnosti. Aberativní osobnost provádí tuto operaci 24 hodin denně.

Neúnavně, neúprosně, vypočítavě, s plným vědomím pokračuje aberativní osobnost v ničení lidí kolem sebe.

Přesně tak vypadá život kolem Machiavelského Skrčka. Celý den, neúnavně a neúprosně. A neskončí to, ani když jde do postele. Nikdo není v bezpečí, dokud se neodebere do svého privátu, ale mnoho lidí prožilo horor, když se konečně dostali do postele, ale jen pro to, aby museli znovu vstát a dostat další dávku šikany, kdy Drahý Vůdce nemohl usnout. Anebo si vzpomněl na něco, co jste nesplnili a za co vás během dne dostatečně neseřval.

Ale je toho víc. Divili jste se někdy, proč se tak fixuje na budovy Ideálních Orgů? Anebo proč trvá na tom, že audiovizuální zařízení nahradí reálné scientology ve všech divizích 6 po celém světě? Anebo proč potřebuje desítky drahých obleků, luxusní auta, exotické motorky a luxusní bydlení?

…tito lidé, protože jsou hodně dole na tónové škále, jsou velmi blízko MESTu a budou mít velmi hutný souhlas s MESTem.

Anebo jeho bizarní fascinace a obsese být s Tomem Cruisem? Jde o víc než MEST (Tomův soukromý tryskáč a horský dům v Telluride atd.). LRH to popisuje:

Lidé v oblasti umění jsou velmi často obětí těchto aberativních osobností. „Obchodníka se strachem“ velmi přitahuje každá oblast, která obsahuje velké množství obdivu. …asi neexistuje žádný umělec nebo spisovatel, který by nenesl jizvy z epizody s „obchodníkem se strachem“, protože jde o upíří osobnosti. Jsou tak sami vyhladovělí po obdivu a po vjemech, že z ostatních vysávají každou kapku obdivu v jakékoli formě. Když se „obchodníkem se strachem“ stane žena, její sexuální vyhladovění se bude neustále pokoušet o uspokojení, zatímco ona bude protestovat a navzdory všem osobním projevům bude žít v naprostém celibátu.

Ale navzdory tomu všemu, můžete si být OPRAVDU jistí, že skutečně jde o aberativní osobnost? LRH to říká naprosto striktně:

Když to spletete a budete se snažit aplikovat tuto klasifikaci příliš zeširoka, je tu jeden definitivní znak, který nesmíte přehlédnout. Tento znak činí rozdíl mezi aberativní osobností a obyčejnými smrtelníky. Klíčem je tajný charakter kalkulace. Nejlepším ukazatelem tajnosti kalkulace je odmítání auditingu. Díky tomuto znaku tajnosti kalkulace, a díky žádnému jinému znaku, je rozumné dovozovat, že aberativní osobnost lze rozpoznat podle toho, že odmítá jakýkoli auditing,  nebo, pokud nějaký podstoupí, činí tak velmi tajně a nedovolí, aby na něj měl nějaký vliv. Už nepůjde do druhého sezení. Má pro to všechny možné výmluvy jako třeba „nadmořskou výšku“, ale jakýmkoli způsobem nebo formou se vyhýbá auditingu. Pokud je váš preclear neochotný k auditingu, může patřit do této klasifikace.

Ti, kdo znají DM, vědí, že nechce, aby ho KDOKOLI auditoval. Tvrdí, že všichni jsou out-tech. Ray Mithoff, kterému LRH věřil jako svému auditorovi a hlavnímu technickému terminálu na planetě není kvalifikován a je „zločinně out-tech“ podle DM. A co všichni ti lidé z RTC, kteří rozhodují o tom, kdo je a kdo není in-tech auditor a kteří posuzují TR a měření každého auditora na planetě. Ti jsou jistě kvalifikovaní auditovat Drahého Vůdce? Když byl Marty Rathbun nejvyšším představitelem RTC a DM mu exkluzivně svěřil auditování top celebrit a VIP, Marty měl tu drzost, že navrhl Shelly Miscavigové, že možná Dave potřebuje jít do sezení, protože je nemocný jak pes, a on by mu ho rád dodal. Shelly vypadala jak oslněná laň. Od té chvíle měl Marty, který do té doby v očích DM nemohl udělat nic špatně – když ho mnohokrát vysekal z velkých problémů, na sobě cejch. A samozřejmě, žádné sezení se nekonalo!

Cílem tohoto pojednání však bylo vysvětlit, proč lidé tohle malé monstrum poslouchají. A LRH popisuje proč:

Tato společnost je převážně natolik navyklá na spojování s MESTem a „obchodník se strachem“ natolik přibližuje některým s vlastností MESTu – například udržování stavu „možná“ – že lidé často mylně přiřazují takovým aberativním osobnostem sílu a považují je za silné nebo moudré lidi. Nejsou ani silní ani moudří a před slušně silným útokem rychle kapitulují. Celý život žijí ve strachu z útoku.

A po všem, co jsme řekli, je tu poslední, životně důležitá, věta, která vysvětluje fenomén DM:

Protože spravedlnost v této společnosti je hrdá na svou nestrannost, těmto nestranným lidem – aberativním osobnostem – lidé často naslouchají.

Podívejte se na ty podlézavé ovce, které se modlí k jeho soukromým tryskáčům a k zemi, po které řídí své BMW. Věří tomu, co jim řekne, i když je to prokazatelná nepravda. Věří jeho pohádkám o „masivní, přímé a vertikální“ expanzi. Věří, že „zachraňuje tech“ (před čím zachraňuje, není jasné – před nějakými „SP“ odkudsi) a že „pokračuje v odkazu LRH“.

Ale i tohle jednou skončí. Každý člověk, který uvidí pravdu a vystoupí ze stínu této aberativní osobnosti, vychyluje váhy více ve směru ukončení šílenství a k návratu skutečné zlaté éry scientologie, kde znovu zavládne svoboda myšlenek, činů a přesvědčení.

http://scnil.org/english/2014/07/28/miscaviges-inspiration/

Reklamy

Don Quijote de la Mancha se představuje:

Veritas Ingenio
Příspěvek byl publikován v rubrice Důležité informace, Všechny články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Chování Davida Miscavige

 1. Honzík napsal:

  Ahoj Břetíku,

  děkuji za zajímavý referenčí materiál.
  Určitě by nebylo od věci mít ho přeložený do češtiny, aby se dal přečíst napůl či částečně prozřevším a tím se „dorazili“. 😉
  Nicméně moje hledisko k problému, o kterém hovoříš, spatřuji spíše v obecné neschopnosti lidí POZOROVÁNÍ ZŘEJMÉHO.
  Tato schopnost se stále rychleji zhoršuje díky zpervertovanému školství, které každým rokem chrlý stále tupější a naprostým kravinám všeho druhu VĚŘÍCÍM mladým lidem. Ti jsou navíc současně zpracováváni díky moderní technice denně všudypřítomnou povrchní reklamou, takže jejich schopnost rozpoznat v oceánu informací ty nadřazené se limitně blíží jedné obrovské NULE. Takové lidi není pro monstrum jako DM těžké ovládat, a to přes všechny out-pointy, které mohou tito lidé buď přímo nebo přímo pozorovat.
  Příkladem budiž moje naprosto otevřená komunikace se všemi možnými terminály napříč celou církví včetně „obyčejných“ Scientologů ohledně několinásobně předražených cen kurzů a auditingů, a s tím přímo související problém s NEpostupem Scientologů po Mostu a žádnou expanzí do společnosti, takže se její stav (společnosti) neustále zhoršuje. Nikdo z těchto lidí nebyl schopen na moje argumenty jakkoli relevantně reagovat. Opravdu vůbec nikdo. Mladí, starší – většinou mnoho let v Scientologii. Drtivé většině z nich jsem poskytl odkaz na směrnici, kde si mohli moje tvrzení ověřit, ale ani jeden z nich nerozpoznal důležitost toho, co jsem jim říkal. A to i přesto, že si stěžovali právě na ceny auditingů.
  Bohužel jsem se včera nezúčastnil akce, která se konala u příležitosti získání historicky první medaile IAS pro Českou republiku, abych se přesvědčil o svém pozorování, že Scientologové v Čechách už jsou tak naprosto otupělí a převálcovaný, že je už nic a nikdo nenaláká na jakoukoli akci pro veřejnost. Tím chci říci, že stav Scientologie (představovanou samotnými Scientology, ne oficiální Církví) v Čechách mohu pozorovat jako rychle se přibližující apatie, která nevyhnutelně povede ke kolapsu, který nezachrání ani těch pár nadšenců, kteří se rozhodli zaplatit si znovu Most.
  Naprosto souhasím s Tebou, že je nutné se začít ve velkém koauditovat a tak jít ke Clearu a OT. Nemyslím si však, že je důležité bádat nad tím, proč nebo z jakého důvodu poslouchají malého vůdce všichni jako ovce. 😮

  Ať se daří

  Honza

  To se mi líbí

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s