Když Sea Org legálně neexistuje, jak tedy řídí scientologii?

Jeffrey Augustine

Vstupte do SEA ORGU. „V celém širém vesmíru není pro lidstvo jiná naděje, než my. To je obrovská zodpovědnost. Příliš dlouho jsem ji nesl sám. Nyní ji sdílíte se mnou.“ – LRH

________________________________________________________________

Minulý týden nám začal přispěvatel do Underground Bunker, Jeffrey Augustine, vysvětlovat strukturu podstaty fikce, kterou známe jako „Scientologická církev“. Tento týden jde ještě více do detailu a zkoumá, jak Sea Org řídí všechny záležitosti, ačkoli z právního hlediska neexistuje. Matoucí? O to přesně jde. Cílem scientologické struktury, která je komplikovaným bludištěm, bylo co nejvíce zabránit určení linií zodpovědnosti jako obrana před soudy nebo policejním či vládním vyšetřováním. Ale do podstaty věcí je možné proniknout a my máme to štěstí, že Jeffrey má toto téma v malíku…
V Church of Scientology není nic takové, jak se na první pohled zdá. Jak jsme již minulý týden psali, neexistuje žádná jednotlivá entita známá jako „Church of Scientology“. Je to spíše tak, jak církev udala v roce 1992 pro IRS, pojem „Church of Scientology“ je jen „obecně pochopitelný“:

„Technicky vzato, neexistuje nic jako jednotlivá entita, známá jako „Church of Scientology“, ale v zájmu obecného pochopení někdy nazýváme mezinárodní ekleziastickou hierarchii scientologických církví – včetně ekleziastické podpory a souvisejících organizací sociálního zlepšování – jako „Church of Scientology“ nebo „Církev“.

Church of Scientology sama sebe popisuje jako něco, co se skládá z „ekleziastické hierarchie církví“, kde všechny její církve jsou právně oddělené korporace. A tak kdo tedy přesně řídí tuto nadnárodní, multimiliardovou ekleziastickou hierarchii scientologických církví? Tento týden se soustředíme na „Mořskou organizaci“ (Sea Organization) – Sea Org – a jeho centrální roli ve scientologii. I když scientologická církev ráda mluví o Sea Orgu jako o svém duchovenstvu, uvidíme, že Sea Org není tím, čím se zdá být.
Stvoření Sea Orgu vyplynulo ze samotné podstaty Church of Scientology, z jejího daňového osvobození, z nikdy nekončícího krácení daní na straně L. Ron Hubbarda, jeho megalomanie, špehování nepřátel a ze scientologické vnitřní kultury brutality. Od založení scientologie v roce 1952 do roku 1967 bylo hnutí řízeno staffáky a dobrovolníky. Tito lidé dostávali velmi malou mzdu, pracovali dlouhé hodiny a často museli mít „vedlejšák“, aby přežili. Když Hubbard v roce 1959 zakoupil Saint Hill Manor v East Grindstead v anglickém Sussexu, usídlil se v něm se svojí rodinou a rychle z něj udělal globální centrum expandujících scientologických operací po celém světě a cílovou stanicí masivního cash flow.

HCO WW (Hubbardova celosvětová komunikační kancelář) byla založena v Saint Hillu v roce 1959. To bylo důkazem růstu scientologie a rozkvětu její finanční síly. V Saint Hillu byly 24 hodin denně vysílány a přijímány telexy v rámci expandující globální sítě scientologických orgů, agentů, právníků a soukromých detektivů. V této době začalo být Hubbardovi jasné, že bude potřebovat vnitřní kruh scientologických karierních profesionálů, lidí, kteří zasvětí svůj život scientologii a Hubbardovi a ničemu jinému. Vnitřní kruh stálých a důvěryhodných scientologických kariérních profesionálů byl nutný pro zajištění stability hnutí a standardizace scientologické technologie a řídících směrnic v rámci mezinárodní expanze. Byli také potřební k řízení a pro dohled nad rostoucím kádrem nescientologických právníků a soukromých detektivů nutných pro boj s rostoucí vlnou kritiky ze strany médií, pro soudní spory s bývalými členy a proti vládním vyšetřováním v zemích, kde scientologie operovala.

IRS zrušila daňovou výjimku Church of Scientology v roce 1967 poté, co bylo zjištěno, že Church of Scientology California (CSC) – původní mateřská církev – existuje, aby poskytovala soukromý finanční prospěch (nezákonné obohacení) svému zakladateli L. Ron Hubbardovi. IRS měla námitky proti tomu, že Hubbard nařídil církvi, aby mu platila štědré autorské poplatky z prodeje knih, pásek a auditovacích služeb. IRS měla dále výhrady k tomu, že Hubbard a jeho rodina žijí v zahraničí na církví financované soukromé jachtě, která se plaví ve Středomoří podle Hubbardova rozmaru a pro jeho obveselení, zatímco Ron a Mary Sue Hubbardovi jsou do nejmenšího detailu obsluhováni a obskakováni církevním personálem.
Hubbard měl příležitost dát si do pořádku své finance a finance církve způsobem, který by církvi umožnil znovu požádat o daňovou výjimku. Hubbard se ovšem rozhodl, že nic do pořádku ani finančně ani morálně dávat nebude. Raději v roce 1966 vytvořil Sea Projekt a zakoupil malou flotilu lodí. V roce 1967 přeměnil Sea Projekt na Sea Org a sebe ustanovil za Commodora Sea Orgu. Uchýlil se do mezinárodních vod, aby se vyhnul soudům, doručení obsílek a vyšetřování daňovými úřady zemí, ve kterých scientologie působí. Hubbard používal pro řízení svého impéria Sea Org a globální systém suchozemských a námořních telexů.

Členové Sea Orgu podepisovali smlouvu na miliardu let služby ve scientologii a oddanosti Hubbardovi. Neměli jiný účel, než sloužit, kde to bude zapotřebí. Nebyl dovolen žádný případ na postu. Sea Org byl ztělesněním slepého fanatizmu a neopodstatněného pohrdání „zvyky a zákony wogů“, jak požadoval Hubbard.
Pro upevnění své scientologické říše Commodore Hubbard dále stvořil Guardian’s Office, a to 1. března 1966, a svou manželku Mary Sue ustanovil jako Prvního Guardiana. Mary Sue byla v této roli vedoucím Guardian’s Office a druhou nejvyšší osobou ve velení  scientologie, podléhala jen výkonnému řediteli L. Ronu Hubbardovi. V listopadu 1968 vydal Hubbard následující směrnici: „Byla vytvořena sekce špionáže a umístěna do Divize 7, Oddělení 21, Office of the Guardian. Podléhá Guardian WW (worldwide).“ Z GO se stala domovská špionážní kancelář scientologie. Jako taková dostávala od Hubbard úkoly ohledně vyšetřování a umlčování nepřátel scientologie. Když se jí nepodařilo je umlčet, dostala za úkol je zničit v souladu s diktátem Hubbardovy Fair Game.

Program Snow White (Čistý jak padlý sníh, někdy také překládaný jako „Sněhurka“, probíhající v letech 1973-77) byl špionážní operací Guardian’s Office, ze které se stala nejrozsáhlejší infiltrace federálních úřadů v historii USA. V církvi proběhla 8. července 1977 rozsáhlá razie FBI. Mary Sue Hubbardová šla spolu s dalšími deseti lidmi z GO do vězení. Dlouholeté následky programu Snow White umožnily členovi Sea Orgu Davidu Miscavigovi a jeho klice zničit Guardian’s Office, zbavit se Mary Sue a odstavit L. Ron Hubbarda dále do izolace.

Úkolem Davida Miscavige jako „Action Chiefa“ bylo zajistit pro Commodora splnění rozkazů. Miscavigova schopnost operovat bez jakéhokoli omezení jak uvnitř, tak vně Sea Orgu ukázala, že pro Miscavige „Scientologická struktura řízení (command channels)“ nic
neznamená. Miscavige byl v církvi zákonem sám pro sebe a zodpovídal se jen Hubbardovi. Navíc, když se GO přeměnila na Office of Special Affairs (OSA) a splynula se Sea Orgem, začal Miscavige kontrolovat také scientologický podvratný špionážní aparát.
Na začátku 80. let vytvořili scientologičtí právníci franšízový systém na bázi CST-RTC-CSI, který funguje dodnes. Po smrti Commodora v izolaci 24. ledna 1986 se Kapitán Sea Orgu David Miscavige objevil na veřejnosti jako Chariman of the Board Religious Technology Center. V době smrti LRH převážná většina scientologické veřejnosti o Miscavigovi ani RTC nikdy neslyšela. A pokud ano, byl člen Sea Orgu David Miscavige nechvalně známý svou rolí v masakru Mission Holdrů v roce 1982.

Hubbard ve své poslední vůli odkázal převážnou část svého osobního jmění a své rozsáhlé a finančně lukrativní duševní vlastnictví – knihy, pásky, obchodní známky, podpis atd. – scientologické církvi. Hubbard však ve své závěti určuje, že jeho duševní vlastnictví může být v pouze v rukou scientologických církvích s daňovým osvobozením.

A tak bylo hlavním zájmem Davida Miscavige a) použít všechny nutné prostředky pro zajištění a konsolidování své moci jako nezpochybnitelného scientologického diktátora a b) získat daňové osvobození pro CST-RTC-CSI a všechny ostatní scientologické církve. Miscavigovi pomáhali jedni z nejlepších daňových právníků v USA, jeho oddaná klika loajálních členů Sea Orgu, armáda soukromých detektivů a neomezený rozpočet.
Listopad 1992, Washington DC: tajná a intenzivní jednání mezi zástupci Church of Scientology a IRS se dostala do slepé uličky kvůli mnoha problémům. Daňový úřad chtěl od církve mnohem přesnější odpovědi ohledně dotazů na nezákonné obohacování a také na to, co je přesně Sea Org. IRS vznesl Dotaz 3-a:

Dotaz 3-a. Snažili jsme se provést v rámci církevní hierarchie identifikaci osob s finanční odpovědností s cílem zabránit únikům majetku a také určit, kdo by byl nejpravděpodobnějším beneficientem, kdyby docházelo k nezákonnému obohacování. Proto vznášíme některé dodatečné otázky, zejména ohledně kompenzací pro určité jedince. Pro snadné nalezení jsme označili tyto otázky ke kompenzacím jako Dotaz 3A.
                    a. Máme řadu dodatečných otázek, které nám umožní lépe pochopit roli Mořské organizace („Sea Org“) v ekleziastickém managementu Církve.
Zdroj:  Church of Scientology, Nov. 23, 1992: Third Set of Responses to the IRS — str. 19

Church of Scientology odpověděla:

Jak bylo vysvětleno na našem jednání 26. října 1992, IRS má nepřesné pochopení Mořské organizace. Dříve jsme popsali Sea Org jako náboženský závazek a jako náboženský řád a tato vysvětlení zjevně ne úplně komunikovala daný koncept, neboť vznášíte další dotazy. WORLD BOOK ENCYCLOPEDIA definuje náboženský řád jako „skupinu mužů nebo žen, kteří žijí podle společných náboženských, morálních a sociálních předpisů.“ Jak bylo uvedeno v dřívějších dokumentech a prezentacích a jak je uvedeno dále, Sea Org rozhodně odpovídá této definici.
Fakticky je Sea Org pravděpodobněji mnohem čistší náboženský řád než jakýkoli jiný ze známých řádů. Je to proto, že většina katolických a východních náboženských řádů je inkorporována nebo organizována stanovami. I když fungují podobně v tom, že jejich členové cestují po světě a vykonávají své náboženské mise jako zaměstnanci jiných církví (far), mají jiné náboženské řády obecně majetky a velké množství vlastního personálu, jehož hlavní zaměstnání má co dělat s řízením daného řádu. Sea Org nemá nic takového.

Scientologická církev tak charakterizovala Sea Org jako:
– náboženský závazek, konkrétně závazek na miliardu let
– náboženský řád
– náboženský řád bez korporátní formy, bez majetku a bez personálu, který by Sea Org řídil.
S velkou pravděpodobností s obavou, že IRS přejde za slovo, kterému neporozumí, a tak bude trpět smrtícím „nepochopeným slovem“ – fenoménem, před kterým Hubbard varoval jako před prapříčinou selhání pochopit jím vynalezenou scientologiickou terminologii nebo cokoli jiného – byla Church of Scientology typicky pedantická při laborování s použitím slova „organizace“:

Pravděpodobně se jedná o slovo „organizace“ v Sea Organization, které způsobuje obtíže při komunikování toho, co Sea Org je. Slovo „org“ vám může navozovat dojem formální ekleziastické scientologické organizace se 7divizním orgboardem, s exekutivní strukturou a liniemi řízení. Jak jsme vám již ukázali, i když se nazývá Sea Org, nemá ekleziastický orgboard, ani linie řízení, ani světskou existenci jakou je například inkorporovaná nebo neinkorporovaná asociace.

Toto vysvětlení nabídlo IRS o Sea Orgu ještě více informací:

— Sea Org nemá orgboard.
— Sea Org nemá linie řízení.
— Se Org není světskou existenci a není ani inkorporovaný ani neinkorporovaný.
Balancujíc na hraně hrozivé propasti hluboké na miliony dolarů církev dále IRS řekla, pro sebe netypicky, o Sea Orgu skutečnou pravdu. A nezapomeňte, že církev očekávala, že s IRS dosáhne tajné dohody. Nikdy si nemyslela, že se scientologové nebo veřejnost někdy dostanou k následující informaci:

I když neexistuje žádná „organizace“ s názvem Sea Organizace, pojem Sea Org má hovorové využití, které vyvolává dojem, že taková organizace existuje. Existují obecné náborové plakáty a literatura pro „Sea Org“, ze které může vznikat dojem, že lidé budou zaměstnanci Sea Orgu, kde ve skutečnosti vstoupí v rámci činěného závazku na miliardu let do nějaké církve, jejímž personálem jsou členové Sea Orgu a stanou se zaměstnanci dané církevní korporace.

V roce 1992 přiznala církev v tajnosti IRS, že „neexistuje žádná taková ‚organizace‘, jakou Sea Org.“
Členové Sea Orgu nejsou v právním žargonu ničím víc, než scientologickými staffáky, kteří se rozhodli stát se z nejrůznějších důvodů scientologickými kariérními profesionály. Než aby jako běžní staffáci podepsali smlouvu na 2,5 roku nebo na 5 let, podepisují symbolický závazek na miliardu let. Prakticky ovšem dnes členové Sea Orgu podepisují pětileté staffácké kontrakty každých pět let. Výměnou za svou práci dostávají členové Sea Orgu hubené kapesné a pokoj a stravu na úrovni životního minima. Právním důsledkem této klasifikace je, že pracovníci náboženských řádů nemusí dostávat minimální mzdu, příplatky za přesčas a nenáleží jim ani další ochrana zákoníkem práce.
Zjevná otázka: Proč Church of Scientology předstírá, že Sea Org existuje, když žádná taková organizace jako Sea Organizace není?

Zatímco David Miscavige a jeho právníci v tajnosti říkali IRS v roce 1992, že neexistuje žádná „organizace“ jako Sea Organizace, rozhodl Nárokový soud USA (soud určený pro spory proti státu) ve stejném roce ve sporu Church of Spiritual Technology v. The United States:
„Po podrobném prozkoumání záznamů a ve snaze pochopit nominální korporátní strukturu scientologie je soudu zjevné, že se jedná o určitý deceptis visus. Skutečná kontrola je vykonávána méně formálně, ovšem o to citelněji, prostřednictvím neinkorporované asociace, Sea Organizace, které se obecněji říká Sea Org. Tato skupina, povahou bratrstvo či klan, započala scientology, kteří se na věčnost zavázali scientologii a kteří doprovázeli LRH na jeho cestě spirituálního výzkumu ve Středomoří. V roce 1967 se LRH a další scientologický staff přesunul na jachtu Apollo, aby ‚pokračovali ve výzkumu (LRH) vyšších úrovní spirituálního vědomí‘. LRH a jeho posádka Apollo vykonávali scientologické služby, řídili scientologickou organizaci a prováděli spirituální výzkum. Pokud by bylo lze porovnat LRH k Achillovi, členové Sea Orgu by byli jeho myrmidoni.
Označení Sea Org ve scientologii přežívá jako vyznamenání udělené těm scientologům, kteří se zavázali scientologii sloužit další miliardu let. CST ho popisuje jako způsob, jak odlišit scientology, kteří si zaslouží velkou vážnost a úctu. Členové Sea Orgu jsou zasvěcenci do nejvyšších úrovní Scientologie a nesou s tím spojené zodpovědnosti.
Staff a důstojníci CST musí být členy Sea Orgu, což CST odlišuje jako Sea Org církev. CSI, RTC, Flag Service Org (který zaměstnává přes 900 členů Sea Orgu), církve třídy Saint Hill, zkráceně všechny organizace vysoké třídy jsou Sea Org církve. Sea Org církev znamená, že funkce dané církve je pro scientologii natolik důležitá, že si vyžaduje pozornost značného počtu členů Sea Orgu.
Hodnost v Sea Orgu s sebou primárně nenese žádnou ekleziastickou autoritu v tom smyslu, že členové Sea Orgu nadále přijímají příkazy od ekleziastických vedoucích kterékoli církevní organizace ve scientologii, do které vstoupí. Při bližší analýze se toto však jeví jako rozlišení bez rozdílu, protože v Sea Org církvi nevyhnutelně spočívá ekleziastická autorita v členovi Sea Orgu.“
Jak bylo zmíněno v naší předchozí eseji, Church of Scientology se skládá z právně samostatných náboženských korporací. Údajně je každá korporace nezávislá a odpovídá za své záležitosti. Toto tvrdí i smlouvy, které scientologové podepisují, když mají obdržet službu od těchto právně samostatných církví:
Â
d. Církev a všechny ostatní scientologické církve a organizace, které zastávají, prezentují, propagují nebo praktikují scientologické náboženství, jsou každá samostatnou jedinečnou korporací podle zákona a že každá taková entita je nezávisle zodpovědná za své vlastní řízení a je nezávisle zodpovědná za své korporátní a ekleziastické záležitosti.

Deceptis visus uvedený americkým Nárokovým soudem v roce 1992 se tak stává zjevným: Aby bylo docíleno jednoty řízení nad právně samostatnými a nezávislými scientologickými korporacemi a jejich zaměstnanci, existuje Sea Org jako tajné řídící těleso Church of Scientology. Proto, kdokoli, kdo řídí Sea Org, řídí také Church of Scientology. Touto osobou je v současnosti kapitán David Miscavige.
Sea Org je jako mafie: existuje a operuje a kontroluje Church of Scientology. Avšak scientologie a její právníci učinili doslova nemožným prokázat, že by členové Sea Orgu měli jakoukoli moc, která by se odvozovala od jejich ceremoniálních hodností v symbolickém a právně neexistujícím náboženském řádu. Abychom zopakovali to, co jsme probírali v naší poslední eseji, advokát Davida Miscavige, Wallace Jefferson v roce 2014 prohlásil ve sporu Rathbun versus Miscavige a spol.:
Žalobce tvrdí, že pan Miscavige věci řídí, protože vede Sea Organizaci, náboženský řád uvnitř scientologie. Avšak „Sea Org“ není korporátní entitou. Nemá žádnou fyzickou nebo právní existenci. Není inkorporovaný, ani zřízený ve smyslu právních předpisů. Nemá žádné stanovy, zakládající smlouvu, žádnou formální ani neformální ekleziastickou, korporátní ani jinou řídící strukturu. Nemá žádné ředitele, tajemníky, pověřené představitele ani řídící pracovníky, žádné zaměstnance, staff ani dobrovolníky, nemá žádný příjem, výdaje, bankovní účty, závazky, kancelářské vybavení, kanceláře, adresu ani telefonní číslo. Nevytváří ani nevede žádné finanční nebo personální či jiné záznamy. Nemůže ani dávat, ani dostávat žádné příkazy, protože nemá nikoho, kdo by je dával nebo dostával k vykonání. Nemůže žalovat ani být žalován. Důkazy předložené panem  Rathbunem nedokládají prima facie základ pro jiný nález, protože žádný z nich neobsahuje údajné vztahy žalovaných k této žalobě, ani žádný z nich nic nevypovídá o současných praktikách organizace.

— Podle Davida Miscavige a jeho právníků neexistuje žádná taková organizace jako Sea Org.
— Podle advokáta Davida Miscavige Wallace Jeffersona nemůže mít Sea Org žádné členy ani dobrovolníky.
— Nemohou existovat žádné „náboženské závazky“ vůči Sea Orgu, protože Sea Org neexistuje, takže k němu nelze mít závazek.
— Sea Org nemůže mít dobrovolníky, protože pro žádný Sea Org, vůči němuž by byli dobrovolníky, neexistuje.
— Sea Org nemá žádnou adresu ani nikde neexistuje. Ani vy ani já ani nikdo jiný nemůžeme Sea Orgu poslat žádnou poštu.
— Členové Sea Orgu podepisují „náboženský závazek“, který je umně sestaven tak, aby neříkal nic o tom, že Sea Org je skutečná organizace:

 

Sea Org náboženský závazek
Já, ___________ , tímto VYSLOVUJI SOUHLAS s náboženským závazkem členství v SEA ORGANIZACI a zavazuji se k dosažení cíle společného členům Sea Orgu, kterým je zajištění duchovní svobody všech bytostí prostřednictvím aplikace technologie LRH.
Naprosto při smyslech jsem si plně vědom a souhlasím, že se budu řídit účelem společným členům Sea Orgu, kterým je dostat ETIKU IN na této PLANETĚ A V TOMTO VESMÍRU, a plně a bez výhrad se podřizuji disciplíně, morálce a podmínkám Sea Orgu a zavazuji se jimi řídit.
PROTO SE ZAVAZUJI SEA ORGANIZACI NA NÁSLEDUJÍCÍ MILIARDU LET. (Podle Flag Order 232).
Datum, podpis, podpisy svědků
Sea Org rekrutér provede ceremoniální přísahu
Podpisy rekrutéra a rekruta

______________________________________________________________
Skutečné detaily ohledně Sea Orgu najdeme ve staff kontraktu, který podepisují členové Sea Orgu:

CHÁPU A SOUHLASÍM S TÍM, ŽE TÍMTO PROHLÁŠENÍM DEKLARUJI SVŮJ NÁBOŽENSKÝ ZÁVAZEK KE SPIRITUÁLNÍMU UVĚDOMĚNÍ, SCIENTOLOGICKÉMU NÁBOŽENSTVÍ A K VYTVOŘENÍ LEPŠÍHO SVĚTA V SOULADU S TÍMTO PROHLÁŠENÍM. PROSÍM PARAFUJTE____
DÁLE CHÁPU TO, ŽE VEŠKERÝ CÍRKEVNÍ STAFF VČETNĚ MNE, JSOU ČLENOVÉ NÁBOŽENSKÉHO ŘÁDU, ŽE SLOUŽÍ PODLE SVÝCH NÁBOŽENSKÝCH ZÁVAZKŮ A BEZ MYŠLENKY NA OBDRŽENÍ JAKÉKOLI KOMPENZACE A V TOMTO SMYSLU SE VZDALI VEŠKERÝCH FINANČNÍCH A KOMERČNÍCH MOTIVŮ. PROSÍM PARAFUJTE___
KAŽDÝ Z NICH SE POVAŽUJE ZA DOBROVOLNÍKA, KTERÝ TVOŘÍ LEPŠÍ SVĚT A ROZUMÍ TOMU, ŽE NENÍ ZAMĚSTNANCEM, TEDY ŽE NEMÁ NÁROK NA SVĚTSKÉ BENEFITY JAKO NAPŘ. MINIMÁLNÍ MZDA NEBO PŘESČASOVÝ PŘÍPLATEK. PROSÍM PARAFUJTE____
Potvrzuji, že toto prohlášení mne zavazuje k následování ekleziastických, morálních a etických směrnic, norem a praktik scientologické náboženské filozofie jako člena náboženského řádu a k následování administrativních směrnic a postupů Církve.

Sea Org kontroluje Church of Scientology a přesto žádná taková organizace jako Sea Org neexistuje. Pokud se to zdá rozporuplné a matoucí, je to proto, že to tak má být. Jediná cesta, jak tomuto právnímu propletenci lží dát nějaký smysl, je podívat se na něj z hlediska toho, co L. Ron Hubbard řekl o struktuře a konstrukci Church of Scientology:
„Kdyby se někdo pokusil zaútočit na scientologickou organizaci a vzít ji a zbavit se jí – to se nám jednou stalo – zjistil by, že se nachází uprostřed nejzapeklitější masy právních záležitostí – je to jak tekutý písek. Tekutý písek. Je to zajímavý trik. Pokaždé, když na vás střílí na pravý bok koně, jste na levém, a když věrohodně prokáží, že jste na levé straně koně, vy věrohodně prokážete, že jste na pravé. Po chvílí se z toho zblázní. Taková je základní právní struktura.“
V této věci je velmi poučné prohlášení Martyho Rathbuna v případu Rathbunovi vs. Miscavige a spol.: THE MARTY RATHBUN AFFIDAVIT: Scientology Leader David Miscavige Lied To Texas Court

— Jeffrey Augustine

A ještě dovětek:
Bývalý mluvčí scientologie Robert Vaughn Young v době, kdy bojoval s rakovinou, dal dohromady místopřísežné prohlášení, které dochází k řadě stejných závěrů o tom, jak David Miscavige uplatňuje kontrolu nad církví skrze svou pozici kapitána Sea Orgu. Toto prohlášení mělo být podáno v květnu 2002 k soudnímu jednání ve věci Lawrence Wollersheima a jeho dlouhotrvající snahy obdržet peníze, které vyhrál v soudní při se scientologií. Ráno v den, kdy se Youngovo prohlášení mělo přečíst ve veřejně přístupném slyšení, přišla církev s šekem na téměř 9 milionů dolarů, aby se tak nestalo a aby se sága Wollersheim ukončila – a to po dlouhých letech, kdy církev přísahala, že „Wollersheimovi nedáme ani halíř“.

Reklamy

Don Quijote de la Mancha se představuje:

Veritas Ingenio
Příspěvek byl publikován v rubrice Všechny články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s