Proč by člověk nikdy neměl věřit ničemu, co řeknou scientologové ze Sea Orgu nebo z personálu

Jeffrey Augustine je zpátky s dalším šťavnatým průzkumem scientologických směrnic a dokumentů. V tomto případě zkoumá vlastní výroky scientologie týkající se toho, zda byste měli věřit tomu, co vám říkají…
Church of Scientology v roce 1996 varovala každého, že nepřebírá žádnou zodpovědnost za výroky nebo tvrzení pronesené jakýmkoli jejím členem nebo staffákem (lidmi, kteří pracují s veřejností ve scientologických „orzích“) nebo členy Sea Organization, kteří podepisují smlouvu na miliardu let a zcela se oddávají nepřetržité práci pro organizaci. Toto varování bylo obsaženo ve „Scientologickém nařízení ze 13. března 1996, vydání II“, s názvem „Prohlášení členů personálu“:

S C I E N T O L O G I C K É N A Ř Í Z E N Í
Z 13. BŘEZNA 1996
VYDÁNÍ II
CÍRKVE A MISE
PROHLÁŠENÍ ČLENŮ PERSONÁLU
Církev, její správní rada a její management nepřebírají žádnou zodpovědnost za výroky nebo tvrzení členů personálu ohledně funkčnosti dianetické technologie duchovního léčení nebo scientologické aplikované náboženské filozofie nebo za tvrzení či sliby učiněné lidem z veřejnosti nebo Scientologům.
Žádný příslib vyléčení nebo výsledků není autorizován a církev, její rada ředitelů nebo management ho nebudou respektovat.

Je neuvěřitelné, že stejný dokument obsahuje chladnokrevnou lež, že zakladatel L. Ron Hubbard nikdy nikomu nic neslíbil:

          Ron Hubbard nikdy lidem nic nesliboval a ani ohledně dianetiky a scientologie nic netvrdil. Jeho spisy jsou záznamem pozorování a výzkumu a jako takové je předkládá. Co vyzkoumal a vyvinul, o tom podal zprávu, a ostatní to používali. Jedním z jeho nejčastějších výroků je: „Co je pro vás pravda, to je pro vás reálné.“ Ostatní – obrovské množství plně kvalifikovaných pozorovatelů, zjistili, že co bylo pro ně pravdivé, bylo reálné v dianetice a scientologii. Jsou to oni, nikoli Ron, kdo ohledně těchto předmětů pronášejí tvrzení a kdo veřejně oznamují průlomové objevy dianetiky a scientologie.

Všimněte si, o jakou past s návnadou se tu jedná: Tvrdí se, že Hubbard vyzkoumal a vyvinul věci, o kterých ostatní zjistili, že jsou pro ně reálné. A tak církev přenáší břemeno z Hubbardových tvrzení z Hubbarda a církve na jednotlivé scientology. Aby se tomuto přenosu dodalo trochu důvěryhodnosti, církev nechává své členy psát „zisky“, ve kterých pronášejí tvrzení o prospěchu z používání technologie. Samozřejmě, když scientolog odmítne „zisk“ napsat, pošlou ho na Qual na intervium, které zaplatí ze svého. Navíc, odmítnutí napsat „zisk“ automaticky stopuje všechny další služby a tak i scientologa na „mostě“. Musí napsat „zisk“, pokud chce pokračovat po mostě.

Tvrzení církve, že Hubbard ohledně dianetiky a scientologie nikdy nic nesliboval ani netvrdil, je směšně a naprosto lživé. L. Ron Hubbard učinil ohledně nich obrovské sliby a tvrzení. Tvrdil, že dianetika a scientologie může vyléčit všechny psychosomatické nemoci, astma, alergie, vyhnat z těla radiaci, umožní lidem libovolně opustit své tělo, zvýší jim IQ atd. Jedním z nejodvážnějších tvrzení je pak (HCOB 8. dubna 1988), že scientologický „asist“ lze použít k přikázání mrtvé osobě, aby se vrátila do těla:

Reference: HCOB z 8. dubna 1988,
  ASIST „NAVRÁCENÍ K ŽIVOTU“
                TR instruktážní film č. 10, Asisty
Použití procesu: K použití na někom, kdo opustil tělo, tj. v situaci, kde, když se thetan nevrátí, tělo zemře.
Informace: „Vzít roha“ je slangový termín, který znamená „utéci nebo dezertovat“. V naší terminologii to znamená, že osoba vystřelí z hlavy. Skutečně opustí tělo, tj. bytost je opravdu pryč. Je rozdíl mezi tím, když thetan opustí tělo a když jde do bezvědomí. Když je osoba v bezvědomí, bude pořád dýchat a mít pulz. Ale když je pryč, může se pulz a dýchání zastavit.
Postup:
Když osoba vzala roha, můžete jí prostě nařídit, aby se vrátila a oživila tělo. Povely jsou směřovány k osobě a měly by být dávány v autoritativním tónu.
Mohl by to být jednoduchý povel:
„Vrať se zpátky a oživ toto tělo!“
Nebo by se mohlo osobě nařídit:
„Vrať se sem a převezmi své tělo! Okamžitě! Převezmi ho hned teď! Nařizuji ti to! Hned teď!“
Pokračujete v dávání povelů v Tónu 40. On je stále někde kolem a lze ho přinutit vrátit se zpátky.

 

Existují i jiné způsoby, jak osobu vrátit k životu. Můžete jí přemluvit. V jednom případě auditor prosil, že by si osoba měla vzpomenout na svého manžela, děti atd., bez výsledku. Vůbec ji k návratu nebyl schopen přimět. Nakonec řekl: „Mysli na svého ubohého auditora!“ Načež se vrátila a tělo zase oživila.
Jakmile jste člověka navrátili k životu, je to konec této asistovací akce. Samozřejmě podle potřeby je možné dodat člověku potřebné lékařské zvládání a další potřebné asisty, aby se dal zcela do pořádku.
Poznámky k provádění: Ten, kdo vzal roha, musí být zvládnut do tří až čtyř minut. Maximální doba může být 8 minut, ale v takové době už pravděpodobně dojde k fyzickému poškození. Dá se provést asist pro navrácení osoby k životu. Kdokoli, kdo se o to pokusí, musí jednat rychle.
Když někdo vzal roha, stále ještě existuje komunikační linie k tělu. Vždycky tam je, protože thetan je naladěn na vlnovou délku ridges daného těla. Proto, i když je thetan na šest vesmírů daleko, stále může skrz toto tělo komunikovat.

Pokud vám vadí datum této směrnice – 1988, dva roky po Hubbardově smrti – Hubbard o této schopnosti, vrátit mrtvého k životu, hovoří i v přednášce z roku 1972.)

Podívejte se na ten do očí bijící rozpor: Hubbard tvrdil, že scientologie dělá zázraky, a řekl, že jeho objevy jsou větší než objev ohně, kola a luku. A přesto jeho Church of Scientology prohlašuje, že Hubbard nic netvrdil a nic nesliboval. Církev ve skutečnosti nechává scientology podepsat prohlášení, že jim nebylo nic tvrzeno ani slibováno a že nic takového ani nedovodili z Hubbardových prací:

 Farníci by také měli podepsat prohlášení, jako součást zápisového formuláře, který podepisují všichni farníci, co jdou na služby, že jim nebylo nic tvrzeno ani slíbeno a že nic takového ani nedovozují z děl L. Ron Hubbarda.

Když čteme dál v nařízení Prohlášení členů personálu, vidíme, proč církev musí popřít všechna tvrzení a sliby svého Zakladatele:

 Důvod, proč toto nařízení vzniklo, pochází z revize minulých a současných soudních sporů, která naznačuje, že celá řada tvrzení vychází z údajného špatného výkladu, který jim byl dán ohledně hodnot scientologického náboženství. Samozřejmě ani nemluvíme o tom, že tito žalobci jsou obvykle profesionální žalobci, kteří doufají, že vydělají peníze nečestným útokem na organizace, úspěšné jednotlivce nebo bohaté lidi. Kupodivu takoví lidé by snad ani nemohli mít ze scientologie prospěch, protože ji chtějí poškodit: a tak se stává předem jasným závěrem, že takový člověk z ní nebude mít prospěch. Jejich procentuální výskyt je ve velmi malý, přesto se společnost v tuto chvíli zdá nakloněna zvýhodňování tvrzení takových lidí, i když lžou. Proto si na tuto věc musíme dát pozor.

Ve shora uvedené části jsou triky církve typické: církev nemůže pronášet žádná tvrzení nebo činit sliby ohledně toho, co Hubbard napsal nebo řekl, protože profesionální žalobci a SPčka taková tvrzení použijí, aby poškodili scientologii. To je do nebe volající pokrytectví, když vidíme, jak sama církev poškozuje své členy. Zejména Flag je v poškozování veřejnosti nemilosrdný, když používá povinné směrovací formuláře, které nutí veřejnost k návštěvě minimálně sedmi registrátorů (scientologických prodejců), když se zapisují na službu a odepisují ze služby na Flag Land Base v Clearwateru na Floridě. Scientologičtí registrátoři používají lichotky, vyhrožování, gang bang registrační cykly (nátlakové techniky s převahou několika registrátorů nad registrovaným), falešné sliby a ve všech dalších možných formách tiše schvalují všemožné, aby ze scientologů dostali jejich peníze. V tomto kontextu je , “Statements By Staff Members” (Výroky členů personálu) jen další částí nečestné podstaty jednání Church of Scientology:

  1. Vypadat, že nabízím scientologickou zázračnou a planetu zachraňující technologii, zatímco ve skutečnosti nic nenabízím ani nic neslibuji.
  2. Přinutit všechny scientology vzdát se svých zákonných práv jako podmínka k účasti na čemkoli v rámci církve.
  3. Nashromáždit co možná nejvíc peněz a zároveň se vyhýbat žalobám a žádostem o vrácení peněz, a to v co největší možné míře.
  4. Udělat z IAS statutů vyjádření nejvyšší oddanosti scientologa scientologii.
  5. Používat smlouvy, které učiní z „darů“ na IAS statuty věc povinnou a zároveň nerefundovatelnou.
  6. Tlačit na nákup obyčejných budov jako na extra důležitou součást záchrany planety.
  7. Nulová finanční transparentnost: Nikdy neříkat dárcům, jak se jejich peníze utrácí, používají nebo jak se s nimi vlastně zachází.
  8. Používání tvrdých trestů na členy Sea Orgu a personál, který nesplní finanční a produkční kvóty.
  9. Útočit na ty, kdo zveřejňují porušování lidských práv a informují o finančním predátorství Church of Scientology.
  10. Lhát podle potřeby, v souladu s Hubbardovým notoricky známým prohlášením 252:

„JEDINÝ ZPŮSOB, JAK MŮŽETE OVLÁDAT LIDI, JE JIM LHÁT. To si můžete zapsat velkým písmem. Jediný způsob, jak někoho kontrolovat, je mu lhát.“ – L. Ron Hubbard, „Z časové stopy“ – přednáška z června 1952, částečně zveřejněna v JOURNAL OF SCIENTOLOGY vydání 18-G, přetištěno v TECHNICKÝCH SVAZCÍCH DIANETIKY A SCIENTOLOGIE, Sv. 1, str. 418

— Jeffrey Augustine

 

Reklamy

Don Quijote de la Mancha se představuje:

Veritas Ingenio
Příspěvek byl publikován v rubrice Důležité informace, Všechny články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s