Hodnocení Scientologie

Tohle mi bylo posláno někým, kdo si v tuto chvíli přeje zůstat anonymní.

Není prohlášená SP a byla v nedávné době na liniích orgu. Shledávám to zajímavým, číst pozorování někoho, kdo byl uvnitř orgů VELMI nedávno. Přicházím k jiným závěrům o tom, co musí být uděláno, ale souhlasím s moha s z těchto pozorování. Prohlásil jsem mnohokrát svoje přesvědčení, že všechny dianetické a scientologické materiály by měly být dostupné online zadarmo a předmět bude žít, nebo zemře založeno čistě na jeho užitečnosti a ceně pro lidstvo).

Je poněkud uklidňující vědět, že v scientologii jsou stále lidé, kteří UMÍ myslet za sebe.

Hodnocení RE: Scientologie
Do určité míry, ex-Scientologové spadají do dvou hlavních táborů: Ti, co stále věří v LRH technologii a směrnice a ti, kteří shledali, že ten chlap byl blázen a kteří odmítli jeho celou práci. Bez ohledu na to, do kterého tábora patříte, Scientologie selhala ve svých cílech v posledních třech nebo čtyřech dekádách. Následující hodnocení označuje „Proč.“

V HCOPL, 30. června 1970, Serie Dat 11 „Situace“ LRH dává příklad „města ve kteém nikdo nežije,“ jako hlavní odchylku od ideální scény. Podobnosti mezi tím prázdným městem a Scientologickými orgy Třídy 5 jsou nepřehlédnutelné. Statistiky Orgu padají již přes třicet let a málo nových lidí prochází hlavními dveřmi. Mezitím, věk zbývající veřejnosti vzrostl do neslýchaných výšin. Z toho, co jsem pozorovala z první ruky a z nedávných obrázků, které jsem viděla v OT Sněmech a skupinách Ideálních Orgů, střední věk je přes 60.
Cosi je shnilého v Scientologii. Veřejnost odešla ve stádech. Divize 6 jsou nekompetentní, nebo neexistující a ti, kdož projdou předními dveřmi, to zřídka dotáhnou do Divize 4. Podle LRH, statistiky jsou vždy „drženy dole,“ „veřejnost miluje“ Scientologii a útlak přicházi zvnitřku organizace. Pokud se mu má věřit, církev je jasně vedena jedním, nebo více SP. Ale z nějakého důvodu, personál se k tomu nezná a otáčí se zády ke kumulujícím se zločinům a statistiky pokračují ve svém pádu. Co se děje? Jak se to stalo? Jak se dovolilo, že se objevila taková parodie?
Mohla bych vyjmenovávat outpointy a nespravedlnosti celý den – všechno od porušování KSW po nekompetenci, kriminalitu a útlak na vrcholu organizace. Otázka nicméně musí být položena: co dovolilo této degradaci se objevit. Co je to PROČ? Jelikož jsem studovala Scientologickou technologii etiky a udělala jsem Serii Dat Evaluator kurz, byla jsem dobře seznámena s „teorií strun.“ Tak jsem začala tahat.

LRH napsal hodně o správném „proč. Ze Serie Dat 19, Opravdové proč: „Proč = to základní, co je nesprávně, nalezeno povede k napravení statistik. Chybné proč = nesprávně označeno, co je nesprávně, aplikováno nepovede k nápravě.“ Serie Dat 23: „A SKUTEČNÉ proč, když použito a zvládnuto a když se s tím jedná, funguje jako magický koberec. Scéna se najednou stane potencialně lepší, nebo se nechá udržovat.“ A „ZJISTÍTE, ŽE KDE MÁTE SKUTEČNÉ PROČ, LIDÉ BUDOU SPOLUPRACOVAT NA CELÉ SCÉNĚ.“
Očividně, skutečné proč nebylo nalezeno a aplikováno managementem cíérkve – a jistě ne člověkem ve vedení, Davidem Miscavigem. Každé řešení, které předložil hrozivě selhalo a nevedlo k nápravě statistik. GAT1, GAT2, Basicy, SRD, Super Power a množství „ideálních“ orgů nezaplavili Scientologické kostely novými lidmi, tím méně, neudělali nové auditory – účel orgů třídy V podle LRH.
Nejdříve jsem si myslela že dostat se zpátky na správnou cestu je prostě záležitost vyčištění out-etiky a zbavení se SP. Jakmile by to bylo zvládnuto, všechno by se obrátilo zpět do „starých dobrých časů“ a zapadlo na své místo. Ale co pak? Co by zabránilo těm samým chybám, aby mařili celou práci znovu? Hlavně něco dřívějšího muselo způsobit ten propad – něco endemického, co tu je a bylo po mnoho, mnoho let. Zatáhla jsem za více strun.
Navzdory uhlazeným eventům a nafouklým statistikám, církev upadá už po desetiletí. A znovu, GAT1, GAT2 a Basicy byly předkládány jako řešení, které by obrátili štěstěnu Scientologie. Nic nefungovalo. I když vše obsahovalo dílo LRH, kontrolní listy a aplikace nebyly jeho. Vše porušovalo myriády směrnic, přičemž nejmenší z nich nebyly KSW a Tech Degrades. Co dovolilo veškeré této out-tech a off-smernicím se mmnožit a proč vyvstalo tolik proti Scientologické PR v nedávných letech? Podívala jsem se znovu na hlavu organizace.
Skalní členové si myslí, že Miscavige je lepidlo držící Scientologii pohromadě a nebýt jeho neúnavného úsilí, IRS by dávno pozřela církev již před léty. Ostatní si myslí, že je to vtělený ďábel. Podle LRH, všechno, co musíme udělat, je podívat se na statistiky. Když to udělám, je tu jen jeden závěr: je to planoucí SP, jasné a prosté. Ale co? Co mu dovolilo usurpovat a udržet si tolik moci? Co dovolilo SP převzít a kormidlovat loď po téměř čtyři desetiletí? Musela jsem zatáhnout za více strun. Bylo tu něco dřív.
Tak jsem tahala a tahala, až mi nakonec došly struny. A hádejte co? Dorazila jsem ke staroušovi samotnému. Pád Scientologie je zakořeněn v LRH vlasní technologii a směrnicích. Nějak, Ron byl zodpovědný za úpadek a ubohý stav současných událostí. Dovolte mi vysvětlit.
Přes veškerou Ronovu genialitu, štědrost a hravost, existuje u toho člověka dobře zdokumentovaná temná strana. Ne vždy stanovoval dobrý příklad a ne vždy bral zodpovědnost za své chyby a přešlapy. Uměl být velmi krutý. Byl to člověk plný protikladů. Na jedné straně, napsal směrnici o spravedlnosti, laskavosti a jak oslovovat útlak. Na druhou, ignoroval svou vlastní radu, nestanovil dobré příklady chování a zneužíval ostatní. Příběhy o něm kolují, jak zamykal děti na lodi, kde se zamyká řetěz kotvy a házel personál přes palubu Apolla. Jako mnoho géniů, uměl být manio-depresivní- nebo převálcovaný svojí bankou. Byl neuvěřitelně produktivní ve svých manických fázích. V jiných chvílích ho jeho aberace dostaly.
Určení viny u LRH jde proti každé buňce každého věrného Scientologa. Tím říkám, ten muž musí sdílet zodpovědnost za vytvoření prostření, které dovolilo útlaku, aby se objevil a uškrtil církev.
Na jedné straně, LRH formuloval směrnice a organizoval církev přesně tak, aby se zabránilo momentální situaci. Na druhé, šeky a peníze a organizační struktura, která byla k tomu, aby se zajistilo, že všechno bude prosperovat a kvést nefungovala. Něco v té tech a směrnicích dovolilo utlačovatelům vrazit nohu do dveří a převzít. Co se stalo? LRH a jeho Tech a směrnice nejsou perfektní a on ne vždy pil vodu, když ji kázal.
Co jsou to za akce a směrnice, které přispěly tolika defektům a zanechaly šíleného muže u kormidla? Existuje vůbec nějaký problém? Vsaďte boty, že existuje.
Začněme na začátku.

Kontrola a poslušnost
Možná největší kousek puzzle, který způsobil Situaci, bylo dávání armádních vzorů do církve. LRH sloužil v námořnictvu v druhé světové válce a byl přitahován k jasné, ne-nesmyslné preciznosti, s jakou fungovalo. Co ho nicméně frustrovalo, bylo přijímání rozkazů od lidí jasně ne jeho intelektualní úrovně.
Jeho řešení: Vytvořit vlastní organizaci a učinit se hlavním velitelem. Ron byl chytřejší, než kdokoli okolo. Udělal si vlastní směrnice a vydával vlastní rozkazy.
LRH obsáhl vojenskou kulturu a vybudoval svoji novou církev v námořnickém názvosloví: kapitán, komodor, náčelník a supercargo, abychom jmenoval pár. Oblékal svůj personál do vojensky vypadajích uniforem, včetně nárameníků, černých naleštěných bot a medajlí připnutých na hrudi. Cíle byly stanoveny. Dělaly se drily. Vojsko bylo cvičeno každý den. Tajemníci a ředitelé vydávali programy a povely. Produkce byla měřena a zaznamenávána do grafu. Vše s militantní dovedností.
Nedokončené cíle nebyly tolerovány. Nedostatek produkce byl neomluvitelný. Těm, kdož nesplnili své cíle byly přiřazeny nízké kondice.
Rozkazy se poslouchaly, nikdy nebyly zpochybňovány. Nadřízeným se odpovídalo „Ano, pane!“ „Ne, pane!“ Podle polních soudů, neposlučný personál byl sezazen a nasměrován na etiku, kde dostali security checky a důkazní komise. Nebo hůře: přesunuti do Rehabilitation Projects Force—the RPF – na rok nebo dva drhnutí porcelánu a spár kartáčky na zuby.
Veřejnost byla buď s ním, nebo proti němu. Nebylo nic mezi. Psal slavně: „Když se někdo zapíše, považujte ho tak, že sezapsal po trvání vesmíru…“ Ti, co odešli, byli prohlášeni za utlačovatelské a skupina se jim vyhýbala.
LRH vyžadoval kompletní, nezpochybnitelnou důvěru a podvolení se. Psal, že jeho autoritářský systém je jediná funkční metoda dosažení cíle pro lidstvo. Rok za rokem, přicházel s funkčními řešeními na věci, které strašily lidi po milenia. Vysvětlení a metody ostatních obsahovali osudové vady, chyběli jim části a končili v selhání.
Ale církev není armáda. A org není vojenská základna. Náboženství jsou pro duchovní osvícení, léčení a odpovídání základních otázek života. Armády jsou k vedení válek a obranu zemí zbraněmi a bombami. Sňatkem církve s armádou, kněze s generálem, byl sňatkem pekelným. Míšení vědy mentálního zdraví s uměním války bylo odsouzeno k zániku. I tak, LRH tyto dva protichůdné koncepty zkombinoval.
A tedy, problémy Scientologie se vyvinuli z tohoto militantního postavení mysli a vydláždili cestu k tomu, aby církev byla uchopena a zbořena podobným militantním nadšencem.

Udržování Funkčnosti Scientologie
Jednen z prvních datumů, které je natlučeno novému Scientologovi do hlavy je to, že veškeré znalosti, které za to stojí, byly objeveny LRH. Zřídkaco jiného má nějakou hodnotu. „Přispění“ ostatních v poli Dianetiky a Scientologie skončily pohromou. Zpochybňování technologie a směrnic není tolerováno. Diskutování materiálů s ostatními je overt.
Udržování Funkčnosti Scientologie – KSW – je první směrnicí ve všech scientologických kurzech a pokládá základ pro LRH filozofii ohledně znalostí a běhu organizace. Může být také nejdůležitějším kusem indoktrinace a základním kamenem pro nezpochybnitelný diktát, když ne oddanost a poslušnost.
V KSW, LRH píše: „Celá agonizovaná budoucnost této planety, každý muž, žena a dítě na ní a váš vlastní osud po nekonečné triliony let závisí na tom, co tady a teď uděláte s a v Scientologii. Farníci jsou vedeni k víře, že Scientologie, jak je napsána Ronem, je jejich jedinou nadějí na spásu a tedy pokud nebudou následovat jeho diktát PŘESNĚ, jsou navždy ztraceni. Příklady věcí, které nedávají smysl, nebo se zdají být nefunkční, musí být pronásledovány instruktory, supervizory a výkonnými „se zuřivostí“. Pokud se lidé prostě „zvednou nad dominanci banky“ a následují Ronovi instrukce do písmene, „dosáhnou svobody a rozumu.“ Scientologie a její diktát je jediná naděje Země. Scientologie musí být udržena funkční za každou cenu.
KSW nezanechává žádnou myšlenku, že by mohla být vylepšena ostatními. Ve skutečnosti, podle LRH, takový návrh, „když je akceptován a jedná se podle něj, by vyústil v kompletní destrukci veškeré naší práce, stejně jako duševního zdraví PC.“
Blud tohoto tvrzení je odhalen v množství příkladů. Kdyby Henry Ford jednal podobně, všichni bychom jezdili kolem v Modelu T. Namísto toho, tisíce a tisíce designerů, inženýrů a vědců přispěli ve výrobě moderního automobilu
Mnoho armád prohrálo válku kvůli neschopnosti změnit se a vyvíjet nové strategie. V jejich porážce, Britové ve válce o nezávislost měli na sobě jasné rudé kabát a stály v dlouhých řadách v otevřených polích. Podobně, pád náboženství je v jeho neschopnosti se vyvíjet. Jakmile je „svatý“ text přepsán na papír, nemůže být změněn. Toto jsou slova boží. Změnit jediné slovo by byla svatokrádež.
Podobně, KSW nezanechává místo pro debatu o technologii nebo směrnicích. Co je napsáno, to je napsáno. PL a HCOB musí být následovány bez otázek. Pokud to LRH napsal, je to pravda. Všechno ostatní je řeč banky.
Zrovna jako armádní generál, nebo jako Bůh, hlava Scientologické Církve je nezpochybnitelná a nedotknutelná – jak její zakladatel, LRH, tak její momentální velitel, David Miscavige.
Nepřátelé
Zrovna jako většina národů s velkými armádami, církev potřebovala nepřítele – někoho nebo něco, co způsobilo všechna její trápení a která by distraktovala její následovníky od pohlédnutí na to, co se děje uvnitř, příliž z blízka. AMA, psychiatrie a IRS zapadli do popisu přesně.
Po léta církev vedla válku s medicínským průmyslem a jejím nejďábelštějším odvětvím, psychiatrií. Podle LRH, zlí psychiatři jsou zodpovědní za ubohý stav lidstva, nejenom na této planetě ale skrz galaxii. Po triliony let, psychiatři mažou paměť a implantují do myslí povely, aby udělali bytosti více poslušné, jednodušeji kontrolovatelné a manipulovatelné. Na Zemi, IRS vede válku, aby svrhla církev tím, že je přiměje platit daně z jejich širokých držav.
Zrovna jako v armádě, toto pomohlo vytvořit „my vs. Oni“ mentalitu. Jsou Scientologové. A jsou ne-scientologové „wogové“ jak jsou adresováni církevními příslušníky. Ti první mají tech, která nás má osvobodit; ti druzí – pokud se nás nesnaží aktivně oddělat – mají být litování. Scientologivé jsou nadřazené bytosti – „upstats.“ Wogové nejsou. Když odměňujete statistiky nahoře, dostanete statistiky nahoře. Když odměňujete statistiky dole, dostanete statistiky dole. Jsou Scientologové. A pak jsou ostatní. Něco jako Zelení Bareti!
Studijní Technologie
Hned potom, co uděláte KSW, naučíte se, jak studovat.
Nerozumíš něčemu? Najdi si nepochopené slovo – svoje „MU“. Tech je správná. Vždycky. Navzdory tvrzení, že Scientologie není perfektní a je pouze „funkčním“ řešením, LRH tech a směrnice se pokládají za bezchybné, stoprocentně efektivní a ne otevřené diskusi. Snaha vysvětlit tech nebo směrnici je považováno za „slovní tech“ a je to zločin. Když něco nedává smysl, student má MU. Nebo to ta osoby „nevyřešila“ demo kitem. Nebo přeskočila gradient. Nebo je ovlivněná a potřebuje být přesměrována na Etiku pro sec-checking a přiřazení nízkých kondic.
Scientologové jsou učeni, že jakákoli „ne-optimální“ reakce během studia je výsledek MU, nedostatku masy, nebo přeskočeného gradientu. LRH tři „překážky ve studiu“ přispěly velmi k pádu církve tím, že nedovolili možnost nedokonalého autorství. Diskuse výhod, chyb, nesourodostí bulletinu nebo směrnice není dovoleno. Všechno, co Ron napsal je předjímáno jako perfektní. Něco nedává smysl, od studentů se očekává, že použijí demo soupravy, dokud to smysl nedá.
Jsou ještě jiné bariery vedle LRH velké trojice? Pár přichází na mysl:
Víra, že autor je bezchybný a neomylný, ať už je, či není, je překážkou k analytickému myšlení.
Autorovo dílo obsahuje outpointy a nelogičnosti – záměrně či nikoli – to je další překážka. Příklady jako:
Falešná data, lži, poloviční pravdy.
Opomenutá data.
Věci mimo sequenci.
Podobnosti, které nejsou podobné.
Stejnosti, které nejsou stejné.
Příklad: Kočky a psi jsou chlupatí, čtyřnozí savci, se dvěma očima a nosem. Tedy, jsou tím samým stvořením. Atd.
Ne-perfektní, nebo nepřesná slova autora mohou být brzdou v učení.
Autor dává čtenáři svá vlastní nepochopení.
Chybná gramatika.
Divná struktura vět.
Klikacené, ne-lineární prosa.
Zastaralý způsob psaní činí studium obtížným a ne-jednoduše přístupným pro současné čtenáře.
Přeskočený gradient autorem je také bariera:
Příklad: Matematická chyba, ve které se dělení učí před sčítáním, odčítáním a násobením
více barier zahrnuje:
Diskuse, kterou má studující student zakázanou, nebo je od ní odrazován.
Netolerance různých pohlednů učitelů, personálu a ostatních studentů.
Kritické (analytické) myšlení není dovoleno.
Čtení jiných zdrojů není povzbuzováno, nebo dovoleno a je to považováno za out-etiku.
Fyzické outpointy, které zabraňují optimálnímu studování:
Nedostatek spánku.
Chabá výživa.
Špatné zdraví kvůli nemoci, nevolnosti, neduživosti a nedostatku cvičení.
Genetika (?): nízké IQ, retardace, autismus, atd.
Ne-optimální prostředí je brzdou ve studiu:
Příliš teplo; příliš horko
Nepohodlné židle
Příliš mnoho lidí
Hluk
Pach
Mnoho faktorů přispívají k chabému učení se. Trvání na tom, že určitý text je perfektní a bez chyb je možná největší barierou ze všech.

Účel světí prostředky
„Největší dobro pro největší počet dynamik“ a „toto je naše poslední šance“ jsou dva příklady LRH zásad, které management a personál používá, aby ospravedlnil jednání bez rukaviček. Nicméně, jakkoli pravdivé tyto výroky jsou , přispěli k mentalitě, která říká, že účel světí prostředky. Poskytli personálu licenci na lhaní, klamání, zneužívání a použití jakýchkoli nutných prostředků aby „dostali svůj produkt. Planeta nemá moc času. Je to teď, nebo nikdy. Když rozbijeme pár vajec, abychom odvrátili věčnost temnoty a útlaku, tak budiž. Toto je poprvé v kvadrilionu let, kdy můžeme rozbít cyklus reaktivní mysli a navrátit se do přirozeného stavu.
Příklady zahrnují: rozdělování rodin a způsobování nepředstavitelných ztrát nucenou diskonekcí; přemlouvání lidí, aby oškubali účty na důchod, aby se postavil most a nové budovy; a zbavování se členů Sea Orgu příliš starých, aby produkovali. Mohla bych pokračovat dál a dál.
Nic není důležitější, než Scientologie a „clearování planety.“ Chcete nové auto, abyste se dostali do práce? Zaplatit synovi vzdělání? Dát si na stranu rezervy peněz na důchod? Jste prostě efekt společnosti, absorbovaný v akumulování hmotného bohatství a PTS vůči střední třídě. Nic není více důležité, než stoupání po mostě jak nejrychleji jen je to možné. Neexistuje ospravedlnění k utrácení peněz za cokoli jiného, než Scientologii. Účel světí prostředky.
Jako ve válce, vedlejší škody jsou očekávány. Pár nevinných okolostojících chycených v přestřelce je malá cena k zaplacení, když je v sázce budoucnost celé planety.

Zodpovědnost
Scientologie jde ve velkém na zodpovědnost: zodpovědnost za sebe, své akce a za ty ve své bezprostřední blízkosti. Když jste opravdu, opravdu zodpovědní, jste čemu se říká „pandeterminovaný“ a jste zodpovědný za celý vesmír.
Tedy jestli nějaký kousek tech nebo směrnic nedává smysl, nebo rozkaz od seniora se zdá být „mimo“, příslušník církve, nebo junior je vždy tu, abyste ho mohli obvinit. On je zodpovědný. Je sním něco špatně, něco, co nemůže vidět. Tečka. Když nalezení MU, nebo přeskočeného gradientu záležitost nevyřeší, musel porušit jeden, nebo více morálních zásad. V hantýrce církve: overty.
Církev nikdy nechybuje. A rozšířeně, ani její personál – neboť oni jsou nejzodpovědnější lidé na planetě. Přesně jako voják, který riskuje svůj život pro dobro své země, Scientologičtí členové personálu pracují pro dobro galaxie sedm dní v týdnu, zatímco je jim placeno o trochu více, než nic. Zpochybňovat jejich akce, nebo jejich motivy – jejich oběť – to se prostě nedělá.
Tento mentální postoj také přispěl k pádu Scientologie
Předně, Scientologická církev musí být reorganizována a běžet ne-militantním způsobem, pokud se má napravit a uspět. Musí přestat útočit proti nepřátelům. Lidem musí být dovoleno volně diskutovat a zpochybňovat LRH tech a směrnice beze strachu z trestu. Momentální lídr církve, David Miscavige, musí sestoupit dobrovolně, nebo být odstraněn. Všeobecná amnestie musí být věnována všem ex-Scientologům. Církev musí přiznat svou vinu za roky zneužívání a vzít zodpovědnost za své akce.

Reklamy

Don Quijote de la Mancha se představuje:

Veritas Ingenio
Příspěvek byl publikován v rubrice Všechny články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s