Strach: Co pohání Scientologickou Církev……….

Nový kus od autorky, která nedávno postovala hodnocení Scientologie.

Náboženství prochází skrze cykly. Začínají jako domněle benevolentní a neškodné organizace se záměrem vylepšit podmínky a zodpovědět základní otázky života. Po chvíli se, nicméně, mnoho – někteří by řekli všechna – zvrhnou v přísně kontrolované praktiky ovládané strachem za účelem kontroly jejich členů a upevnění mocenské základny.

Scientologická církev následovala tento vzor a je nasáklá kulturou strachu, který prostupuje každý aspekt organizace, od nové osoby, zrovna začínající v Div 6 – oddělení pro veřejnost, až po ostříleného veterána znovu studujícího svůj Studentský Klobouk. Počtvrté.

Strach z diskonekce

Možná největší kontrolní mechanismus ze všeho je diskonekce. Ať už rodina nebo příbuzní, nebo přátelé a známí, ta myšlenka na to, že nikdy již nebudete komunikovat s lidmi, které milujete nejvíce, je děsivá.

Člověk je zvíře, co žije ve smečce. Většina upřednostňuje být členem skupiny. Podle LRH teorie Dynamik, skupiny jsou nástrojem v lidském přežití. Od chvíle, kdy osoba vstoupí předními dveřmi jejího místního ORGu, personál Scientologie je tu, aby poskytl spojenectví a podporu.

Velmi brzy nicméně, si člověk uvědomí, že ten samý personál je až příliš ochotný zrušit členství za to, že někdo překročil čáru. Strach z vykopnutí ze skupiny může být děsivý. Ve skutečnosti, dostat kopačky může být devastujcí. (Ed. : Ve skutečnosti, dostat kopačky je OSVOBOZUJÍCÍ)

Strach s pohrdání a nepřijetí za to, že nehrajete hru ÚPLNĚ

Od Scientologů se čeká, že nebudou dělat nic jiného, než to, co je přísně vyžadované a schválené managementem. Přispívat do skupiny a stoupat po mostě tak rychle, jak je to jen možné, jsou cíle. Všechno ostatní na cestě je považováno za out-etiku tedy neetické.

Strach ze zklamání skupiny tím, že nenavštívíte eventy spadá do této kategorie. Vyplnění průzkumu po eventu nějak jinak, než se zářnou chválou je podobný strach.

Strach ze skupiny, která na vás bude pohlížet shora za to, že jste nedarovali dost do fondu „ideálního“ orgu je pocit, který mnozí z nás zažili. Nepomáhat zařazovat složky v CF je jiný příklad. Vina z nedělání „nových a zlepšených“ verzí kurzů, které jste dělali před rokem je další věc.

Nežití podle vysokých standardů Scientologie může být skutečný strach

Strach z Etiky

Pochybuji, že nějaký Scientolog nezažil strach z toho, že bude nasměrován na Etiku. Od přejití MU – nepochopeného slova, až po zpochybňování HCOB – technického buletinu, až po to, že zůstáváte spojeni se Strýčkem Harrym, žádný zločin není pro HCO – Hubbardova komunikační kancelář – dost malý.

MAA / etický komisař v Sea Orgu/ je jako příslovný kreslený ďáblík šeptající do ucha nějakému chudákovi. „Raději to neděleji, nebo půjdeš na Etiku!“

Scientologie udělala z posílání na Etiku základní věc. Vše, co musíte udělat, je zapsat se na službu. Setkání se s EO- etický komisař nebo MAA je krok na všech směrovacích formulářích! Je očekáváno, že každý má overty a zatajení – činy proti přežití.

Strach z toho, že vám přiřadí nízké kondice se objevuje až příliš často. To, že se musíte plazit a nadělat co jste údajně zkazili nebo neudělali, než vás skupina akceptuje zpět, může být ponižující. Strach, že budete muset „zvládat, nebo se odpojit“ od přátel nebo rodiny je dost na to, aby se zapnuli fyzické reakce.

Zpovědi původně zamýšlené k tomu, aby odebrali břímě z něčí duše, metamorfovali do gestapáckých výslechů zaměřené na odkrytí věcí, které nejsou pro církev lichotivé.

Nejen ponižující, nedůstojnost toho, že musíte sedět před pokryteckým MAA, který je o 30 let mladší, než vy, může být důvod pro strach. Mnoho se bálo, že když nenapráskají kamarády, dostanou podle Ronových směrnic o reciprocitě stejné tresty a nízké kondice, jako pachatel.

Strach ze stanutí před Důkazní Komisí a Etickými soudy je pro některé ultimátní hrozbou.

Chronický strach, že veškeré vaše problémy pramení z quadrilionu let overtů a out-etiky je to, co ostatní pohání vzhůru na mostě.

Strach ze zpochybování o Tech, Směrnicích a LRH

Zpochybňování tech – Hubbartova technologie, směrnic, nebo LRH se v Scientologii nedělá ze strachu, že budete posláni na Review nebo Etiku, musíte prostě opatrně našlapovat, dokonce i když o těchto předmětech mluvíte s přáteli. Jediné chybné slovo se může stát předmětem KR (uvědomovací zpráva), výletu k etickému důstojníkovi a nízkým kondicím.

Na církev postavenou na komunikaci, množství Scientologů je nuceno nekomunikovat je astronomické.

Strach z Páchání Overtů a Zatajení

Předmět overtů a zatajení v Scientologii je obrovský. Neb jen když se člověk přizná ke svým hříchů a stane se úplně „čistým“ může doufat v dosažení duchovní spásy – a získat skutečné OT schopnosti.

Mnoho se obává, že spácháním dokonce maličkosti je zátarasa ke svobodě. Většina začala věřit, že neodhalení ČEHOKOLI, ať už to následuje overt či nikoli, je zatajení.

Nezáleží, jestli to byla prostě jen myšlenka, nebo úvaha. Zatajovat COKOLI před Scientologickým terminálem je out-etika a předmětem k trestu. „Lvi a tygři a medvědi, achich!“

“Lions and tigers and bears, oh my!” (pozn. Překladatele: citát je z „Čaroděj ze země OZ“ a znamená, že se někdo obává hrozby, o které pravděpodobně jen kolují zvěsti)

Strach z porušení Study Tech

Strach z toho, že člověk přešel neopchopené slovo, přeskočil gradient, nebo neudělal dostatečně demo, aby pochopil koncept, je téměř neustálý zdroj úzkosti pro mnoho studentů. Nedokončení kurzu do čtvrtka do dvou je navracející se zdroj stresu – když ne přímo sváru!

Strach z objasňování Metodou 9 plní mnohé hrůzou.

Ale zdaleka největší strach ze všeho: supervizor vidí někoho zívat!

Strach z toho, že si nikdy nezvládnete Ruinu

Podle LRH a jeho „Diseminační Formule“, každý, kdo vejde v posvěcené haly Scientologie má ruinu (a „něco ohledně toho musí být uděláno.“)

Strach z toho, že tato ruina nebude zvládnuta, je často to, co pohání členy z jedné úrovně na druhou. Registrátoři a Ředitelé procesingu mají rádi ujišťování PC – člověk, který není Clear, že jejich pochyby a negativní myšlenky jsou prostě banka projevující jejich další úroveň případu. (Nic co by tucet intenziv nezvládl!)

Strach z nedostatku dobrého metabolismu nebo nedostatku spánku

PC a jejich Ředitelé Procesingu a auditoři přišli s více šílenějšími řešeními, aby způsobili pád jehly před tím, než začne sezení, než má pouliční pes blech. Strrach z toho, že nebudete mít dost spánku a metab nebude dobrý je reálný komukoli, kdo kdy slyšel „toto je sezení.“ Starší a méně energetiční PC, jejichž metabolismus není to, co kdysi, jsou obzvláště náchylní k tomuto strachu.

Strach z toho, že propálíte své hodiny a neukončíte

Kolik z těch, kteří kdy drželi pár plechovek, se strachovali, že nebudou mít dost hodin, aby ukončili proces? A strachovali se, že si budou muset sednout před registra a vymačkat další kreditní kartu poté, co získali ve včerejší pozdní noci souhlas ručitele?

Pro mnohé, nevydělání dost peněz na most je skutečný strach. Mnozí opustili své milované práce, aby mohli mít neuspokojivou práci s větším finančním ohodnocením, aby dosáhli duchovní svobody.

Strach z toho, že u Examu nebude F/N

Kolik lidí sedělo před Examinorem, čekajíce, jestli jejich jehla bude plovat? A čekali. A čekali. A čekali. A přemýšleli, jestli by měli říct ještě něco jiného. Strach z obávaného RED TAG! / Red Tag vznikne, když vám po auditorském sezení neplave jehla/ Ustrašení, že něco bylo téměř odhaleno a bude se muset koupit další intenziva. A že se budete muset vrátit další den. A ten potom. A budete nasměrováni na Review. Nebo, bůh chraň, Etiku!

A šéf vám dal jenom jeden den volna.

Strach z toho, že co bylo odhaleno v Auditingu bude použito proti vám

Důvěrnost v Scientologii je mýtus. Polní skupina, mise, třída V org auditoři, Ředitelé Procesingu, Csové, personál Qual, Etičtí důstojníci, ti, co dělají Souhrn Chyb ve Složce. Cokoli řečeno v sezení bude pravděpodobně čteno celou hordou staffu. A to je teprve začátek.

Jakmile byly složky poslány po liniích vzhůru, do pokročilého orgu, množství cizích lidí se probere jejich svatým obsahem. Myslet si, že staff mezi sebou nediskutuje, co četli, je naivní.

Vydírání – obzvláště vyloučených Sea Org členů – je církví praktikováno. Strach, že co řekl člověk v sezení bude použito proti němu je jeden důvod, proč více ex-Scientologů nevyjde ven a nepromluví. Strach z „Férové Hry“ je příliš reálný. /Fair game je označení pro pronásledování odešlých scientologů ze scientologie. Ve zkratce, je to lživá kampan proti vám ve vašem životě a okolí ve kterém žijete. Údaje k těmto kampaním jsou většinou získávány z vašich auditovacích dokumentů, které, jak tvrdí scientologická ´´církev´´ podléhají zpovědnímu tajemství./  

Strach z toho, že člověk nevzal dost zodpovědnosti za záchranu planety

Scientologie je poslední a jedinou nadějí lidské rasy na spasení. Pokud člověk neudělá vše, co může, aby pomohl vyklírovat planetu, není jen prostě mimo svou etiku, ale riskuje, že bude muset věčně bloudit v temnotách neznámého vesmíru. Pokud se opravdu fláká, čelí tomu, že bude tělesně elektronicky přilepen k nějakému cizinci.

Člověka učí, že „nehraní hry“ je overt a je barierou k duchovnímu pokroku. Člověk nemůže jít OT, aniž by přispěl – ať už připojením se k místní OT komisi, nebo darováním náklaďáku peněz do jedné, nebo více církevních početných přidružených organizací. Letět na Flag bez tlusté peněženky je bláznovství.

Strach z diseminace; Strach z ne-diseminace

Diseminace – rozšiřování – může být děsivá. Nediseminování je overt! Vězte toto: kdyby člověk skutečně věřil a byl si absolutně jistý, že Scientologie je stoprocentně pravá a jednoznačně by vyřešila kamarádovy problémy, dostal by toho kamaráda do orgu. Jelikož se děje jen málo či žádné FSM nových lidí, členové církve musí mít vážné pochyby – co se týká hodnoty a efektivity tech, směrnic a managementu.

Členové církve se očividně bojí, že jejich přátelé nebudou zvládnuti a budou odpuzeni mnohými praktikami, se kterými oni sami nejsou ok. Odhalení skutečné ceny za stoupání po mostě je zcela nekonfrovatelné!

Strach, že tu není žádná jiná technologie pro zvládání sám sebe

Psychiatrie, psychologická poradna, organizace o svépomoci a ostatní náboženství, kdy ne pouhé „ostatní praktiky“ jsou nepřátelé církve. Podle Udržování Scientologii Funkční, neexistuje žádná jiná technologie k osvobození člověka. Tečka. Když nenásledujete Ronův předpis na spasení do písmenka, jste v podstatě v háji. Na věčnost! Smůla chlape.

Strach z života mimo církev

Opustit Scientologii může být strašidelné. Život mimo církev může být obzvláště děsivý Sea Org členům. Jejich hodnost a složka obsahuje jen málo schopností, které se dají použít v moderním světě. A tak, vyhlídky na zaměstnání jsou chudé. Mnoho bylo nuceno odejít s málo, nebo žádnými a s malou, nebo žádnou pomocí od rodiny, přátel, nebo příbuzných.

Mnozí ze staffu vyrostli v Scientologii a mají jen málo reality o vnějším světě. Znalost života za isolovanými zdi církve může být velmi limitovaná. Mnozí zmalátněli z roků indoktrinace.

Pro veřejnost také, žít bez „vedení“ od církve může být děsivé.

Strach z toho, že uvidíte, nebo uslyšíte něco zakázaného

Scientologové musí být bdělí kvůli strachu, že uvidí, nebo uslyší nějaké tabu. Internet je přecpaný webovými stránkami a blogy hemžícím se „černou PR.“ Nejenom, že navštívení těchto stránek je katastrofa, takový čin se automaticky stává zatajením.

Rozhovoru s ex-Scientologem je nejlépe se vyhnout. Hovor s prohlášeným Scientologem je půda pro zásah Etiky. To, že vidíte jednoho z nich cupkat dolů po chodníku je pro vás důvod přejít přes ulici.

Scientologové jsou učeni se bát nebezpečné společnosti.

Strach z Davida Miscavige

I když se Miscavigův útlak táhne skrz organizaci, Sea Org členové jsou ti nejpříměji ovlivněni jeho vztekem, šíleností a pomstychtivostí. Strach z  democe, RPF, nebo vhození do Díry musí být hmatatelný.

Ze všech těch příběhů o jeho zneužívání a krutostech, ti okolo něj musí operovat v neustálém stavu strachu, nepřekvapilo by mě, kdyby Sea Org členové byli obzvláště ve strachu z přesunutí na Int Základnu mimo Hemet.

Strach Scientologie, že někdo zjistí, kdo tuhle sračku napsal!

I když mě příliš netrápí, jestli dostanu cedulku SP, nebo ne – předpokládám, že je to jen otázka času  přiznávám se ke strachu ze Scientologie, hrabající se mými záležitostmi. Na jednu stranu, nemám co skrývat. Na druhou, církev je slavná rozšiřováním lží o lidech a nepotřebuji stress z toho, že mě budou pronásledovat psi OSA.

Tedy:

  1. a) Jsem ta samá osoba, která napsala „Hodnocení Scientologie“, kterou Mike postoval na své stránce 11. května
  2. b) Mám málo naděje jakéhokoli druhu ohledně smysluplné reformace církvě; a
  3. c) Navzdory dohadům o opaku, jsem zcela OUT
Reklamy

Don Quijote de la Mancha se představuje:

Veritas Ingenio
Příspěvek byl publikován v rubrice Všechny články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s