TAKTO SCIENTOLOGICKÁ SEKTA ZNIČILA MOJI RODINU – Část I

Publikováno Pracovníky Akademie v zneužívání Přerušení Vztahů v scientologii Flavio LugliMentální manipulace, Odhalení o scientologii, Zneužívání v scientologii , Mentální kontrola v scientologii, Scientologie ničí rodinyhttps://accademia8008.wordpress.com/category/scientology-distrugge-le-famiglie/, Scientologie jako sekta, scientologické násilí na rodině.

12341222_1497111443925688_7935000277552296656_n-1

Můj syn Flavio se narodil v roce 1977 a druhý syn, Tiziano, se narodil v roce 1978, když jsme já a Claudio pracovali pro Scientologickou církev jako zaměstnanci, konkrétně v Sea Organization (SO) (Mořské organizaci) od roku 1974 do roku 1982.

U Flavia byla od dětství jasně patrná silná touha pomáhat ostatním, tudíž nás nepřekvapilo, když se rozhodl, že také vstoupí do Sea Org.

Byla jsem tedy nesmírně šťastná, když jsem se dozvěděla, že v roce 1997 podepsal v organizaci svou smlouvu na miliardu let nejvyššího stupně Flag, protože jsem považovala to místo, kam vstoupil a kde bude pracovat za nejzdravější (nejopravdovější, nejčistší) na světě, za místo, kde bude moci dosáhnout nejvyšší úrovně výcviku a auditingu.

Jak jsem se mýlila ……………..

Já jsem byla v daném okamžiku ve Flagu kvůli studiím, když za mnou Flavio přišel, aby mi novinu oznámil.

Naprosto mě však zarazil způsob, jakým mi to řekl. Byl to pro mne nesmírně bolestivý okamžik a to do té míry, že tu scénu jasně vidím doposud. Flavio se na mě díval psím pohledem, jeho oči vyzařovaly hlubokou zášť vůči mně, jako bych se najednou, v jediném okamžiku, změnila v jeho očích z milující matky na úhlavního nepřítele.

Flavio se zcela změnil, situace byla nesrozumitelná a byl to pro mne obrovský šok. Co se mohlo stát za těch několik málo hodin? Když jsme se viděli naposledy, rozloučili jsme se jako vždy v naprosté harmonii!

Moje mysl se snažila najít racionální odpověď, ale nenacházela jsem jí v ničem, o čem jsem věděla, protože jakákoliv domněnka se jevila naprosto nesmyslná!

V této době jsem zůstala ve Flagu jeden rok, Flavio mi za celé období nezavolal, ani mě nenavštívil, za celý ten rok se mi podařilo strávit s ním možná čtyřicet minut, i když jsme žili od sebe několik set metrů, on spal na ubytovně pro personál, já jsem byla na hotelu.
Pokusila jsem se mluvit se svým synem třikrát, ale pokaždé to bylo nemožné: byl vždy podrážděný do té míry, že mu bylo špatně, působil odmítavě, i když jsem se snažila přiblížit se k němu a jednat “v rukavičkách”.

V následujících 13 letech strávených v SO byly vztahy s Flaviem velmi chladné a sporadické: když nám volal, bylo cítit, že to dělá proti své vůli, řekla bych “kvůli obdržené milosti”, jeho telefony byly velmi krátké a zamlžené, obsahovaly hovory o “pěkných cestách a pěkném počasí”, jako by musel neustále řešit nějakou domnělou situaci PTS vůči nám.

My jsme Flaviovi do jeho kanceláře v pokladně, kde pracoval první tři roky, volat nemohli, protože nás od toho odrazoval, neboť to bylo považováno za rozptylování. Ze stejného důvodu nemohl Flavio, stejně jako ostatní, vlastnit mobilní telefon, výjimku tvořili  „registrar“, pracovníci pověření “shromažďováním fondů”, přesněji řečeno vymáháním peněz od věřících.

Tudíž jak já, tak Claudio jsme těch dlouhých 13 let žili zcela v zajetí  očekávání této “milosti” od Flavia, jeden telefon přibližně každých 15 dní. Hovor byl vždy zredukovaný na sotva několik minut vyšetřených z krátké pauzy na oběd a vždy uvedený slovy “mám málo času”, “je tu mistr”, “musím jít na Roll Call”, “musím jít vyřídit”….a když jsem mu položila nějakou otázku, odpovědí mi byla změna tématu; bylo cítit, že hovory jsou monitorované a že Flavio má strach, že řekne víc, než může nebo že řekne nějaké nevhodné slovo před někým, kdo by poslouchal záznam hovoru nebo kdo poslouchal hovor přímo.

Ale pro nás nebyly tou nejbolestivější věcí ty krátké telefonní hovory, byl to ten tón plný odporu, který  pokaždé prostupoval vše, co říkal, my jsme pochopili, že se zhroutila důvěra a cit, které vždy choval vůči nám, a museli jsme žít s touto bolestí třináct dlouhých let. Ve snaze alespoň trochu zmírnit tuto bolest jsme si neustále uchovávali naději, že Flavio si bude časem schopen uvědomit, co způsobilo jeho odcizení se rodičům, kteří neměli potuchy o tom, jak negativně se časem SO změnila ve srovnání t tím, jak jsme jí znali a prožívali až do roku 82.

Já a  Claudio jsme nyní stále více přesvědčeni, že za těch třináct let v Sea Org byl Flavio vystaven opakovaným mentálním tlakům a tvrdým omezujícím pravidlům namířeným nejen vůči nám, a to do té míry, že jeho mysl byla ukradena “jeho církví”, lépe řečeno jeho sektou, tou, která NÁM UKRADLA NAŠEHO SYNA!

ČLÁNEK POKRAČUJE……….

Renata Lugli

Reklamy
Rubriky: Diskonekce, Všechny články | Napsat komentář

Diskonekce: PR a PRAVDA

Listopad 14, 2016 od Mike Rinder

Výše se píše, co má Scientologie říci o praktikách diskonekce na jejích oficiálních stránkách. Odráží to prohlášení, které dělají do medií o této kontroverzní a urážlivé praktice.

Samozřejmě obsahuje mnoho polo-pravd, opomenutých informací a přímo lží. Pokud vezmete toto prohlášení jako pravdivé tak, jak to vypadá (a mnoho lidí NEBUDE vědět, co není odkryto) vše to zní dost rozumně. Kdo by s tímto mohl nesouhlasit…

Můj dřívější post o Fér hře, který předkládal SKUTEČNOU politiku církve ohledně zacházení s kritikou/nepřáteli/utlačovateli vyprodukoval mnoho zájmu. Měl jsem za to, že by mohlo být poučné následovat podobný vzor s ohledem na diskonekci.

Pravda je, že diskonekce JE vynucována. V mnohých případech tak zvaná volba je mezi diskonekcí od někoho z rodiny. Doslova neexistuje volba JESTLI se diskonektovat. Je to prostě „volba“ od KOHO se diskonektovat. Ale jistě to bude někdo (pro srdcervoucí příběh, který to rozvádí do detailu viz “Sářina Volba” od Joe Childs v Tampa Bay Times).

Ale začněme na začátku přetvářky znovu vytištěné výše ze scientology.org a rozeberme to kus po kusu.

Scientolog může mít potíže dělat duchovní postup ve svém auditování nebo trénování, pokud je spojen s někým, kdo je utlačovatelský, nebo antagonistický k Scientologii či jejím principům

Ze scientologické perspektivy, toto je článek o víře. Dostaňte se do kontaktu s SP, nebo kýmkoli, kdo je kritický a ztratíte zisky, za které jste zaplatili slušnou sumu peněz a do jejichž dosažení jste investovali mnoho času. Ustanovuje to premisu k ospravedlnění diskonekce. Když dáme na stranu otázku, jak toto funguje když je každý vyžadován udělat PTS/SP detekci, Kurz Směrování a Zvládání (nebo „jak Rozdrtit Útlak“), který údajně učí, jak se s takovými SP vypořádat a dejme na stranu jak křehké zisky a úspěchy v scientologii jsou, že mohou zmizet mrknutím oka – toto je záměrně zavádějící prohlášení. Je s ním zamýšleno vytvořit falešný dojem, že jediní lidé, kteří budou používat „technologii“ diskonekce, jsou ti, kteří aktivně auditují nebo jsou na tréningových službách, protože toto se týká jejich duchovního postupu, tam je diskonekce relevantní. Toto je absolutně nepravda. Je běžnou praxí pro církev nařídit lidem diskonektovat se, lidem, kteří nebyli nikde blízko auditování nebo tréningu po desetiletí. Dokonce jdou tak daleko, že nařizují NE-SCIENTOLOGŮM se diskonektovat „nebo jinak“ (budou obtěžování, na ostatní členy rodiny bude namířena zbraň atd.).

Toto může být pravdivé prohlášení z perspektivy scientologické technologie, ale je to falešný základ na kterém se staví příběh diskonekce.

Abychom vyřešili tuto situaci, člověk buď „zvládne“ antagonismus druhého pravdivými daty o Scientologii a Církvy, nebo, jako poslední možnost, když veškeré snahy zvládnout selhaly, se „odpojí“, nebo přestane s danou osobou komunikovat.

Znovu, toto neškodně znějící prohlášení neprezentuje pravdu.

Scientologovům je nařizováno se odpojit od těch, kteří jsou prohlášeni utlačovatelskými osobami – je to VYSOKÝ ZLOČIN v scientologii neodpojit se od kohokoli, kterého církev seznala, že je utlačovatelský. Scientologovům NENÍ žádným způsobem dovoleno „zvládat“ ty, kteří byli církví prohlášeni za SP. Může jim být dán speciální souhlas je obtěžovat (a la „Squirrelbusters”) ale toto se týká jen schválení předem. Jinak, existuje jen JEDNA osoba se kterou může deklarovaný SP jakkoli komunikovat – „Mezinárodní Náčelník Spravedlnosti“ (International Justice Chief – IJC). A jediná věc, o které IJC může komunikovat je, že SP se bude „kát“ a „vynahrazovat“, aby se snažil a vrátil se do stáda scientologie, neexistují žádné výjimky tomuto pravidlu.

“Základní princip ´zvládněte, nebo se diskonektujte´ existuje v jakékoli skupině a naše není odlišná.

Dobře, jak jsme ukázali výše, je to velmi odlišné. Scientologie říká ne-scientologům, aby se diskonektovali od členů rodiny. Lidem je nařizováno, aby se odpojily od lidí, protože mají přátelé na Facebooku, které církev shledává nepřijatelnými. A jde to do extrému jako že něčí matka umírá a scientologičtí členové rodiny ani neinformují jejího SP deklarovaného syna

“Je to dost jako snažit se jednat s kriminálníkem. Když to nezvládne, společnost se uchýlí k jedinému dalšímu řešení: ´diskonektuje´ kriminálníka od společnosti. Jinými slovy, odstraní dotyčného od společnosti a dá ho do vězení, protože nezvládne své problémy, nebo jinak neustane v páchání kriminálních činů proti ostatním.“

Zajímavé, že používají tento příklad. Je výstižný. Protože scientologie věří, že mají bohem dané právo prohlašovat lidi „kriminálníky“ a zabránit jim v páchaní kriminálních činů proti ostatním JSOU zákon. „Wogové“ nemají zdání, co dělají a jen scientologie může vykonat vhodnou spravedlnost.

Neexistuje Scientologická politika Diskonekce, která vyžaduje po členech Církve se diskonektovat od kohokoli, natož od rodiny a přátel, kteří mají prostě jinou víru. Naopak, morální kodex Scientologie vyžaduje, že Scientologové respektují náboženské víry ostatních. Církev povzbuzuje výtečně rodinné vztahy. Scientologové, nebo ne, rodinné vztahy se rutinně zlepšují se Scientologii, protože Scientologové se učí, jak zvýšit komunikaci a vyřešit jakékoli problémy, které mohli dříve existovat

Myšlenka, že Scientologie „respektuje náboženské víry ostatních“ může být obecně pravdivá („slovo „toleruje“ je vhodnější, než „respektuje“, neboť scientologové jsou fundamentalisti – věří, že každý, kdo není scientolog, má být litován, neboť je odsouzen k ztrátě své věčnosti, pokud se nestane scientologem) pro ty ostatních náboženství s následujícími vyjímkami:

 1. Kdokoli, kdo byl dříve zapojen v scientologii, ale rozhodl se dále se neúčastnit (je jedno, jestli se rozhodli podílet se v jiné víře). Existuje jedno „náboženství“ kterému není dopřáno ŽÁDNÝCH práv – bývalí scientologové. Jejich náboženské názory jsou nejen nerespektovány, nejsou ani tolerovány, jsou otevřeně nenáviděni a scientologové se je snaží zničit.
 2. Kdokoli z jakéhokoli jiného náboženství, který je kritický k scientologii.

Ale zde je, co opravdu odhaluje lež scientologických tvrzení o diskonekci.

Následující je nezměnitelné „svaté písmo“ a je klasifikována pro scientology jako „VYSOKÝ ZLOČIN“ či „Utlačovatelský Čin.“ Může být nalezeno v jejich vydaných knihách, včetně Úvodu do Scientologické Etiky – bibli scientologické morálky:

Pokračující spojení s osobou nebo skupinou prohlášenou jako Utlačovatelskou Osobou nebo Skupinou ;

Nezvládnutí se distancovat a diskonektovat od osoby prokazatelně vinou Utlačovatelskými Činy;

Diskonekce není „dobrovolná“. O nic víc, než když by to bylo když by vás o to žádala popravčí četa.

Diskonekce je jeden z nejvíce sžíravých praktik scientologie. Trhá rodiny od sebe. Způsobuje enormní bolest a rozrušení.

Ve skutečnosti je tak strašná, že scientologie se NEDOZNÁ k vlastnímu skutečnému přesvědčení. Nedají pravdu znát a nestoupnou si za své praktiky, protože svět by je odsoudil. Namísto toho se snaží přesvědčit svět, že jsou laskaví, milující a jako každý jiný. A přesto budou VELMI arogantně tvrdit, že jsou zcela upřímní ve svých „náboženských přesvědčeních“ a potřebu udržovat čistotu jejich „svatých textů“ když se jim to hodí. Když to jsou takové univerzální pravdy, které jsou součástí JEDINÉ cesty k duchovní svobodě, proč si nestoupnou za své praktiky a čestně neřeknou „Ano, tohle děláme. To je naše náboženství. Nelíbí se vám, nebuďte jeho součástí.“ Očividně, protože nemůžete přesvědčit nikoho, aby se zapojil, když by rozuměl celému obrázku před tím, než by se zapojil. Je to jako vražedník se sekerou, který předstírá, že je to zmrzlinář ze sousedství – kdyby odhalil pravdu, nejenže neprodá už žádnou zmrzlinu, ale podá si ho představitel zákona.

Rubriky: Všechny články | Napsat komentář

Scientologická diskonekce

8.červen , 2016  Mike Rinder

Původně jsem tohle postoval na mémblogu v 2013. Cítím, že to stojí za to zopakovat, trochu jsem to upravil.

Zatímco Scientologičtí mluvčí rutinně popírali a popírají, že „existuje vynucená diskonekce“, kdokoli, kdo je seznámen se scientologickou církví ví o diskonekci velmi dobře. Jako podobně všechno ostatní v scientologickém imperiu, je ošklivá pravda skrývána od „WOGského“ světa skrze podvodnou hru pečlivě volených slov stejného typu, jako nechvalně známé „Neměl jsem s tou ženou sexuální vztah“ Billa Clintona.

Když vidíte církevní mluvčí empaticky prohlašovat „neexistuje politika vynucené diskonekce“ v Scientologii, řeč je volena pečlivě. (Můžete vidět Tommy Davise dělat ještě hůře, než je tady :https://www.youtube.com/watch?v=eC5hoyIgpKc , i když upřímně, je to poměrně chabý příklad umění pečlivě volených slov. Za svou krátkou karieru Tommy nastavil rekordy pro strašlivé přešlapy, které nikdy nebudou překročeny.

Pokud je na záležitost tlačeno, odpověď církve je přetvářet se tímto způsobem: „Ti, kdož se odpojují si tak VOLÍ učinit,“ následováno „každý má právo nekomunikovat s někým, kdo jim ubližuje, jako zneužívaná žena má právo opustit svého zneužívajícího manžela.“

Zní to rozumně, ale není to realita. A církev věří, že mohou prostě dále toto tvrdit a nikdo si nevšimne, že lžou

Fakta

 1. Základní teorie “diskonekce” je založená na selském rozumu. Jako ten často používaný přiklad zneužívané ženy výše, ta myšlenka je, že když někdo způsobuje rozrušení nebo bolest ve vašem životě a vy se s tím nemůžete vypořádat, tak se dostanete pryč od zdroje žalu. “Každý má právo komunikovat a tedy také máte právo nekomunikovat”. Dobře. A když je diskonekce použitá pro prospěch jedince, může to být nápomocné.
 2. EXISTUJE politika scientologické církve, která VYŽADUJE od někoho, aby se odpojil od kohokoli, kdo byl HCO prohlášen za Utlačovatelskou Osobu.

HCOB 10. září 83 PTS stavy a Diskonekce stanovuje následující: „Selhat, nebo odmítnout se odpojit od utlačovatelské osoby je nejenom odpírá PTS (osoba napojená na Utlačovatelskou osobu) zisky na případu, je to také podpora utlačovatele – samo o sobě Utlačovatelský Čin. A musí tak být označen.“

„Utlačovatelský Čin“ je specificky stanoven v knize Úvod do Scientologické Etiky jako: „Pokračující přilnavost k osobě nebo skupině HCO prohlášené jako Utlačovatelská Osoba nebo Skupina.“

Toto není pro dobro jedince, ale organizace. Je to způsob, jak si udržet „nechtěné“ od toho, aby mluvili se scientology.

 1. Jedinec označený jako Utlačovatel, i kdyby jen kvůli pokračujícímu vztahu s někým JINÝM, kdo byl označen jako Utlačovatel, čelí realitě okamžitému odpojení členů rodiny (manželů, manželek, dětí, rodičů), přátel, obchodních partnerů a dokonce zaměstnavatelů, kdo jsou Scientologové. Následky toho, že jste byli prohlášeni za SP jsou reálné: ztráta zaměstnání, rozvody, vykopnutí ze školy, odmítnuté služby od doktorů a mnoho dalších ran – od život měnících po pouze protivné.
 2. Je politikou círvke, že kdokoli prohlášen za SP se vzdal jakéhokoli práva na účast v aktivitách církve a není mu dále dovolen auditing nebo tréning. Toto je Scientologický ekvivalent být odsouzen do pekla. Je to mocná motivační síla.
 3. Prakticky každý, kdo je prohlášen za Utlačovatelskou Osobu je někdo, koho církev shledává pochybným, ne někdo zapojen do „utlačování“ jako jedinec popsaný v bodu 1 výše. Být pochybný pro církev a tudíž se kvalifikovat pro prohlášení za SP vyžaduje jen zpochybnit scientologii, nebo Davida Miscavige, nesouhlasit s církví, nebo Davidem Miscavige v čemkoli, mluvit s ostatními o otázkách nebo obavách, nebo být ve styku s někým, kdo kteroukoli z těchto věcí udělal.

Když vám držím pistoli u hlavy, vybíráte si svobodně?

Prohlášení, že církev nevynucuje diskonekci je podobné násilníkovi, který tvrdí, že jeho oběť „souhlasila“ potom, co jí držel pistoli u hlavy. „byla to její volba, mohla odmítnout….“

Tak také s obětmi vynucené diskonekce v církvi Scientologie – mohli odmítnout se odpojit od někoho, koho církev označila za problémistu (SP). Následkem je mít vlastní život zničen tím, že jste označení za utlačovatele sami. Nebo můžou „s tím souhlasit“, zachránit si vlastní krk a nechat tu druhou osobu bránit se samu. Pro většinu je to praktické rozhodnutí, ne morální.

Diskonekce je konstitucí chráněná aktivita

Církev drží místo na kopci (i když jen po tom, co byli donuceni přiznat že VYNUCUJÍ diskonekci) – „Toto je naše právo nám garantované Prvním Dodatkem v Ústavě US. Můžeme praktikovat naše náboženství, jak chceme a když se to někomu nelíbí, mohou jít do nějaké jiné církvě.“

(I když je poměrně podivné, že když toto JE jejich „upřímě držená náboženská víra“, neradi to přiznávají na veřejnosti?)

Technicky je to správně. Legálně jsou chráněni zákonem. Ale morálně, není kam se schovat, když ve jménu náboženství a prezentování se jako „šampioni lidských práv“ rozkládají rodiny, přátelé a životy.

Když scienotologové hledají ospravedlnění a vysvětlují toto jako jejich „právo“ jsou jen málo odlišní od vlastníků otroků, než prošel Třináctý Dodatek, nebo „odlišný, ale rovný“ segregacionistů, kteří prohlašovali morální a vyšší pozici než vyšly Zákony o Volebním Právu a Rovných Práv 1964 a následná rozhodnutí Nejvyššího soudu, která permanentně ukončila vládní a soudní schvalování diskriminace v jakékoli formě. Do té doby, správně tvrdili že „dodržují zákon“ a byli „chráněni ústavou“.

Zneužití, která útočí na rozum slušných lidí nepřežijí v civilizované společnosti. Nakonec vyúčtování ze strany zvolené vlády, tisku a veřejného názoru postaví zneužívající a odpudivé chování mimo zákon.

Čím dříve scienotlogové rozpoznají, že vynucená diskonekce je dává na stejnou laťku se segregacionisty první poloviny 20. století, kteří tvrdili, že Bůh a zákon je na jejich straně, tím lépe na tom církev a kdokoli s ní spojený bude.

Čeho se scientologie bojí?

Korporátní Scientologie je vyděšená, že když dovolí lidem zůstat ve spojení s utlačovateli, rozruší to jejich základnu věrných následovníků tím, že naplní jejich hlavy lžemi.

Ale není to jen přiznání, že následovníci církve jsou neschopni rozhodnout se sami a že jestli našli něco ku prospěchu v scientologii, je to tak nepřesvědčivé, že jejich víra by mohla být otřesena „lžemi.“ (církev vehementně prohlašuje, že VŠECHNO negativní řečené o nich je LEŽ).

Ostatní náboženství operují na trhu svobodných myšlenek. Zatímco Scientologie prohlašuje nadřazenost nad ostatními náboženstvími – produkující standardní výsledky a mající technologii, jakou žádná jiná víra nemá – proč by se báli, že „lži a špatné zprávy“ by podřezali členství? Jistě tak pokročilé a silné náboženství by bylo mnohem více schopné se vypořádat s kritikou či negativními prohlášeními, než ostatní? Můžete nalézt prakticky nekonečné množství negativních informací o Katolicismu, Judaismu, Islamu, Hinduismu, Buddhusmu, nebo jakémkoli jiném větším systému víry na zemi. A navzdory tomu, všechny přežívají a nesnaží se kontrolovat svoje stoupence tím, že odstraní z jejich životů kohokoli, kdo by byl negativní, nebo kritický ohledně jejich víry

Jak to skončí?

Tím samým způsobem, jak skončila segregace. Přivedením pozornosti na zneužití. Rosou Parkovou této bitvy, která odmítne si sednout dozadu do autobusu – Lori Hodgsonovou a Claire Headleyovou a Cindy Plahutovou a ostatními bojujícími, aby přivedly své děti zpět a zvýšili veřejné povědomí jako výsledek.

Medii, které pravdu široce rozšíří.

Svědectvími na internetu a socialních mediích.

A nakonec zvolenými ústavními činiteli, kteří budou popohnáni konat.

Institucionalizované zneužívání lidských práv všechno skončí, když je dostatek hlasů zdviženo k protestu.

Pokud máte nějaký příběh diskonekce a jste ochotní nechat ho publikovat na tomto blogu se svým jménem, pošlete ho. Pokud budu moci, zveřejním ho.

Měli bychom všichni pamatovat slov Howarda Beala v Network: „Jsem naštvanej jak sviňa, a tohle už si nenechám líbit.“

Zvyšte hlas. Nechte se slyšet.

Rubriky: Všechny články | Napsat komentář

Strach: Co pohání Scientologickou Církev……….

Nový kus od autorky, která nedávno postovala hodnocení Scientologie.

Náboženství prochází skrze cykly. Začínají jako domněle benevolentní a neškodné organizace se záměrem vylepšit podmínky a zodpovědět základní otázky života. Po chvíli se, nicméně, mnoho – někteří by řekli všechna – zvrhnou v přísně kontrolované praktiky ovládané strachem za účelem kontroly jejich členů a upevnění mocenské základny.

Scientologická církev následovala tento vzor a je nasáklá kulturou strachu, který prostupuje každý aspekt organizace, od nové osoby, zrovna začínající v Div 6 – oddělení pro veřejnost, až po ostříleného veterána znovu studujícího svůj Studentský Klobouk. Počtvrté.

Strach z diskonekce

Možná největší kontrolní mechanismus ze všeho je diskonekce. Ať už rodina nebo příbuzní, nebo přátelé a známí, ta myšlenka na to, že nikdy již nebudete komunikovat s lidmi, které milujete nejvíce, je děsivá.

Člověk je zvíře, co žije ve smečce. Většina upřednostňuje být členem skupiny. Podle LRH teorie Dynamik, skupiny jsou nástrojem v lidském přežití. Od chvíle, kdy osoba vstoupí předními dveřmi jejího místního ORGu, personál Scientologie je tu, aby poskytl spojenectví a podporu.

Velmi brzy nicméně, si člověk uvědomí, že ten samý personál je až příliš ochotný zrušit členství za to, že někdo překročil čáru. Strach z vykopnutí ze skupiny může být děsivý. Ve skutečnosti, dostat kopačky může být devastujcí. (Ed. : Ve skutečnosti, dostat kopačky je OSVOBOZUJÍCÍ)

Strach s pohrdání a nepřijetí za to, že nehrajete hru ÚPLNĚ

Od Scientologů se čeká, že nebudou dělat nic jiného, než to, co je přísně vyžadované a schválené managementem. Přispívat do skupiny a stoupat po mostě tak rychle, jak je to jen možné, jsou cíle. Všechno ostatní na cestě je považováno za out-etiku tedy neetické.

Strach ze zklamání skupiny tím, že nenavštívíte eventy spadá do této kategorie. Vyplnění průzkumu po eventu nějak jinak, než se zářnou chválou je podobný strach.

Strach ze skupiny, která na vás bude pohlížet shora za to, že jste nedarovali dost do fondu „ideálního“ orgu je pocit, který mnozí z nás zažili. Nepomáhat zařazovat složky v CF je jiný příklad. Vina z nedělání „nových a zlepšených“ verzí kurzů, které jste dělali před rokem je další věc.

Nežití podle vysokých standardů Scientologie může být skutečný strach

Strach z Etiky

Pochybuji, že nějaký Scientolog nezažil strach z toho, že bude nasměrován na Etiku. Od přejití MU – nepochopeného slova, až po zpochybňování HCOB – technického buletinu, až po to, že zůstáváte spojeni se Strýčkem Harrym, žádný zločin není pro HCO – Hubbardova komunikační kancelář – dost malý.

MAA / etický komisař v Sea Orgu/ je jako příslovný kreslený ďáblík šeptající do ucha nějakému chudákovi. „Raději to neděleji, nebo půjdeš na Etiku!“

Scientologie udělala z posílání na Etiku základní věc. Vše, co musíte udělat, je zapsat se na službu. Setkání se s EO- etický komisař nebo MAA je krok na všech směrovacích formulářích! Je očekáváno, že každý má overty a zatajení – činy proti přežití.

Strach z toho, že vám přiřadí nízké kondice se objevuje až příliš často. To, že se musíte plazit a nadělat co jste údajně zkazili nebo neudělali, než vás skupina akceptuje zpět, může být ponižující. Strach, že budete muset „zvládat, nebo se odpojit“ od přátel nebo rodiny je dost na to, aby se zapnuli fyzické reakce.

Zpovědi původně zamýšlené k tomu, aby odebrali břímě z něčí duše, metamorfovali do gestapáckých výslechů zaměřené na odkrytí věcí, které nejsou pro církev lichotivé.

Nejen ponižující, nedůstojnost toho, že musíte sedět před pokryteckým MAA, který je o 30 let mladší, než vy, může být důvod pro strach. Mnoho se bálo, že když nenapráskají kamarády, dostanou podle Ronových směrnic o reciprocitě stejné tresty a nízké kondice, jako pachatel.

Strach ze stanutí před Důkazní Komisí a Etickými soudy je pro některé ultimátní hrozbou.

Chronický strach, že veškeré vaše problémy pramení z quadrilionu let overtů a out-etiky je to, co ostatní pohání vzhůru na mostě.

Strach ze zpochybování o Tech, Směrnicích a LRH

Zpochybňování tech – Hubbartova technologie, směrnic, nebo LRH se v Scientologii nedělá ze strachu, že budete posláni na Review nebo Etiku, musíte prostě opatrně našlapovat, dokonce i když o těchto předmětech mluvíte s přáteli. Jediné chybné slovo se může stát předmětem KR (uvědomovací zpráva), výletu k etickému důstojníkovi a nízkým kondicím.

Na církev postavenou na komunikaci, množství Scientologů je nuceno nekomunikovat je astronomické.

Strach z Páchání Overtů a Zatajení

Předmět overtů a zatajení v Scientologii je obrovský. Neb jen když se člověk přizná ke svým hříchů a stane se úplně „čistým“ může doufat v dosažení duchovní spásy – a získat skutečné OT schopnosti.

Mnoho se obává, že spácháním dokonce maličkosti je zátarasa ke svobodě. Většina začala věřit, že neodhalení ČEHOKOLI, ať už to následuje overt či nikoli, je zatajení.

Nezáleží, jestli to byla prostě jen myšlenka, nebo úvaha. Zatajovat COKOLI před Scientologickým terminálem je out-etika a předmětem k trestu. „Lvi a tygři a medvědi, achich!“

“Lions and tigers and bears, oh my!” (pozn. Překladatele: citát je z „Čaroděj ze země OZ“ a znamená, že se někdo obává hrozby, o které pravděpodobně jen kolují zvěsti)

Strach z porušení Study Tech

Strach z toho, že člověk přešel neopchopené slovo, přeskočil gradient, nebo neudělal dostatečně demo, aby pochopil koncept, je téměř neustálý zdroj úzkosti pro mnoho studentů. Nedokončení kurzu do čtvrtka do dvou je navracející se zdroj stresu – když ne přímo sváru!

Strach z objasňování Metodou 9 plní mnohé hrůzou.

Ale zdaleka největší strach ze všeho: supervizor vidí někoho zívat!

Strach z toho, že si nikdy nezvládnete Ruinu

Podle LRH a jeho „Diseminační Formule“, každý, kdo vejde v posvěcené haly Scientologie má ruinu (a „něco ohledně toho musí být uděláno.“)

Strach z toho, že tato ruina nebude zvládnuta, je často to, co pohání členy z jedné úrovně na druhou. Registrátoři a Ředitelé procesingu mají rádi ujišťování PC – člověk, který není Clear, že jejich pochyby a negativní myšlenky jsou prostě banka projevující jejich další úroveň případu. (Nic co by tucet intenziv nezvládl!)

Strach z nedostatku dobrého metabolismu nebo nedostatku spánku

PC a jejich Ředitelé Procesingu a auditoři přišli s více šílenějšími řešeními, aby způsobili pád jehly před tím, než začne sezení, než má pouliční pes blech. Strrach z toho, že nebudete mít dost spánku a metab nebude dobrý je reálný komukoli, kdo kdy slyšel „toto je sezení.“ Starší a méně energetiční PC, jejichž metabolismus není to, co kdysi, jsou obzvláště náchylní k tomuto strachu.

Strach z toho, že propálíte své hodiny a neukončíte

Kolik z těch, kteří kdy drželi pár plechovek, se strachovali, že nebudou mít dost hodin, aby ukončili proces? A strachovali se, že si budou muset sednout před registra a vymačkat další kreditní kartu poté, co získali ve včerejší pozdní noci souhlas ručitele?

Pro mnohé, nevydělání dost peněz na most je skutečný strach. Mnozí opustili své milované práce, aby mohli mít neuspokojivou práci s větším finančním ohodnocením, aby dosáhli duchovní svobody.

Strach z toho, že u Examu nebude F/N

Kolik lidí sedělo před Examinorem, čekajíce, jestli jejich jehla bude plovat? A čekali. A čekali. A čekali. A přemýšleli, jestli by měli říct ještě něco jiného. Strach z obávaného RED TAG! / Red Tag vznikne, když vám po auditorském sezení neplave jehla/ Ustrašení, že něco bylo téměř odhaleno a bude se muset koupit další intenziva. A že se budete muset vrátit další den. A ten potom. A budete nasměrováni na Review. Nebo, bůh chraň, Etiku!

A šéf vám dal jenom jeden den volna.

Strach z toho, že co bylo odhaleno v Auditingu bude použito proti vám

Důvěrnost v Scientologii je mýtus. Polní skupina, mise, třída V org auditoři, Ředitelé Procesingu, Csové, personál Qual, Etičtí důstojníci, ti, co dělají Souhrn Chyb ve Složce. Cokoli řečeno v sezení bude pravděpodobně čteno celou hordou staffu. A to je teprve začátek.

Jakmile byly složky poslány po liniích vzhůru, do pokročilého orgu, množství cizích lidí se probere jejich svatým obsahem. Myslet si, že staff mezi sebou nediskutuje, co četli, je naivní.

Vydírání – obzvláště vyloučených Sea Org členů – je církví praktikováno. Strach, že co řekl člověk v sezení bude použito proti němu je jeden důvod, proč více ex-Scientologů nevyjde ven a nepromluví. Strach z „Férové Hry“ je příliš reálný. /Fair game je označení pro pronásledování odešlých scientologů ze scientologie. Ve zkratce, je to lživá kampan proti vám ve vašem životě a okolí ve kterém žijete. Údaje k těmto kampaním jsou většinou získávány z vašich auditovacích dokumentů, které, jak tvrdí scientologická ´´církev´´ podléhají zpovědnímu tajemství./  

Strach z toho, že člověk nevzal dost zodpovědnosti za záchranu planety

Scientologie je poslední a jedinou nadějí lidské rasy na spasení. Pokud člověk neudělá vše, co může, aby pomohl vyklírovat planetu, není jen prostě mimo svou etiku, ale riskuje, že bude muset věčně bloudit v temnotách neznámého vesmíru. Pokud se opravdu fláká, čelí tomu, že bude tělesně elektronicky přilepen k nějakému cizinci.

Člověka učí, že „nehraní hry“ je overt a je barierou k duchovnímu pokroku. Člověk nemůže jít OT, aniž by přispěl – ať už připojením se k místní OT komisi, nebo darováním náklaďáku peněz do jedné, nebo více církevních početných přidružených organizací. Letět na Flag bez tlusté peněženky je bláznovství.

Strach z diseminace; Strach z ne-diseminace

Diseminace – rozšiřování – může být děsivá. Nediseminování je overt! Vězte toto: kdyby člověk skutečně věřil a byl si absolutně jistý, že Scientologie je stoprocentně pravá a jednoznačně by vyřešila kamarádovy problémy, dostal by toho kamaráda do orgu. Jelikož se děje jen málo či žádné FSM nových lidí, členové církve musí mít vážné pochyby – co se týká hodnoty a efektivity tech, směrnic a managementu.

Členové církve se očividně bojí, že jejich přátelé nebudou zvládnuti a budou odpuzeni mnohými praktikami, se kterými oni sami nejsou ok. Odhalení skutečné ceny za stoupání po mostě je zcela nekonfrovatelné!

Strach, že tu není žádná jiná technologie pro zvládání sám sebe

Psychiatrie, psychologická poradna, organizace o svépomoci a ostatní náboženství, kdy ne pouhé „ostatní praktiky“ jsou nepřátelé církve. Podle Udržování Scientologii Funkční, neexistuje žádná jiná technologie k osvobození člověka. Tečka. Když nenásledujete Ronův předpis na spasení do písmenka, jste v podstatě v háji. Na věčnost! Smůla chlape.

Strach z života mimo církev

Opustit Scientologii může být strašidelné. Život mimo církev může být obzvláště děsivý Sea Org členům. Jejich hodnost a složka obsahuje jen málo schopností, které se dají použít v moderním světě. A tak, vyhlídky na zaměstnání jsou chudé. Mnoho bylo nuceno odejít s málo, nebo žádnými a s malou, nebo žádnou pomocí od rodiny, přátel, nebo příbuzných.

Mnozí ze staffu vyrostli v Scientologii a mají jen málo reality o vnějším světě. Znalost života za isolovanými zdi církve může být velmi limitovaná. Mnozí zmalátněli z roků indoktrinace.

Pro veřejnost také, žít bez „vedení“ od církve může být děsivé.

Strach z toho, že uvidíte, nebo uslyšíte něco zakázaného

Scientologové musí být bdělí kvůli strachu, že uvidí, nebo uslyší nějaké tabu. Internet je přecpaný webovými stránkami a blogy hemžícím se „černou PR.“ Nejenom, že navštívení těchto stránek je katastrofa, takový čin se automaticky stává zatajením.

Rozhovoru s ex-Scientologem je nejlépe se vyhnout. Hovor s prohlášeným Scientologem je půda pro zásah Etiky. To, že vidíte jednoho z nich cupkat dolů po chodníku je pro vás důvod přejít přes ulici.

Scientologové jsou učeni se bát nebezpečné společnosti.

Strach z Davida Miscavige

I když se Miscavigův útlak táhne skrz organizaci, Sea Org členové jsou ti nejpříměji ovlivněni jeho vztekem, šíleností a pomstychtivostí. Strach z  democe, RPF, nebo vhození do Díry musí být hmatatelný.

Ze všech těch příběhů o jeho zneužívání a krutostech, ti okolo něj musí operovat v neustálém stavu strachu, nepřekvapilo by mě, kdyby Sea Org členové byli obzvláště ve strachu z přesunutí na Int Základnu mimo Hemet.

Strach Scientologie, že někdo zjistí, kdo tuhle sračku napsal!

I když mě příliš netrápí, jestli dostanu cedulku SP, nebo ne – předpokládám, že je to jen otázka času  přiznávám se ke strachu ze Scientologie, hrabající se mými záležitostmi. Na jednu stranu, nemám co skrývat. Na druhou, církev je slavná rozšiřováním lží o lidech a nepotřebuji stress z toho, že mě budou pronásledovat psi OSA.

Tedy:

 1. a) Jsem ta samá osoba, která napsala „Hodnocení Scientologie“, kterou Mike postoval na své stránce 11. května
 2. b) Mám málo naděje jakéhokoli druhu ohledně smysluplné reformace církvě; a
 3. c) Navzdory dohadům o opaku, jsem zcela OUT
Rubriky: Všechny články | Napsat komentář

Hodnocení Scientologie

Tohle mi bylo posláno někým, kdo si v tuto chvíli přeje zůstat anonymní.

Není prohlášená SP a byla v nedávné době na liniích orgu. Shledávám to zajímavým, číst pozorování někoho, kdo byl uvnitř orgů VELMI nedávno. Přicházím k jiným závěrům o tom, co musí být uděláno, ale souhlasím s moha s z těchto pozorování. Prohlásil jsem mnohokrát svoje přesvědčení, že všechny dianetické a scientologické materiály by měly být dostupné online zadarmo a předmět bude žít, nebo zemře založeno čistě na jeho užitečnosti a ceně pro lidstvo).

Je poněkud uklidňující vědět, že v scientologii jsou stále lidé, kteří UMÍ myslet za sebe.

Hodnocení RE: Scientologie
Do určité míry, ex-Scientologové spadají do dvou hlavních táborů: Ti, co stále věří v LRH technologii a směrnice a ti, kteří shledali, že ten chlap byl blázen a kteří odmítli jeho celou práci. Bez ohledu na to, do kterého tábora patříte, Scientologie selhala ve svých cílech v posledních třech nebo čtyřech dekádách. Následující hodnocení označuje „Proč.“

V HCOPL, 30. června 1970, Serie Dat 11 „Situace“ LRH dává příklad „města ve kteém nikdo nežije,“ jako hlavní odchylku od ideální scény. Podobnosti mezi tím prázdným městem a Scientologickými orgy Třídy 5 jsou nepřehlédnutelné. Statistiky Orgu padají již přes třicet let a málo nových lidí prochází hlavními dveřmi. Mezitím, věk zbývající veřejnosti vzrostl do neslýchaných výšin. Z toho, co jsem pozorovala z první ruky a z nedávných obrázků, které jsem viděla v OT Sněmech a skupinách Ideálních Orgů, střední věk je přes 60.
Cosi je shnilého v Scientologii. Veřejnost odešla ve stádech. Divize 6 jsou nekompetentní, nebo neexistující a ti, kdož projdou předními dveřmi, to zřídka dotáhnou do Divize 4. Podle LRH, statistiky jsou vždy „drženy dole,“ „veřejnost miluje“ Scientologii a útlak přicházi zvnitřku organizace. Pokud se mu má věřit, církev je jasně vedena jedním, nebo více SP. Ale z nějakého důvodu, personál se k tomu nezná a otáčí se zády ke kumulujícím se zločinům a statistiky pokračují ve svém pádu. Co se děje? Jak se to stalo? Jak se dovolilo, že se objevila taková parodie?
Mohla bych vyjmenovávat outpointy a nespravedlnosti celý den – všechno od porušování KSW po nekompetenci, kriminalitu a útlak na vrcholu organizace. Otázka nicméně musí být položena: co dovolilo této degradaci se objevit. Co je to PROČ? Jelikož jsem studovala Scientologickou technologii etiky a udělala jsem Serii Dat Evaluator kurz, byla jsem dobře seznámena s „teorií strun.“ Tak jsem začala tahat.

LRH napsal hodně o správném „proč. Ze Serie Dat 19, Opravdové proč: „Proč = to základní, co je nesprávně, nalezeno povede k napravení statistik. Chybné proč = nesprávně označeno, co je nesprávně, aplikováno nepovede k nápravě.“ Serie Dat 23: „A SKUTEČNÉ proč, když použito a zvládnuto a když se s tím jedná, funguje jako magický koberec. Scéna se najednou stane potencialně lepší, nebo se nechá udržovat.“ A „ZJISTÍTE, ŽE KDE MÁTE SKUTEČNÉ PROČ, LIDÉ BUDOU SPOLUPRACOVAT NA CELÉ SCÉNĚ.“
Očividně, skutečné proč nebylo nalezeno a aplikováno managementem cíérkve – a jistě ne člověkem ve vedení, Davidem Miscavigem. Každé řešení, které předložil hrozivě selhalo a nevedlo k nápravě statistik. GAT1, GAT2, Basicy, SRD, Super Power a množství „ideálních“ orgů nezaplavili Scientologické kostely novými lidmi, tím méně, neudělali nové auditory – účel orgů třídy V podle LRH.
Nejdříve jsem si myslela že dostat se zpátky na správnou cestu je prostě záležitost vyčištění out-etiky a zbavení se SP. Jakmile by to bylo zvládnuto, všechno by se obrátilo zpět do „starých dobrých časů“ a zapadlo na své místo. Ale co pak? Co by zabránilo těm samým chybám, aby mařili celou práci znovu? Hlavně něco dřívějšího muselo způsobit ten propad – něco endemického, co tu je a bylo po mnoho, mnoho let. Zatáhla jsem za více strun.
Navzdory uhlazeným eventům a nafouklým statistikám, církev upadá už po desetiletí. A znovu, GAT1, GAT2 a Basicy byly předkládány jako řešení, které by obrátili štěstěnu Scientologie. Nic nefungovalo. I když vše obsahovalo dílo LRH, kontrolní listy a aplikace nebyly jeho. Vše porušovalo myriády směrnic, přičemž nejmenší z nich nebyly KSW a Tech Degrades. Co dovolilo veškeré této out-tech a off-smernicím se mmnožit a proč vyvstalo tolik proti Scientologické PR v nedávných letech? Podívala jsem se znovu na hlavu organizace.
Skalní členové si myslí, že Miscavige je lepidlo držící Scientologii pohromadě a nebýt jeho neúnavného úsilí, IRS by dávno pozřela církev již před léty. Ostatní si myslí, že je to vtělený ďábel. Podle LRH, všechno, co musíme udělat, je podívat se na statistiky. Když to udělám, je tu jen jeden závěr: je to planoucí SP, jasné a prosté. Ale co? Co mu dovolilo usurpovat a udržet si tolik moci? Co dovolilo SP převzít a kormidlovat loď po téměř čtyři desetiletí? Musela jsem zatáhnout za více strun. Bylo tu něco dřív.
Tak jsem tahala a tahala, až mi nakonec došly struny. A hádejte co? Dorazila jsem ke staroušovi samotnému. Pád Scientologie je zakořeněn v LRH vlasní technologii a směrnicích. Nějak, Ron byl zodpovědný za úpadek a ubohý stav současných událostí. Dovolte mi vysvětlit.
Přes veškerou Ronovu genialitu, štědrost a hravost, existuje u toho člověka dobře zdokumentovaná temná strana. Ne vždy stanovoval dobrý příklad a ne vždy bral zodpovědnost za své chyby a přešlapy. Uměl být velmi krutý. Byl to člověk plný protikladů. Na jedné straně, napsal směrnici o spravedlnosti, laskavosti a jak oslovovat útlak. Na druhou, ignoroval svou vlastní radu, nestanovil dobré příklady chování a zneužíval ostatní. Příběhy o něm kolují, jak zamykal děti na lodi, kde se zamyká řetěz kotvy a házel personál přes palubu Apolla. Jako mnoho géniů, uměl být manio-depresivní- nebo převálcovaný svojí bankou. Byl neuvěřitelně produktivní ve svých manických fázích. V jiných chvílích ho jeho aberace dostaly.
Určení viny u LRH jde proti každé buňce každého věrného Scientologa. Tím říkám, ten muž musí sdílet zodpovědnost za vytvoření prostření, které dovolilo útlaku, aby se objevil a uškrtil církev.
Na jedné straně, LRH formuloval směrnice a organizoval církev přesně tak, aby se zabránilo momentální situaci. Na druhé, šeky a peníze a organizační struktura, která byla k tomu, aby se zajistilo, že všechno bude prosperovat a kvést nefungovala. Něco v té tech a směrnicích dovolilo utlačovatelům vrazit nohu do dveří a převzít. Co se stalo? LRH a jeho Tech a směrnice nejsou perfektní a on ne vždy pil vodu, když ji kázal.
Co jsou to za akce a směrnice, které přispěly tolika defektům a zanechaly šíleného muže u kormidla? Existuje vůbec nějaký problém? Vsaďte boty, že existuje.
Začněme na začátku.

Kontrola a poslušnost
Možná největší kousek puzzle, který způsobil Situaci, bylo dávání armádních vzorů do církve. LRH sloužil v námořnictvu v druhé světové válce a byl přitahován k jasné, ne-nesmyslné preciznosti, s jakou fungovalo. Co ho nicméně frustrovalo, bylo přijímání rozkazů od lidí jasně ne jeho intelektualní úrovně.
Jeho řešení: Vytvořit vlastní organizaci a učinit se hlavním velitelem. Ron byl chytřejší, než kdokoli okolo. Udělal si vlastní směrnice a vydával vlastní rozkazy.
LRH obsáhl vojenskou kulturu a vybudoval svoji novou církev v námořnickém názvosloví: kapitán, komodor, náčelník a supercargo, abychom jmenoval pár. Oblékal svůj personál do vojensky vypadajích uniforem, včetně nárameníků, černých naleštěných bot a medajlí připnutých na hrudi. Cíle byly stanoveny. Dělaly se drily. Vojsko bylo cvičeno každý den. Tajemníci a ředitelé vydávali programy a povely. Produkce byla měřena a zaznamenávána do grafu. Vše s militantní dovedností.
Nedokončené cíle nebyly tolerovány. Nedostatek produkce byl neomluvitelný. Těm, kdož nesplnili své cíle byly přiřazeny nízké kondice.
Rozkazy se poslouchaly, nikdy nebyly zpochybňovány. Nadřízeným se odpovídalo „Ano, pane!“ „Ne, pane!“ Podle polních soudů, neposlučný personál byl sezazen a nasměrován na etiku, kde dostali security checky a důkazní komise. Nebo hůře: přesunuti do Rehabilitation Projects Force—the RPF – na rok nebo dva drhnutí porcelánu a spár kartáčky na zuby.
Veřejnost byla buď s ním, nebo proti němu. Nebylo nic mezi. Psal slavně: „Když se někdo zapíše, považujte ho tak, že sezapsal po trvání vesmíru…“ Ti, co odešli, byli prohlášeni za utlačovatelské a skupina se jim vyhýbala.
LRH vyžadoval kompletní, nezpochybnitelnou důvěru a podvolení se. Psal, že jeho autoritářský systém je jediná funkční metoda dosažení cíle pro lidstvo. Rok za rokem, přicházel s funkčními řešeními na věci, které strašily lidi po milenia. Vysvětlení a metody ostatních obsahovali osudové vady, chyběli jim části a končili v selhání.
Ale církev není armáda. A org není vojenská základna. Náboženství jsou pro duchovní osvícení, léčení a odpovídání základních otázek života. Armády jsou k vedení válek a obranu zemí zbraněmi a bombami. Sňatkem církve s armádou, kněze s generálem, byl sňatkem pekelným. Míšení vědy mentálního zdraví s uměním války bylo odsouzeno k zániku. I tak, LRH tyto dva protichůdné koncepty zkombinoval.
A tedy, problémy Scientologie se vyvinuli z tohoto militantního postavení mysli a vydláždili cestu k tomu, aby církev byla uchopena a zbořena podobným militantním nadšencem.

Udržování Funkčnosti Scientologie
Jednen z prvních datumů, které je natlučeno novému Scientologovi do hlavy je to, že veškeré znalosti, které za to stojí, byly objeveny LRH. Zřídkaco jiného má nějakou hodnotu. „Přispění“ ostatních v poli Dianetiky a Scientologie skončily pohromou. Zpochybňování technologie a směrnic není tolerováno. Diskutování materiálů s ostatními je overt.
Udržování Funkčnosti Scientologie – KSW – je první směrnicí ve všech scientologických kurzech a pokládá základ pro LRH filozofii ohledně znalostí a běhu organizace. Může být také nejdůležitějším kusem indoktrinace a základním kamenem pro nezpochybnitelný diktát, když ne oddanost a poslušnost.
V KSW, LRH píše: „Celá agonizovaná budoucnost této planety, každý muž, žena a dítě na ní a váš vlastní osud po nekonečné triliony let závisí na tom, co tady a teď uděláte s a v Scientologii. Farníci jsou vedeni k víře, že Scientologie, jak je napsána Ronem, je jejich jedinou nadějí na spásu a tedy pokud nebudou následovat jeho diktát PŘESNĚ, jsou navždy ztraceni. Příklady věcí, které nedávají smysl, nebo se zdají být nefunkční, musí být pronásledovány instruktory, supervizory a výkonnými „se zuřivostí“. Pokud se lidé prostě „zvednou nad dominanci banky“ a následují Ronovi instrukce do písmene, „dosáhnou svobody a rozumu.“ Scientologie a její diktát je jediná naděje Země. Scientologie musí být udržena funkční za každou cenu.
KSW nezanechává žádnou myšlenku, že by mohla být vylepšena ostatními. Ve skutečnosti, podle LRH, takový návrh, „když je akceptován a jedná se podle něj, by vyústil v kompletní destrukci veškeré naší práce, stejně jako duševního zdraví PC.“
Blud tohoto tvrzení je odhalen v množství příkladů. Kdyby Henry Ford jednal podobně, všichni bychom jezdili kolem v Modelu T. Namísto toho, tisíce a tisíce designerů, inženýrů a vědců přispěli ve výrobě moderního automobilu
Mnoho armád prohrálo válku kvůli neschopnosti změnit se a vyvíjet nové strategie. V jejich porážce, Britové ve válce o nezávislost měli na sobě jasné rudé kabát a stály v dlouhých řadách v otevřených polích. Podobně, pád náboženství je v jeho neschopnosti se vyvíjet. Jakmile je „svatý“ text přepsán na papír, nemůže být změněn. Toto jsou slova boží. Změnit jediné slovo by byla svatokrádež.
Podobně, KSW nezanechává místo pro debatu o technologii nebo směrnicích. Co je napsáno, to je napsáno. PL a HCOB musí být následovány bez otázek. Pokud to LRH napsal, je to pravda. Všechno ostatní je řeč banky.
Zrovna jako armádní generál, nebo jako Bůh, hlava Scientologické Církve je nezpochybnitelná a nedotknutelná – jak její zakladatel, LRH, tak její momentální velitel, David Miscavige.
Nepřátelé
Zrovna jako většina národů s velkými armádami, církev potřebovala nepřítele – někoho nebo něco, co způsobilo všechna její trápení a která by distraktovala její následovníky od pohlédnutí na to, co se děje uvnitř, příliž z blízka. AMA, psychiatrie a IRS zapadli do popisu přesně.
Po léta církev vedla válku s medicínským průmyslem a jejím nejďábelštějším odvětvím, psychiatrií. Podle LRH, zlí psychiatři jsou zodpovědní za ubohý stav lidstva, nejenom na této planetě ale skrz galaxii. Po triliony let, psychiatři mažou paměť a implantují do myslí povely, aby udělali bytosti více poslušné, jednodušeji kontrolovatelné a manipulovatelné. Na Zemi, IRS vede válku, aby svrhla církev tím, že je přiměje platit daně z jejich širokých držav.
Zrovna jako v armádě, toto pomohlo vytvořit „my vs. Oni“ mentalitu. Jsou Scientologové. A jsou ne-scientologové „wogové“ jak jsou adresováni církevními příslušníky. Ti první mají tech, která nás má osvobodit; ti druzí – pokud se nás nesnaží aktivně oddělat – mají být litování. Scientologivé jsou nadřazené bytosti – „upstats.“ Wogové nejsou. Když odměňujete statistiky nahoře, dostanete statistiky nahoře. Když odměňujete statistiky dole, dostanete statistiky dole. Jsou Scientologové. A pak jsou ostatní. Něco jako Zelení Bareti!
Studijní Technologie
Hned potom, co uděláte KSW, naučíte se, jak studovat.
Nerozumíš něčemu? Najdi si nepochopené slovo – svoje „MU“. Tech je správná. Vždycky. Navzdory tvrzení, že Scientologie není perfektní a je pouze „funkčním“ řešením, LRH tech a směrnice se pokládají za bezchybné, stoprocentně efektivní a ne otevřené diskusi. Snaha vysvětlit tech nebo směrnici je považováno za „slovní tech“ a je to zločin. Když něco nedává smysl, student má MU. Nebo to ta osoby „nevyřešila“ demo kitem. Nebo přeskočila gradient. Nebo je ovlivněná a potřebuje být přesměrována na Etiku pro sec-checking a přiřazení nízkých kondic.
Scientologové jsou učeni, že jakákoli „ne-optimální“ reakce během studia je výsledek MU, nedostatku masy, nebo přeskočeného gradientu. LRH tři „překážky ve studiu“ přispěly velmi k pádu církve tím, že nedovolili možnost nedokonalého autorství. Diskuse výhod, chyb, nesourodostí bulletinu nebo směrnice není dovoleno. Všechno, co Ron napsal je předjímáno jako perfektní. Něco nedává smysl, od studentů se očekává, že použijí demo soupravy, dokud to smysl nedá.
Jsou ještě jiné bariery vedle LRH velké trojice? Pár přichází na mysl:
Víra, že autor je bezchybný a neomylný, ať už je, či není, je překážkou k analytickému myšlení.
Autorovo dílo obsahuje outpointy a nelogičnosti – záměrně či nikoli – to je další překážka. Příklady jako:
Falešná data, lži, poloviční pravdy.
Opomenutá data.
Věci mimo sequenci.
Podobnosti, které nejsou podobné.
Stejnosti, které nejsou stejné.
Příklad: Kočky a psi jsou chlupatí, čtyřnozí savci, se dvěma očima a nosem. Tedy, jsou tím samým stvořením. Atd.
Ne-perfektní, nebo nepřesná slova autora mohou být brzdou v učení.
Autor dává čtenáři svá vlastní nepochopení.
Chybná gramatika.
Divná struktura vět.
Klikacené, ne-lineární prosa.
Zastaralý způsob psaní činí studium obtížným a ne-jednoduše přístupným pro současné čtenáře.
Přeskočený gradient autorem je také bariera:
Příklad: Matematická chyba, ve které se dělení učí před sčítáním, odčítáním a násobením
více barier zahrnuje:
Diskuse, kterou má studující student zakázanou, nebo je od ní odrazován.
Netolerance různých pohlednů učitelů, personálu a ostatních studentů.
Kritické (analytické) myšlení není dovoleno.
Čtení jiných zdrojů není povzbuzováno, nebo dovoleno a je to považováno za out-etiku.
Fyzické outpointy, které zabraňují optimálnímu studování:
Nedostatek spánku.
Chabá výživa.
Špatné zdraví kvůli nemoci, nevolnosti, neduživosti a nedostatku cvičení.
Genetika (?): nízké IQ, retardace, autismus, atd.
Ne-optimální prostředí je brzdou ve studiu:
Příliš teplo; příliš horko
Nepohodlné židle
Příliš mnoho lidí
Hluk
Pach
Mnoho faktorů přispívají k chabému učení se. Trvání na tom, že určitý text je perfektní a bez chyb je možná největší barierou ze všech.

Účel světí prostředky
„Největší dobro pro největší počet dynamik“ a „toto je naše poslední šance“ jsou dva příklady LRH zásad, které management a personál používá, aby ospravedlnil jednání bez rukaviček. Nicméně, jakkoli pravdivé tyto výroky jsou , přispěli k mentalitě, která říká, že účel světí prostředky. Poskytli personálu licenci na lhaní, klamání, zneužívání a použití jakýchkoli nutných prostředků aby „dostali svůj produkt. Planeta nemá moc času. Je to teď, nebo nikdy. Když rozbijeme pár vajec, abychom odvrátili věčnost temnoty a útlaku, tak budiž. Toto je poprvé v kvadrilionu let, kdy můžeme rozbít cyklus reaktivní mysli a navrátit se do přirozeného stavu.
Příklady zahrnují: rozdělování rodin a způsobování nepředstavitelných ztrát nucenou diskonekcí; přemlouvání lidí, aby oškubali účty na důchod, aby se postavil most a nové budovy; a zbavování se členů Sea Orgu příliš starých, aby produkovali. Mohla bych pokračovat dál a dál.
Nic není důležitější, než Scientologie a „clearování planety.“ Chcete nové auto, abyste se dostali do práce? Zaplatit synovi vzdělání? Dát si na stranu rezervy peněz na důchod? Jste prostě efekt společnosti, absorbovaný v akumulování hmotného bohatství a PTS vůči střední třídě. Nic není více důležité, než stoupání po mostě jak nejrychleji jen je to možné. Neexistuje ospravedlnění k utrácení peněz za cokoli jiného, než Scientologii. Účel světí prostředky.
Jako ve válce, vedlejší škody jsou očekávány. Pár nevinných okolostojících chycených v přestřelce je malá cena k zaplacení, když je v sázce budoucnost celé planety.

Zodpovědnost
Scientologie jde ve velkém na zodpovědnost: zodpovědnost za sebe, své akce a za ty ve své bezprostřední blízkosti. Když jste opravdu, opravdu zodpovědní, jste čemu se říká „pandeterminovaný“ a jste zodpovědný za celý vesmír.
Tedy jestli nějaký kousek tech nebo směrnic nedává smysl, nebo rozkaz od seniora se zdá být „mimo“, příslušník církve, nebo junior je vždy tu, abyste ho mohli obvinit. On je zodpovědný. Je sním něco špatně, něco, co nemůže vidět. Tečka. Když nalezení MU, nebo přeskočeného gradientu záležitost nevyřeší, musel porušit jeden, nebo více morálních zásad. V hantýrce církve: overty.
Církev nikdy nechybuje. A rozšířeně, ani její personál – neboť oni jsou nejzodpovědnější lidé na planetě. Přesně jako voják, který riskuje svůj život pro dobro své země, Scientologičtí členové personálu pracují pro dobro galaxie sedm dní v týdnu, zatímco je jim placeno o trochu více, než nic. Zpochybňovat jejich akce, nebo jejich motivy – jejich oběť – to se prostě nedělá.
Tento mentální postoj také přispěl k pádu Scientologie
Předně, Scientologická církev musí být reorganizována a běžet ne-militantním způsobem, pokud se má napravit a uspět. Musí přestat útočit proti nepřátelům. Lidem musí být dovoleno volně diskutovat a zpochybňovat LRH tech a směrnice beze strachu z trestu. Momentální lídr církve, David Miscavige, musí sestoupit dobrovolně, nebo být odstraněn. Všeobecná amnestie musí být věnována všem ex-Scientologům. Církev musí přiznat svou vinu za roky zneužívání a vzít zodpovědnost za své akce.

Rubriky: Všechny články | Napsat komentář

Proč by člověk nikdy neměl věřit ničemu, co řeknou scientologové ze Sea Orgu nebo z personálu

Jeffrey Augustine je zpátky s dalším šťavnatým průzkumem scientologických směrnic a dokumentů. V tomto případě zkoumá vlastní výroky scientologie týkající se toho, zda byste měli věřit tomu, co vám říkají…
Church of Scientology v roce 1996 varovala každého, že nepřebírá žádnou zodpovědnost za výroky nebo tvrzení pronesené jakýmkoli jejím členem nebo staffákem (lidmi, kteří pracují s veřejností ve scientologických „orzích“) nebo členy Sea Organization, kteří podepisují smlouvu na miliardu let a zcela se oddávají nepřetržité práci pro organizaci. Toto varování bylo obsaženo ve „Scientologickém nařízení ze 13. března 1996, vydání II“, s názvem „Prohlášení členů personálu“:

S C I E N T O L O G I C K É N A Ř Í Z E N Í
Z 13. BŘEZNA 1996
VYDÁNÍ II
CÍRKVE A MISE
PROHLÁŠENÍ ČLENŮ PERSONÁLU
Církev, její správní rada a její management nepřebírají žádnou zodpovědnost za výroky nebo tvrzení členů personálu ohledně funkčnosti dianetické technologie duchovního léčení nebo scientologické aplikované náboženské filozofie nebo za tvrzení či sliby učiněné lidem z veřejnosti nebo Scientologům.
Žádný příslib vyléčení nebo výsledků není autorizován a církev, její rada ředitelů nebo management ho nebudou respektovat.

Je neuvěřitelné, že stejný dokument obsahuje chladnokrevnou lež, že zakladatel L. Ron Hubbard nikdy nikomu nic neslíbil:

          Ron Hubbard nikdy lidem nic nesliboval a ani ohledně dianetiky a scientologie nic netvrdil. Jeho spisy jsou záznamem pozorování a výzkumu a jako takové je předkládá. Co vyzkoumal a vyvinul, o tom podal zprávu, a ostatní to používali. Jedním z jeho nejčastějších výroků je: „Co je pro vás pravda, to je pro vás reálné.“ Ostatní – obrovské množství plně kvalifikovaných pozorovatelů, zjistili, že co bylo pro ně pravdivé, bylo reálné v dianetice a scientologii. Jsou to oni, nikoli Ron, kdo ohledně těchto předmětů pronášejí tvrzení a kdo veřejně oznamují průlomové objevy dianetiky a scientologie.

Všimněte si, o jakou past s návnadou se tu jedná: Tvrdí se, že Hubbard vyzkoumal a vyvinul věci, o kterých ostatní zjistili, že jsou pro ně reálné. A tak církev přenáší břemeno z Hubbardových tvrzení z Hubbarda a církve na jednotlivé scientology. Aby se tomuto přenosu dodalo trochu důvěryhodnosti, církev nechává své členy psát „zisky“, ve kterých pronášejí tvrzení o prospěchu z používání technologie. Samozřejmě, když scientolog odmítne „zisk“ napsat, pošlou ho na Qual na intervium, které zaplatí ze svého. Navíc, odmítnutí napsat „zisk“ automaticky stopuje všechny další služby a tak i scientologa na „mostě“. Musí napsat „zisk“, pokud chce pokračovat po mostě.

Tvrzení církve, že Hubbard ohledně dianetiky a scientologie nikdy nic nesliboval ani netvrdil, je směšně a naprosto lživé. L. Ron Hubbard učinil ohledně nich obrovské sliby a tvrzení. Tvrdil, že dianetika a scientologie může vyléčit všechny psychosomatické nemoci, astma, alergie, vyhnat z těla radiaci, umožní lidem libovolně opustit své tělo, zvýší jim IQ atd. Jedním z nejodvážnějších tvrzení je pak (HCOB 8. dubna 1988), že scientologický „asist“ lze použít k přikázání mrtvé osobě, aby se vrátila do těla:

Reference: HCOB z 8. dubna 1988,
  ASIST „NAVRÁCENÍ K ŽIVOTU“
                TR instruktážní film č. 10, Asisty
Použití procesu: K použití na někom, kdo opustil tělo, tj. v situaci, kde, když se thetan nevrátí, tělo zemře.
Informace: „Vzít roha“ je slangový termín, který znamená „utéci nebo dezertovat“. V naší terminologii to znamená, že osoba vystřelí z hlavy. Skutečně opustí tělo, tj. bytost je opravdu pryč. Je rozdíl mezi tím, když thetan opustí tělo a když jde do bezvědomí. Když je osoba v bezvědomí, bude pořád dýchat a mít pulz. Ale když je pryč, může se pulz a dýchání zastavit.
Postup:
Když osoba vzala roha, můžete jí prostě nařídit, aby se vrátila a oživila tělo. Povely jsou směřovány k osobě a měly by být dávány v autoritativním tónu.
Mohl by to být jednoduchý povel:
„Vrať se zpátky a oživ toto tělo!“
Nebo by se mohlo osobě nařídit:
„Vrať se sem a převezmi své tělo! Okamžitě! Převezmi ho hned teď! Nařizuji ti to! Hned teď!“
Pokračujete v dávání povelů v Tónu 40. On je stále někde kolem a lze ho přinutit vrátit se zpátky.

 

Existují i jiné způsoby, jak osobu vrátit k životu. Můžete jí přemluvit. V jednom případě auditor prosil, že by si osoba měla vzpomenout na svého manžela, děti atd., bez výsledku. Vůbec ji k návratu nebyl schopen přimět. Nakonec řekl: „Mysli na svého ubohého auditora!“ Načež se vrátila a tělo zase oživila.
Jakmile jste člověka navrátili k životu, je to konec této asistovací akce. Samozřejmě podle potřeby je možné dodat člověku potřebné lékařské zvládání a další potřebné asisty, aby se dal zcela do pořádku.
Poznámky k provádění: Ten, kdo vzal roha, musí být zvládnut do tří až čtyř minut. Maximální doba může být 8 minut, ale v takové době už pravděpodobně dojde k fyzickému poškození. Dá se provést asist pro navrácení osoby k životu. Kdokoli, kdo se o to pokusí, musí jednat rychle.
Když někdo vzal roha, stále ještě existuje komunikační linie k tělu. Vždycky tam je, protože thetan je naladěn na vlnovou délku ridges daného těla. Proto, i když je thetan na šest vesmírů daleko, stále může skrz toto tělo komunikovat.

Pokud vám vadí datum této směrnice – 1988, dva roky po Hubbardově smrti – Hubbard o této schopnosti, vrátit mrtvého k životu, hovoří i v přednášce z roku 1972.)

Podívejte se na ten do očí bijící rozpor: Hubbard tvrdil, že scientologie dělá zázraky, a řekl, že jeho objevy jsou větší než objev ohně, kola a luku. A přesto jeho Church of Scientology prohlašuje, že Hubbard nic netvrdil a nic nesliboval. Církev ve skutečnosti nechává scientology podepsat prohlášení, že jim nebylo nic tvrzeno ani slibováno a že nic takového ani nedovodili z Hubbardových prací:

 Farníci by také měli podepsat prohlášení, jako součást zápisového formuláře, který podepisují všichni farníci, co jdou na služby, že jim nebylo nic tvrzeno ani slíbeno a že nic takového ani nedovozují z děl L. Ron Hubbarda.

Když čteme dál v nařízení Prohlášení členů personálu, vidíme, proč církev musí popřít všechna tvrzení a sliby svého Zakladatele:

 Důvod, proč toto nařízení vzniklo, pochází z revize minulých a současných soudních sporů, která naznačuje, že celá řada tvrzení vychází z údajného špatného výkladu, který jim byl dán ohledně hodnot scientologického náboženství. Samozřejmě ani nemluvíme o tom, že tito žalobci jsou obvykle profesionální žalobci, kteří doufají, že vydělají peníze nečestným útokem na organizace, úspěšné jednotlivce nebo bohaté lidi. Kupodivu takoví lidé by snad ani nemohli mít ze scientologie prospěch, protože ji chtějí poškodit: a tak se stává předem jasným závěrem, že takový člověk z ní nebude mít prospěch. Jejich procentuální výskyt je ve velmi malý, přesto se společnost v tuto chvíli zdá nakloněna zvýhodňování tvrzení takových lidí, i když lžou. Proto si na tuto věc musíme dát pozor.

Ve shora uvedené části jsou triky církve typické: církev nemůže pronášet žádná tvrzení nebo činit sliby ohledně toho, co Hubbard napsal nebo řekl, protože profesionální žalobci a SPčka taková tvrzení použijí, aby poškodili scientologii. To je do nebe volající pokrytectví, když vidíme, jak sama církev poškozuje své členy. Zejména Flag je v poškozování veřejnosti nemilosrdný, když používá povinné směrovací formuláře, které nutí veřejnost k návštěvě minimálně sedmi registrátorů (scientologických prodejců), když se zapisují na službu a odepisují ze služby na Flag Land Base v Clearwateru na Floridě. Scientologičtí registrátoři používají lichotky, vyhrožování, gang bang registrační cykly (nátlakové techniky s převahou několika registrátorů nad registrovaným), falešné sliby a ve všech dalších možných formách tiše schvalují všemožné, aby ze scientologů dostali jejich peníze. V tomto kontextu je , “Statements By Staff Members” (Výroky členů personálu) jen další částí nečestné podstaty jednání Church of Scientology:

 1. Vypadat, že nabízím scientologickou zázračnou a planetu zachraňující technologii, zatímco ve skutečnosti nic nenabízím ani nic neslibuji.
 2. Přinutit všechny scientology vzdát se svých zákonných práv jako podmínka k účasti na čemkoli v rámci církve.
 3. Nashromáždit co možná nejvíc peněz a zároveň se vyhýbat žalobám a žádostem o vrácení peněz, a to v co největší možné míře.
 4. Udělat z IAS statutů vyjádření nejvyšší oddanosti scientologa scientologii.
 5. Používat smlouvy, které učiní z „darů“ na IAS statuty věc povinnou a zároveň nerefundovatelnou.
 6. Tlačit na nákup obyčejných budov jako na extra důležitou součást záchrany planety.
 7. Nulová finanční transparentnost: Nikdy neříkat dárcům, jak se jejich peníze utrácí, používají nebo jak se s nimi vlastně zachází.
 8. Používání tvrdých trestů na členy Sea Orgu a personál, který nesplní finanční a produkční kvóty.
 9. Útočit na ty, kdo zveřejňují porušování lidských práv a informují o finančním predátorství Church of Scientology.
 10. Lhát podle potřeby, v souladu s Hubbardovým notoricky známým prohlášením 252:

„JEDINÝ ZPŮSOB, JAK MŮŽETE OVLÁDAT LIDI, JE JIM LHÁT. To si můžete zapsat velkým písmem. Jediný způsob, jak někoho kontrolovat, je mu lhát.“ – L. Ron Hubbard, „Z časové stopy“ – přednáška z června 1952, částečně zveřejněna v JOURNAL OF SCIENTOLOGY vydání 18-G, přetištěno v TECHNICKÝCH SVAZCÍCH DIANETIKY A SCIENTOLOGIE, Sv. 1, str. 418

— Jeffrey Augustine

 

Rubriky: Důležité informace, Všechny články | Napsat komentář

Co drží lidi ve scientologii a ve scientologické církvi

29.července 2015

Nedávno mi někdo poslal článek, který tvrdí, že v rámci scientologie se záměrně používá hypnóza, že Hubbard hypnózu vědomě zapracoval do své „technologie“ a že to je ten hlavní důvod, proč lidé zůstávají ve scientologické církvi a dělají věci, které jsou proti zdravému rozumu.

Řekl jsem si, že by bylo dobré se nad tím zamyslet a nebylo by vůbec špatné shromáždit názory více lidí, kteří se scientologií udělali nějakou zkušenost, a tím si udělat objektivnější obrázek o tom, co se s lidmi vlastně ve scientologii děje. Lidé, kteří scientologii neznají, většinou scientology nebo ex-scientology posuzují z hlediska svých zkušeností, které scientologii nezahrnují. Důvod, proč je člověk dlouhá léta členem tohoto psychokultu, pak většinou vyzní jako hloupost nebo osobní slabost dotyčného nebo jako mýty o mimořádné sofistikovanosti cílené manipulace ve scientologii – což ovšem nedává plně srozumitelnou odpověď na to, proč tam lidé tak dlouho zůstávají a proč dělají to, co dělají.

A jak to vidím já (úvaha je napsaná v reakci na zmíněný článek o hypnóze):

Ohledně hypnózy – určitě tam ty prvky jsou, působení na určité mechanizmy v lidské mysli, podsouvání informací, které nejsou ověřené, faktické, a které pak dotyční mají jako fixní ideu, která je ovládá a dělá z nich roboty. Indoktrinace s tím, že si v praxi ověří, že informace, které se předávají jako dogmatická pravda, skutečně pravda jsou, ale následně se vymáhají jako indoktrinace a ne jako zkušenosti. Nebo takový ten davový souhlas při ždímačkách, mně osobně vše už od začátku způsobující kognitivní disonanci, nicméně někdo to potřebuje, být součástí davu. Ovšem pro osobní příběhy jednotlivců je tu, myslím, jiný základ.

Hypnóza, ať už se souhlasem nebo bez souhlasu hypnotizovaného, předpokládá nějaký jednoduchý mechanizmus, kterým mimo kontrolu subjektu vstoupíte do prostoru, ve kterém můžete ovlivňovat jeho vůli. Ačkoli znám lidi, u kterých bychom mohli s velkou pravděpodobností takový mechanizmus vidět jako jejich základ pro přilnutí ke scientologii (obvykle nevzdělaní, emočně vysoce nestabilní, naivní, manipulovatelní od začátku), je podle mého důvodem úspěchu scientologie mechanizmus s daleko hlubším účinkem než jen prvoplánová manipulace s využitím osobních slabostí.

Vezměme to takhle, když už jsem zmínil ty naivní, nestabilní, nesmělé, zakomplexované a snadno manipulovatelné, u těch možná stačí, aby toužili po přátelství nebo po porozumění, nebo např. chlapec, který je extrémně nesmělý a je velice neúspěšný se ženami, po kterých touží, ale nemůže je mít, takže u nich postačí, aby přišli do takového dianetického centra, tam jim někdo u OCA dával pozornost, potvrzoval je, dával najevo, jak jsou důležití a jak jim na nich záleží, a ještě navíc tam bude sedět pěkná kočka s hlubokým výstřihem a dotyčný odemkne bránu důvěry, moderně bychom řekli, že je označí ve svém programu jako bezpečnou aplikaci, a je otevřený manipulaci. Ale takoví lidé jsou pak sotva správnými bojovníky za scientologickou věc, jak je vidíme v akci, zapálené, odhodlané, „způsobující efekt“.

U většiny lidí bude skutečná podstata mechanizmu, kterým dovolili scientologii, aby je ovládala k jejich újmě, spočívat podle mého názoru v zásadě ve dvou věcech:

První věcí bude skutečný spirituální zážitek, zážitek duchovní svobody, oproštění se od duality, zbavení tíhy, emoční úleva atd.

Ty jsou ve scientologii opravdové, byť subjektivní. Každý, kdo vycházel z rovnice, ve které od začátku popíral, že tyto zážitky existují, byl mimo a neměl tak šanci pochopit, co se s člověkem vlastně ve scientologii děje.

Druhou věcí je na tento spirituální zážitek navazující projekce budoucnosti, mohli bychom to označit za postuláty (příčinné myšlení). V mojí představě se člověk, který dosáhne úlevy a v nemalé míře dočasného osvobození od duality vesmíru, nevyhne tomu, aby si, byť podvědomě, neobnovil nebo nepřehodnotil výhled své životní cesty.

Ta první věc, tedy spirituální zážitek, je pro toho, kdo to zažije, něco tak ryzího, kolikrát opravdovějšího než samotná hmotná existence, že je v dotyčném oslovena samotná DNA jeho bytí, a cesta, okolnosti a lidé, kteří ho k takovému zážitku přivedli, do určité míry v jeho představách přebírají stejnou kvalitu anebo alespoň odstín či odlesk stejné kvality důvěry, lásky, hlubokosti a opravdovosti jako samotný spirituální zážitek. A pokud ne samotní lidé, tak zdánlivý „zdroj“ tohoto zážitku, tedy LRH, rozhodně ano („Ron je můj největší přítel, největší přítel celého lidstva.“). Tím se do „systému“ člověka, hluboko do jeho duše dostává něco jako trojský kůň, otevřená zadní vrátka, věc, která obchází všechny mechanizmy ve vyšších vrstvách (jako je logika, rozum, zvyky, morálka a etika a také kulturní zvyklosti – a ty pak mohou být postupně překonány).

Druhá věc, tedy obnovení chtění žít, dosáhnout toho, co už jsem vzdal, nebo povznést se nad hranice původního uvažování a dosáhnout osvobození atd., kde tyto rychle tvořené nebo oprášené postuláty se váží na hloubku předcházejícího prožitku, pak do směřování člověka zavádí základní motivaci, která je velice silná a která, i když má tendenci být překryta následujícími událostmi, nicméně zůstává na místě a produkuje v člověku velice silné proscientologické tendence navzdory překážkám a zdravému rozumu, scientologie se stává podvědomým synonymem naděje, symbolem osobní realizace a věcí „důležitější než všechno ostatní“.

Tyto dvě věci jsou pak mistrně využívány k následné manipulaci.

Ta první, důvěra, se využívá k tomu, aby člověk souhlasil s tím, že do nějaké míry odloží obranné mechanizmy, a ta druhá, tedy jeho touha a směřování, se pak postupně přetváří a modeluje do „žádoucího“ směru. A tato manipulace v rámci organizace a v rámci komunity je velmi důkladná a článek o hypnóze jí identifikuje velmi správně. Jejím hlavním základem je jemné přesměrování důležitosti ze spirituality na jiné symboly (technologie, admin, LRH, expanze, vyklírování planety, povinnosti scientologa atd.). Účinky manipulace jsou pak prohlubovány následnými spirituálními zážitky. Na rozdíl od předpokladu, že člověk s vyšším stupněm dosažené scientologické úrovně bude rozumnější, inteligentnější atd., se v praxi často setkáváme s opakem, ti, kteří se dostali nejdál nebo měli nejvíce hlubokých zážitků, byli zároveň také nejdůkladněji v současné scientologické organizaci zpracováni a jsou ochotni věřit těm nejneuvěřitelnějším konstrukcím.

Rozdíl oproti hypnóze je tu především v tom, že se hluboký spirituální zážitek používá jako nosná vlna, na které se svezou parazitické snahy o využívání člověka k osobnímu prospěchu, klasická hypnóza dle předpokladu využívá již existující chyby lidské psyché, manipulativní psychoterapie, rituály a náboženské praktiky pak svou úspěšnost čerpají jako parazit na něčem opravdovém.

LRH byl jistě génius, že to takhle dobře vymyslel. Na druhou stranu má historie celou řadu příkladů podobného průběhu, své o tom vědí lidé, kteří praktikovali nejrůznější psychoterapie, ale hovoří o tom i náboženství využívající systém učitel-žák (nejrůznější druhy buddhizmu apod.), takže to není ani nic moc nového.

Vezměte si, kam až některé lidi dostala jejich láska a důvěra k někomu, kdo k nim nebyl stejně upřímný a čestný a jen je využíval. A přitom láska je jako pocit mnohem slabší než hluboký spirituální prožitek.

Sečteno a podtrženo, největším problémem pro scientology je a asi i bude zůstávat to, že něco, co je přivedlo k tak hlubokým, opravdovým a nadčasovým prožitkům, by mohlo být současně také tak manipulativní a zákeřné. Pro někoho, kdo hluboký spirituální zážitek prožil ve scientologii, není možné jeho existenci popřít a ani není možné popřít, že ho k tomu přivedla scientologie. V asociativním uvažování lidské bytosti pak není možné popřít dobrotu scientologie, její hlubokost, opravdovost, dobrosrdečnost, lásku… i když se tato hlubokost a opravdovost rekrutuje ze spirituálního prožitku, nikoli ze scientologie jako takové, a i když je neoddiskutovatelným faktem, že scientologie bezpochyby také zneužívá a škodí. Následná neochota nebo strach lidí z informací, které jsou ke scientologii kritické, pak není jen projevem účinků indoktrinace, která scientology učí, aby se kritice (enthétě) vyhýbali, ale oni tak činí také proto, že kritiku vnímají jako útok na sama sebe, na svou naději, na opravdovost svých spirituálních zážitků, i když se o takový útok nejedná. A podstupují neuvěřitelné mentální veletoče, aby si svou naději zachovali. A musí být významně zrazeni nebo zraněni, aby změnili svůj postoj. A věci se dají do pohybu, když přijmou některá kritická fakta a uvědomí si, že jejich snížená loajalita vůči církvi neznamená snížení hodnoty jejich spirituálních zážitků. A začnou se také postupně osvobozovat od lživé indoktrinace, která jejich spiritualitu ztotožňuje se scientologií (osvobození= scientologie= LRH= církev= lidé v církvi= SeaOrg= Miscavige= IAS= Golden Age of … atd.).

První reakcí scientologů, kteří si dovolí luxus prozření ze stávajícího šílenství církve, je snaha hodit zlo, které vnímali v církvi a přisuzovali ho osobním selháním jednotlivců, nejdřív na Miscavige, pak začínají vidět nějaké chyby i v Hubbardovi (u většiny to zabere nějaký čas) a pak v samotné scientologii. Ale ať už si ohledně toho vytvoří nějakou teorii nebo se od scientologie úplně odvrátí, ignorují ji nebo s ní bojují, kdykoli k ní obrátí svou pozornost, vnitřně cítí, že stále nenašli řešení, že nemají klid. A ani nemohou, i když udělají maximální as-is na hloubku zrady, se kterou se setkali, i na všechny osobní prohřešky a selhání.

Z jednoduchého důvodu. Ta věc oslovila něco z jejich podstaty, proto jim nemůže být lhostejná, stejně jako sobě nejsou lhostejní oni sami. A oni chtějí sami sebe, duchovně vyrůst, osvobodit se, stát se celistvými a bůhví co ještě. A zatím toho ještě nedosáhli a vědí to. K částečnému vyřešení tohoto problému pak vede buď zajištění duchovního růstu a spirituality někde jinde, nebo úspěšné praktikování spirituálních postupů scientologie s vyloučením manipulace. V každém případě je ovšem terapeutické překročit Hubbardem zavedená omezení, která vedla k původní manipulaci, tzn. ochota čerpat informace o scientologii i mimo scientologii, pochopení její podstaty v kontextu historie a oborů, na nichž byla vybudována, a pochopení osobnostních chyb LRH, nízkosti některých jeho motivací, které se do scientologické indoktrinace dostaly jako nesmyslné fixní myšlenky (boj proti psychiatrii, jeho pokrytectví ve vztahu k užívání léků, obviňování ostatních z jeho vlastních vad a prohřešků, vztah k penězům a lži, které scientologům ohledně sebe v rámci scientologie navykládal).

Úplným vyřešením scientologického problému by pak v hypotetické rovině bylo dosažení toužebného stavu osvobození, což je možná nedosažitelné absolutno. Z praktického hlediska bude všem, co někdy scientologii shora popsaným mechanizmem uvěřili, vysoce ku prospěchu jakýkoli duchovní nebo psychoterapeutický trénink, který zvýší jejich schopnost nechat věci být, nechat je odejít. Konec konců, to samo o sobě má co dělat s dosažením stavu Clear i OT. Pokud chceme opravdu duchovně vyrůst, musíme nakonec opustit žebřík, po kterém jsme vystoupali, vystoupit ze člunu, který nás převezl přes rozbouřené vody, abychom mohli jít dál a vzdát se sama sebe, než se sebou skutečně staneme. Proto v té či oné fázi každý z nás musí opustit i Hubbarda a scientologii.

Rytíř Done Quijote de la Mancha

 

Rubriky: Všechny články | Napsat komentář