TAKTO SCIENTOLOGICKÁ SEKTA ZNIČILA MOJI RODINU – Část I

04 sobota Únor 2017

Publikováno Pracovníky Akademie v zneužívání Přerušení Vztahů v scientologii Flavio LugliMentální manipulace, Odhalení o scientologii, Zneužívání v scientologii , Mentální kontrola v scientologii, Scientologie ničí rodinyhttps://accademia8008.wordpress.com/category/scientology-distrugge-le-famiglie/, Scientologie jako sekta, scientologické násilí na rodině.

Můj syn Flavio se narodil v roce 1977 a druhý syn, Tiziano, se narodil v roce 1978, když jsme já a Claudio pracovali pro Scientologickou církev jako zaměstnanci, konkrétně v Sea Organization (SO) (Mořské organizaci) od roku 1974 do roku 1982.

U Flavia byla od dětství jasně patrná silná touha pomáhat ostatním, tudíž nás nepřekvapilo, když se rozhodl, že také vstoupí do Sea Org.

Byla jsem tedy nesmírně šťastná, když jsem se dozvěděla, že v roce 1997 podepsal v organizaci svou smlouvu na miliardu let nejvyššího stupně Flag, protože jsem považovala to místo, kam vstoupil a kde bude pracovat za nejzdravější (nejopravdovější, nejčistší) na světě, za místo, kde bude moci dosáhnout nejvyšší úrovně výcviku a auditingu.

Jak jsem se mýlila ……………..

Já jsem byla v daném okamžiku ve Flagu kvůli studiím, když za mnou Flavio přišel, aby mi novinu oznámil.

Naprosto mě však zarazil způsob, jakým mi to řekl. Byl to pro mne nesmírně bolestivý okamžik a to do té míry, že tu scénu jasně vidím doposud. Flavio se na mě díval psím pohledem, jeho oči vyzařovaly hlubokou zášť vůči mně, jako bych se najednou, v jediném okamžiku, změnila v jeho očích z milující matky na úhlavního nepřítele.

Flavio se zcela změnil, situace byla nesrozumitelná a byl to pro mne obrovský šok. Co se mohlo stát za těch několik málo hodin? Když jsme se viděli naposledy, rozloučili jsme se jako vždy v naprosté harmonii!

Moje mysl se snažila najít racionální odpověď, ale nenacházela jsem jí v ničem, o čem jsem věděla, protože jakákoliv domněnka se jevila naprosto nesmyslná!

V této době jsem zůstala ve Flagu jeden rok, Flavio mi za celé období nezavolal, ani mě nenavštívil, za celý ten rok se mi podařilo strávit s ním možná čtyřicet minut, i když jsme žili od sebe několik set metrů, on spal na ubytovně pro personál, já jsem byla na hotelu.
Pokusila jsem se mluvit se svým synem třikrát, ale pokaždé to bylo nemožné: byl vždy podrážděný do té míry, že mu bylo špatně, působil odmítavě, i když jsem se snažila přiblížit se k němu a jednat “v rukavičkách”.

V následujících 13 letech strávených v SO byly vztahy s Flaviem velmi chladné a sporadické: když nám volal, bylo cítit, že to dělá proti své vůli, řekla bych “kvůli obdržené milosti”, jeho telefony byly velmi krátké a zamlžené, obsahovaly hovory o “pěkných cestách a pěkném počasí”, jako by musel neustále řešit nějakou domnělou situaci PTS vůči nám.

My jsme Flaviovi do jeho kanceláře v pokladně, kde pracoval první tři roky, volat nemohli, protože nás od toho odrazoval, neboť to bylo považováno za rozptylování. Ze stejného důvodu nemohl Flavio, stejně jako ostatní, vlastnit mobilní telefon, výjimku tvořili  „registrar“, pracovníci pověření “shromažďováním fondů”, přesněji řečeno vymáháním peněz od věřících.

Tudíž jak já, tak Claudio jsme těch dlouhých 13 let žili zcela v zajetí  očekávání této “milosti” od Flavia, jeden telefon přibližně každých 15 dní. Hovor byl vždy zredukovaný na sotva několik minut vyšetřených z krátké pauzy na oběd a vždy uvedený slovy “mám málo času”, “je tu mistr”, “musím jít na Roll Call”, “musím jít vyřídit”….a když jsem mu položila nějakou otázku, odpovědí mi byla změna tématu; bylo cítit, že hovory jsou monitorované a že Flavio má strach, že řekne víc, než může nebo že řekne nějaké nevhodné slovo před někým, kdo by poslouchal záznam hovoru nebo kdo poslouchal hovor přímo.

Ale pro nás nebyly tou nejbolestivější věcí ty krátké telefonní hovory, byl to ten tón plný odporu, který  pokaždé prostupoval vše, co říkal, my jsme pochopili, že se zhroutila důvěra a cit, které vždy choval vůči nám, a museli jsme žít s touto bolestí třináct dlouhých let. Ve snaze alespoň trochu zmírnit tuto bolest jsme si neustále uchovávali naději, že Flavio si bude časem schopen uvědomit, co způsobilo jeho odcizení se rodičům, kteří neměli potuchy o tom, jak negativně se časem SO změnila ve srovnání t tím, jak jsme jí znali a prožívali až do roku 82.

Já a  Claudio jsme nyní stále více přesvědčeni, že za těch třináct let v Sea Org byl Flavio vystaven opakovaným mentálním tlakům a tvrdým omezujícím pravidlům namířeným nejen vůči nám, a to do té míry, že jeho mysl byla ukradena “jeho církví”, lépe řečeno jeho sektou, tou, která NÁM UKRADLA NAŠEHO SYNA!

ČLÁNEK POKRAČUJE……….

Renata Lugli

Reklamy